Berättar hur bolag mår – i realtid

Caroline Fjellner, AndFrankly.

Dåligt engagemang och lågt intresse för företaget. Så ser medarbetarens förhållande till arbetsplatsen oftast ut. &frankly hjälper företagen att ändra det och skapar bättre förutsättningar för utveckling. Nu siktar bolaget på nya marknader.

I början av 2000-talet arbetade Caroline Fjellner som konsult. Ofta handlade konsultjobbet om att hjälpa företag att implementera strategier. Med hjälp av många Powerpoints skulle medarbetarna introduceras i en plan som oftast var både genomarbetad och relevant för företaget. Problemet var bara att de flesta av medarbetarna inte brydde sig. 

– Det var väldigt svårt att få ett commitment från de stora medarbetargrupperna, det var något som både jag och företagen upplevde. Det här ledde till att man hela tiden fastnade i olika implementeringar. 

Bolaget grundades 2014 för att hjälpa organisationer att mäta medarbetarengagemang och mående bland de anställda.

 &frankly är en digital tjänst som tar pulsen på medarbetarna genom korta, konkreta frågor som ställs kontinuerligt. Tjänsten kan användas på alla nivåer inom en organisation och frågorna anpassas efter de unika behov som varje grupp, team, avdelning eller företag har. 90 procent av AndFranklys intäkter kommer till från abonnemangskostnader från de runt 360 företag som utgör bolagets kundbas.

– Våra kunder finns inom alla typer av bolag och sektorer men vi har en viss överrepresentation inom konsultbranschen, och många av våra kunder är nya techbolag, säger Caroline Fjellner.

Ingen bryr sig

 Caroline Fjellner insåg tidigt att problemet var att medarbetarnas engagemang i frågor som rörde företagen var lågt generellt sett. 

– De var helt enkelt inte engagerade i sin arbetsplats, och följaktligen inte heller i de förändringar som ägde rum där. Det här bekräftades av flera rapporter jag läste och jag tänkte att om jag verkligen ska göra skillnad så handlar det inte i första hand om att implementera nya strategier, utgångspunkten måste vara att skapa engagemang och välmående på arbetsplatsen.

 Caroline Fjellner upplevde att de flesta chefer och företagsledare var medvetna om problemet med oengagerade medarbetare. Men det var svårt att kartlägga de bakomliggande orsakerna. Om det var något som tycktes väcka ett massivt ointresse bland de anställda så var det nämligen de insatser som gjordes för att mäta och öka deras engagemang. 

– Nästan alla de företag där jag jobbade som konsult hade insett att de traditionella medarbetarundersökningarna som skickades ut en gång i halvåret var impopulära. De fick inte medarbetarna att känna sig delaktiga och lyssnade, snarare gjorde de att de kände sig som datapunkter i en rapport. 

Tre saker i fokus

 När Caroline Fjellner, tillsammans med Peder Norvaller, grundade tjänsten &frankly 2014 fokuserade de på tre saker.

– Vi ville att arbetet med de här frågorna skulle ske kontinuerlig. Man kan inte lösa frågor om stress genom att ställa en fråga en gång i halvåret och sedan komma med en åtgärd tre månader senare, man måste ta tag i det här och nu och jobba med små förändringar. Alla företag har ju verktyg som mäter affärsresultat i realtid, detsamma borde finnas för att mäta måendet hos medarbetarna.

 Det andra handlade om att utgå från medarbetarnas perspektiv. 

– Det finns en otrolig kraft i teamen och i de enskilda medarbetarna. Gör resultaten tillgängliga direkt för teamen så att de själva kan jobba med frågorna. Det är ute i organisationen som den här informationen verkligen gör skillnad, det här är inte siffror som främst är till för någon inom HR eller i ledningsgruppen.

 Den tredje aspekten handlade om att skapa en tjänst som var anpassningsbar till olika typer av organisationer och utmaningar. 

– Inom det här området finns ingen ”One size fits all, det finns inte en metodik eller en fråga som är den heliga gralen. Vi har så olika arbetssituationer, arbetsmiljöer och utmaningar och det måste vara enkelt att anpassa tjänsten till det man behöver fokusera på. För vissa av våra kunder är de nya uniformerna den mest aktuella frågan för att man ska må bra, för andra kan det handlar om ifall företagets mål för det här året är tillräckligt tydliga. Man har olika perspektiv och det måste man respektera om det ska kännas relevant för medarbetarna.

Vill växa hemma och hitta nya marknader

&frankly har till stor del vuxit organiskt även om man också tagit in en del kapital.
– I nuläget befinner vi oss i en situation där vi inte är tvungna att söka kapital men eftersom vi ser att det finns mycket vi kan göra för att utveckla vår produkt vill vi gärna gasa på. Därför för vi dialog med en del riskkapitalbolag. Vi får se hur det utvecklas, säger Caroline Fjellner. 

Framöver planerar &frankly att fortsätta driva tillväxt på hemmamarknaden, samtidigt som man vill göra en aktiv satsning på nya marknader.
– Vi planerar också en breddning av våra produkter, något som också kommer att ge möjligheter till nya intäkter men det här är dessvärre ingenting jag kan prata om i nuläget, jag får återkomma till det, säger Caroline Fjellner. 

Lina Rosengren

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.