Asien sätter kursen för framtida export

Stefan Karlsson, chefsanalytiker på Exportkreditnämnden, EKN. Foto: Lasse Karkkainen

I en avmattad världsekonomi sticker Asien ut och uppvisar en fortsatt stark tillväxt. Vi vill både uppmuntra och inspirera företag att ta steget till alla de möjligheter som finns i Asien, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på Exportkreditnämnden.

Världsekonomin befinner sig i en avmattningsfas sedan något år tillbaka men de asiatiska länderna sticker ut och har en fortsatt hög tillväxttakt. Medan världsekonomin har en tillväxt på runt tre procent ligger Asien på drygt sex procent. Ett sätt att växa som företag är att söka sig utomlands till andra marknader där tillväxten är större än hemmamarknaden och då är Asien ett bra exempel.

– Det finns just nu en viss oro med coronaviruset som påverkar Asien, Kina och större delen av världen. Men det förtar inte det faktum att tillväxten fortfarande pågår och kommer att fortsätta pågå. Coronaviruset ger någon form av hack i kurvan men det går ändå uppåt. Det är ett kortsiktigt fenomen som inte har förändrat något strukturellt. När effekterna av de nedstängningar som har gjorts under virusspridningens värsta fas har klingat av, så återgår de ekonomiska förutsättningarna till det normala, säger Stefan Karlsson, chefsanalytiker på Exportkreditnämnden, EKN.

Att benämna Asien som en marknad är grovhugget eftersom det är en mycket heterogen spelplan som ligger framför bolag som vill söka sig dit. Några länder är mycket rika, några mycket fattiga och någonstans mittemellan finns jättemarknaden Kina.

– Exempelvis Japan, Sydkorea och Singapore är länder som ekonomiskt likar Sverige och våra europeiska grannländer. Konsumtionsmönster och importbehov liknar Europa. Går man ner en aning på skalan så hittar vi länder som inte är lika rika men ändå kommit långt och här finns Kina. De har en medelklass som efterfrågar produkter på nästan samma sätt som vi gör här i västvärlden och eftersom befolkningen är så enormt stor blir det väldigt många konsumenter och en stark köpkraft.

Många företag redan på plats i Kina

Men trots att Asien består av en rad mycket olika marknader blir Asien ofta ändå liktydigt med Kina.

– Det som främst utmärker Kina är att det är så ofantligt stort. När man aggregerar makroekonomiska data på Asien så är det i regel Kina man ser i förändringar och när vi tittar på Asiens tillväxt så är det Kina som dominerar.

Förutom att Kina i sig är en växande marknad och en viktig exportmarknad för europeiska företag så är det även en extremt viktig importör från alla kringliggande länder. Därför är Kina viktigt för hela tillväxten i stora delar av Asien.

– Kina har med råge utvecklats till vår största exportmarknad i Asien. Om man som exportör söker sig till Asien så är det oftast Kina man börjar i. Det finns redan många svenska företag på plats och det svenska näringslivet drar nytta av att det finns upplöjda kanaler.

Affärs- och företagskulturen i Kina skiljer sig många gånger åt från vad som är gängse i Europa. En mycket tydlig hierarki inom företagen där det gäller att inte trampa någon på tårna är ett exempel. Att kunna dra nytta av redan upparbetade kanaler och kontakter är smart och att få hjälp att lösa praktiska frågor som uppstår på en främmande marknad är nödvändigt.

Gott om finansiering

I Asien och inte minst Kina har kapitalmarknaden och möjligheterna för företag att låna pengar lokalt utvecklats kraftigt, därför är efterfrågan på långfristiga exportkrediter relativ låg. Efterfrågan på kortfristiga leverantörsgarantier är fortsatt stor.

– Det innebär att vi i Kina inte arbetar så mycket med långfristiga finansieringar av jättestora projekt utan att vi oftare har risk direkt på det importerande företaget där exportören vill ha en garanti från oss. Vi tar även risk på banken när importörens bank öppnar en så kallad remburs. Dessa affärer garanteras många gånger av den svenska banken och vi delar det garanterade beloppet med banken, förklarar Stefan Karlsson.

Lättare att hitta kunder

Även om tillväxten generellt mattats av så är trenden för svensk export till Asien tydlig: en kontinuerlig ökning. Cirka 10 procent av den totala varuexporten går till Asien som tillsammans med Nordamerika är vår stora exportmarknad utanför Europa för svenska företag.

Till skillnad från exempelvis Afrika och Latinamerika som till stor del är råvaruberoende i sin ekonomiska aktivitet så ligger tyngdpunkten i Asien på industrier och tillverkning. Därmed finns det betydligt många fler möjligheter att hitta kunder och köpare.

– Vi vill både uppmuntra och inspirera företag att ta steget till alla de möjligheter som finns i Asien. Det är inget tillfälligt fenomen att marknaden där växer så att det knakar utan så har det varit i många decennier och det är inget som kommer att ta slut i närtid, avslutar Stefan Karlsson.

Tre skäl att satsa på Asien:

  • Fortsatt hög tillväxt

Asien går emot resten av världen och uppvisar fortsatt hög tillväxttakt. Detta är inget tillfälligt fenomen utan så har det varit under många decennier och det är en trend som inte kommer att ta slut i närtid.

  • Upparbetade kanaler finns

Många svenska företag har redan etablerat sig i Asien så det finns en rad upplöjda kanaler att dra nytta av. Dessutom har Sverige att gott rykte om sig i Asien vilket inte ska underskattas när affärer ska göras.

  • Marknaden är inte råvaruberoende

Tyngdpunkten på i den ekonomiska aktiviteten i Asien ligger på industrier och tillverkning. Det ger många fler möjlighet att hitta kunder än när man rör sig på en råvaruberoende marknad som till exempel Latinamerika.

Läs mer: EKN – Med uppdrag att främja svensk export.

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.