EKN – Med uppdrag att främja svensk export

Anna-Karin Jatko, generaldirektör på Exportkreditnämnden, EKN. Foto: Teodor Axlund.

För att nå ut på den internationella marknaden kan det behövas kapital både för små och stora företag. Exportkreditnämnden, EKN, delar bankernas och företagens risk och ser till att svenska innovationer når ut globalt.

Sverige är ett exportberoende land som också har en hög innovationsgrad och ofta hamnar i toppen bland innovativa länder. Att den svenska exporten fungerar och stimuleras är viktigt för Sveriges ekonomi.

– Det krävs pengar för att nå ut internationellt och det är inte alltid så lätt för ett nystartat innovativt företag att få ja från banken. Även i en högkonjunktur, i ett läge där det finns tillgång på kapital, behövs kompletterande finansiering för den typ av företag som vi möter här på Techarenan, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör på Exportkreditnämnden, EKN.

Exportkreditnämndens närvaro på Techarenan är för att alla de bolag som närvarar ska veta att det finns stöd att få.

– För EKN är det en ”perfect match” att vara med på Techarenan på grund av de utmaningar som många entreprenörer står inför, där EKN kan vara en bra lösning. EKN:s verktygslåda är till för alla exporterande företag. Vi gör finansiering möjlig för de här bolagen – oavsett bransch. Vi är inte finansiärer men vi gör finansiering möjlig och det dessutom i ett tidigt skede vilket kan vara avgörande för affären.

Ska främja svensk export

EKN:s uppdrag är att främja svensk export. För svensk export är det lika viktigt att det finns finansieringslösningar för de små och medelstora bolagen som för de stora företagen. Därför arbetar EKN tillsammans med allt från mindre bolag med ett fåtal anställda till storbolag som ABB, Ericsson och Volvo. De små och medelstora bolagen står för en stor andel av de senaste fem årens exportökning

– De senaste fem åren (2014-2018) ökade de stora företagen sin export med 32 procent. Under samma period ökade de små och medelstora företagen sin export med 48,3 procent och av de små och medelstora företagen är det faktiskt mikroföretagen som har ökat mest, med 73,6 procent. De små och medelstora bolagens exportökning är en kombination av att fler SME-företag exporterar och att de som exporterar ökar sin export.

Täcker risk

EKN delar risk med banken när företagen behöver anställa, göra marknadssatsningar eller köpa in lager eller andra investeringar som krävs för att nå ut internationellt med varor och tjänster.

– Vi riktar oss även till underleverantörer till exporterande företag som kan dra nytta av vårt erbjudande, fortsätter Anna-Karin Jatko.

– Vi delar också företagens risk när de erbjuder sina kunder kredit. EKN har möjlighet att täcka ända upp till 80 procent, för just innovativa företag. Dessutom får företaget en ränterabatt på banklånet. Det innebär att banken kan erbjuda finansiering med ränterabatt i ett tidigt skede så företaget kan hålla i gång produktionen och snabbt vara ute på marknaden.

– En av våra kunder är ett innovativt bolag, verksamma inom höghastighetsinternet ute till sjöss. Bolaget är ett ungt företag i ett tidigt skede, som fram tills nyligen ägnat sig åt produktutveckling. Företaget har nu fått in några större order och behöver täcka likviditetsbehovet för att fullgöra leveranserna, men har svårt att få kredit från banken. Då medverkar EKN, genom att täcka 80 procent av bankens risk och på det sättet får företaget sin rörelsefinansiering. Det gör att företaget kan bygga den infrastruktur som behövs för att fullfölja leveransen.

Kompetens om utmaningar och behov

EKN har ett affärsområde som är särskilt inriktat på små och medelstora bolag. Man har under de senaste åren byggt upp en kompetens om deras utmaningar och behov inom finansiering och har lösningar särskilt utformade för de bolagen. EKN har också ett samarbete med Almi där Almi stöttar innovationen med rådgivning utifrån affärsplanen och ger lån och EKN delar risk med Almi, banken och företaget.

– Våra medarbetare gör över tusen företagsbesök per år, i hela landet. Vi har också ett nära samarbete med många av Sveriges bankkontor och nischbanker, så att de ska känna till när de kan använda EKN:s finansieringslösningar. Vi medverkade i 774 finansieringslösningar för små och medelstora företag under 2018.

Anna Karin Jatko berättar vidare att av EKN:s SME kunder är ett 40-tal nystartade och har funnits i högst fem år. Några är enmansföretag, några runt tio anställda och andra med max femtio anställda. För några av dem, främst inom tillverkning och industri, detalj- och partihandel, IT och telekom men även i andra branscher, går tillväxten riktigt fort.

– 135 av våra kunder är 10 år eller yngre. Men vi har också några som är över 100 år. Vår äldsta SME-kund startade 1897 och är ett bryggeri.

Innovationer som nått ut globalt

Att hjälpa ett nytt och innovativt bolag med sin första internationella satsning är något av ett drömscenario för EKN. Exempel på innovationer som med hjälp av stöd från EKN nått ut i den globala konkurrensen är bolag som utvecklat utrustning för att utvinna värme från spillvärme, belysning för katastrofhjälp, ny produktionsmetod för kakformar, digitala manualer, samt hälsoapp och dataspel.

– Vår minsta affär under 2018 var på cirka 20 000 kronor och den största rörelsekreditgarantin förra året var på 62 miljoner kronor. Ingen affär är för liten. Vi har ingen gräns nedåt. Det vill jag att alla på Techarenan och i Serendipitys nätverk ska känna till, avslutar Anna-Karin Jatko.

Läs mer: Glöm inte avtalet när vid export