Det här handlar 20-talet om

Malin Parkler, vd Pfizer Sverige.

Ett nytt decennium är här och jag är nog inte ensam om att vara förväntansfull! Vilka kommer vara 20-talets stora tekniska genombrott?

Hur kommer min vardag och mitt liv förändras tack vare nya tekniska lösningar? Hur kommer den moderna arbetsplatsen, där teknikens möjligheter används fullt ut, se ut? Kommer vi hitta lösningar som kan hjälpa oss att tackla de oroväckande utmaningarna världen står inför, såsom klimatförändringar och antibiotikaresistens.

Var tror vi om 20-talet?

För precis 100 år föddes konst-, arkitektur- och formgivningsstilen Art déco. En stil jag tycker är helt fantastisk och som jag med glädje ser poppa upp här och där. Art déco avsåg illustrera den tidens snabba tekniska utveckling, industrialiseringen, som helt omvandlade den traditionella kulturen och stilen representerade dåtidens tro på sociala och tekniska framsteg. Detta är för mig precis vad även detta 20-tal kommer handla om!

Jag har själv en stark tro på den datadrivna teknologiska utvecklingen och är övertygad om att vi under 20-talet kommer se hur lösningar som har betydelse för människor och samhället formligen kommer att explodera. Några områden som kittlar min nyfikenhet är augmentation, AI-drivna autonoma “devices” (eller algoritmstyrda robotar), blockchain, hyperautomatisering och digitala tvillingar samt multiupplevelser skapade av att sensorer, wearables, ett flertal touchpoints interagerar.

De här kommer att lyckas

De lösningar som kommer lyckas är de som kommer transformera eller optimera vårt samhälle, vår arbetsplats och vårt privatliv. Och dessa lösningar bygger inte bara på senaste tekniken utan tar även hänsyn till riktiga behov och mänskliga beteenden. Inom det medicinska fältet, där jag själv verkar, tror jag smart health kommer att bli nästa betydande genombrott för patienter, hälsovård och forskning. Genom att integrera ny teknik och ”big data” till ett smart ekosystem med anslutna intelligenta enheter kommer det bli möjligt för sjukvård och patient att övervaka, förutsäga och förbättra fysisk och mental hälsa. Även forskningen kan generera helt ny kunskap och därmed skapa nya behandlingslösningar.

– Få framgångar är skapade av en enskild person, ett enskilt företag eller av en enda idé.

Rastlös, nyfiken och engagerad som jag är, så ser jag inte bara möjligheter utan är också mån om att de tas tillvara. Det finns många komponenter vi måste forma för att teknik, innovationer och idéer ska bli mer än bara häftiga nyheter. Vi behöver kompetens och experter, vi behöver miljöer liknande “Policy labs” och “UX labs” för att tryggt kunna testa lösningar i verkligheten, vi behöver en hållbar infrastruktur som möjliggör säker insamling, lagring, delning, spårbarhet och användning av data, så kunskap kan genereras och användas utan att riskera individers integritet. Listan kan göras lång med verktyg som kan stimulera innovation!

Den avgörande komponenten

Men det är, för mig, “en” komplex komponent som är helt avgörande för att lyckas. Denna komponent handlar om nätverket av människor inklusive den kultur som råder. Få framgångar är skapade av en enskild person, ett enskilt företag eller av en enda idé. De stora framstegen och innovationerna uppstår och byggs i dynamiken mellan människor, organisationer, kompetenser och idéer. Därför behövs plattformar och forum för att mötas, bilda nätverk och skapa dynamiska partnerskap och ekosystem. En mångfald av entreprenörer, individer, organisationer, företag, offentlig verksamhet, myndighet, politiker behöver samlas och gemensamt vilja lära, förändra, förbättra och utveckla vårt samhälle.

Det behövs nätverk, och nätverk av nätverk, där en prestigelös dynamik och mix av samverkan, idéutbyte, samtal och mentorskap kan ske. För att det i dessa möten ska ske något betydelsefullt behövs en kultur som stimulerar en öppenhet, tillit, nyfikenhet, inklusion, mångfald, lyhördhet, vilja att experimentera och ett tankesätt som omfamnar evig förändring. En kultur där man är nyfiken på ”allt och alla”, där ett misslyckande ses som viktigt kunskapsbyggande, och där vi vill skapa tillsammans. Där kan det oväntade skapas eller en idé formas till en lösning!

Så resan i 20-talet kommer kantas av fantastiska tekniska innovationer, mångfald, nyfikenhet, nya arbetssätt, nya typer av partnerskap. Och kanske får vi se en ny konst- och formgivningsstil?

Malin Parkler, Vd Pfizer Sverige

Malin Parkler

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.