Så tacklar techbolagen corona-krisen

Techarenan News har intervjuat 25 techbolag om hur de hanterar den rådande situationen.

“Större fokus på lönsamhet framför tillväxt”

“Vi hjälper dem som inte har råd med våra standardpriser att köra utan kostnad”

“Vi ökar rekryteringen av psykologer just nu”

“En fullkomlig tvärnit och många är oerhört rädda för sin överlevnad”

“Vi har ökade förfrågningar från hela världen”

…………………………..

Rickard Lagerqvist, grundare Mindler 

Behandling av psykisk ohälsa digitalt

Hur påverkas ni av den rådande situationen? 

Som de flesta medmänniskor och bolag påverkas vi så klart av rådande situation. Dock så ser vi i detta nu styrkan av att vara en digital vårdaktör. Patienter fortsätter att lida av psykisk ohälsa även i kriser, och behoven av psykosocialt omhändertagande ökar snarare. Så våra psykologer är fullbokade. I övrigt uppskattar många av psykologerna att de redan innan corona jobbade hemifrån, således inte något nytt där.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Vi ökar rekryteringen av psykologer just nu. Fysiska möten blir konverterade till videomöten i större utsträckning. I övrigt så fortsätter arbetet som vanligt fast med en vd som tjatar på alla att tvätta händerna hela tiden.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året? 

Jag tror att vården går in i ett paradigmskifte där digitala vårdgivare visar sin styrka och på vilket uppenbart sätt de kompletterar och stärker den fysiska vården i tider som dessa. Jämlikhets- och rättviseaspekten i nationella digitala vårdgivare som erbjuder samma hjälp och behandling oavsett vart i landet patienten finns är ett kraftfullt redskap i kristider.

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor?

Till de som drabbas hårt så vill jag tipsa om att sitta lugnt i båten. När det känns jobbig så brukar jag påminna mig själv om uttrycket: ”This too shall pass!” och ta en dag i taget. Om katastroftankar dyker upp i huvudet så försök avleda dessa genom att ringa en positiv vän eller skriva en lista på allt som finns att vara tacksam över trots en kris. Många entreprenörer är överlevare som sannolikt hanterar dessa kriser bättre än många andra. Vågar knappt tänka på hur många fantastiska nya bolag som kommer födas ur de problem vi identifierat genom coronakrisen. Jag själv har flera idéer.

………. 

Philip Siberg grundare och chef för Coala Life i USA

e-hälsoföretag som har utvecklat produkter och tjänster för digital distansövervakning och screening av hjärtljud och EKG

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Som leverantör till hälso- och sjukvården och direkt till många konsumenter med hjärtbesvär påverkas vi mycket av den rådande situationen. Vi hjälper till att avlasta vården genom att monitorera hjärtpatienter i hemmiljö, och minimera behoven av fysiska besök i vården. Behovet av lösningar som hjälper till att upprätthålla normal vård har nog aldrig varit större.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta? 

Vi arbetar hårt för att kunna stödja vården ännu mer och har idag meddelat att vi tillgängliggjort teknik och kapacitet att kunna hantera upp till 50 000 patienter som kan behöva hjärtmonitorering i hemmet. Detta för att avlasta och undvika att patienter  behöver uppsöka vården. I USA introducerar vi nu motsvarande lösning där vi hanterar hela logistiken för hjärtpatienter i hemmet. I övrigt är alla mässor och många möten avbokade, så vi har ställt om så vi jobbar smart på distans.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Utbrottet synliggör behovet och möjligheterna med digital hälsa och effektivare vårdprocesser. Vi ser en enorm katalysatoreffekt för smartare, patient-drivna vårdlösningar i hemmet. Just vår bransch har sammantaget förutsättningar att utvecklas mycket positivt under året.

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor?

Det är i kriser och teknikskiften som innovationskraften är som bäst. Nya diagnosmetoder och läkemedel kommer lanseras på en bråkdel av tiden det normalt brukar ta. Sitt inte frysta framför nyhetsflödet, accelerera istället satsningarna. I vår närregion i USA har vi samlat många branschkollegor för att hjälpa varandra, för att tillsammans om möjligt erbjuda ännu smartare och integrerade lösningar till vården.

………. 

Martina Klingvall, grundare och vd, Telness

Digital mobiloperatör som främst riktar sig mot företag

Hur påverkas ni av den rådande situationen 

Vi är ett företag som i grunden är digitalt både i hur vi arbetar och i tjänsterna som vi levererar till våra kunder. Sammantaget gör detta att vi påverkas mindre än många andra bolag av situationen. Nu arbetar samtliga i bolaget hemifrån vilket såklart är en omställning även för oss. Det blir omedelbart viktigt att skapa en arbetsmiljö som fungerar på distans, behålla tempo och kvalitet i samtliga av våra tjänster, sälj och support. 

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Samtliga anställda hos oss arbetar på distans och vi genomför inga fysiska möten. Samtidigt vill vi inte tappa tempo och har i samband med detta infört dagliga rutiner på dagsmål för alla individer och oss som team, ”in- och utcheckningar” med kommunikation i Slack, video och andra digitala verktyg med mera. Vi försöker att skapa en kul och inspirerande arbetsmiljö med rutiner. Vi hade igår en internutbildning på hur våra kunder kan komma att påverkas och hur vi bör agera utifrån detta i både sälj och support, för att respektera andra bolags olika situationer. Det är viktigt att samtliga i bolaget får en hög affärsförståelse i dessa tider så att vi som företagare kan hjälpa varandra och inte tvärtom.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året? 

Telekom som bransch har tjänster som fortfarande kommer att vara aktuella, då alla fortfarande kommer behöva telefoni både som privatpersoner eller företag. Jag tror att rådande situation påskyndar marknadens behov av digitalisering i Telekom-branschen avsevärt då en större målgrupp kommer bli digitala imorgon istället för om ett par år och därmed kräva detta av sina leverantörer också. 

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor?

Jag vill uppmana alla oss företagare och konsumenter att försöka fortsätta ha business-as-usual och aktiviteter, om än anpassat, för att inte Sverige ska stanna upp totalt. Det är läge att vara kreativa för att fler bolag ska lyckas överleva. 

När det gäller att jobba hemifrån så har vi infört ”dagens kills” på en digital anslagstavla där alla skriver sina aktiviteter med mikromål för dagen och vi ”gameifierar” dessa internt. Kul sätt att hålla tempo och fortfarande känna närvaro och samhörighet med sina kollegor. Vi har även skapat små digitala videorum där vi är uppkopplade och jobbar ”bredvid varandra”  över skärmarna vilket gjort stor skillnad i känsla.

………. 

Noel Abdayem, grundare The Humble Co

Tillverkar och säljer hållbara och miljövänliga hälsoprodukter

Hur påverkas ni av den rådande situationen? 

Fram tills idag har det varit business as usual, men vi förväntar oss nedtrappnig på orderingångarna framöver, vilket är naturligt då vi exporterar till mer än 20 länder samtidigt som Europa sätts i karantän. 

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta? 

Vi började förstärka vårt lager redan efter att corona bröt ut i januari. Vi försöker att skjuta på alla möten och ger våra anställda möjligheten att arbeta hemifrån där förutsättningarna finns.. 

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Generellt sett så har hamstrandet av produkter inte påverkat försäljningen negativt, utan tvärtom. Däremot är det nu logiskt att försäljningen kommer att trappas ner, dels för att konsumenterna sitter på mer produkter och för att länder sätts i karantän. Vi kan ännu inte förutspå effekten för helåret utan får ta varje vecka som den kommer. Vi har dock sedan starten vuxit med mer än 100% per år, vilket kommer bli väldigt svårt att nå under rådande förutsättningar.

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor? 

Kämpa och håll huvudet högt. Privata företagare skapar 4/5 jobb, vi är en väldigt viktig pelare för samhället. Jag hoppas och förväntar mig även att vi ser samarbeten bland bransch-kollegor men även bransch-överskridande samarbeten framgent för att kunna tackla denna tuffa period tillsammans.

……….

Hugo Wernhoff, grundare och vd, Kognity

Digitala molnbaserade intelligenta läroböcker

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Vi har fått ett stort inflöde av skolor i lockdown runtom i världen som hör av sig, som vill använda Kognity när de inte längre kan ha fysisk undervisning. Det började för nån månad sedan då det var många skolor i Kina som hörde av sig, men efter att land efter land stängt ner sina skolsystem har vi fått förfrågningar från hela världen. Många lockdown-skolor är redan igång och kör och vi hjälper dem som inte har råd med våra standardpriser att köra utan kostnad. 

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Mestadels handlar våra åtgärder om att nå ut och försöka hjälpa så många skolor, lärare och elever världen över som möjligt. Dels med vår produkt, men vi jobbar också hårt för att skapa gratis resurser, webinars och blogginlägg om best practices för att fortsätta skolundervisningen under lockdown. Utöver dessa marknadsinsatser så fortsätter vi att expandera och anställa.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Att använda teknologi i pedagogik i mycket större utsträckning än idag kommer ske oavsett corona, och där står vi inför en global omställning. Det är ofrånkomligt, helt enkelt då det levererar effektivare lärande. Corona, som ofrånkomligen är en tragedi, skyndar på den här omställningen. Vår bransch är därför en av få som inte ser ut att drabbas negativt, även om vi har samma interna utmaningar med nedstängda kontor osv som de flesta andra bolag. 

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor?

Kom ihåg att det krävs tidsinvesteringar i att upprätthålla kultur och produktivitet. Folk som inte är vana vid att arbeta hemifrån kommer i de flesta fall ha en sjunkande produktivitet. Sprid och skapa utbyte av kunskap kring hur man håller sig effektiv, disciplinerad och motiverad när man jobbar hemifrån.

………. 

André Hegge, grundare och vd, Adfenix

Tjänst för riktade bostadsannonser på sociala medier

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Det råder en allmän osäkerhet och det första tecknet på det var att kunder började ställa in event som var viktiga för våra tillväxtplaner under 2020. Hur det här kommer påverka faktiskta försäljning är för tidigt för oss att säga. När vi kollar på datat så ser vi en minskning av aktivitet på bostadsmarknaden men det är inte långt ifrån vad som är inom normalspannet, så därför är vi försiktigt positiva då vi ser att köparna och säljarna fortfarande vill genomföra bostadsaffärer och med minskad konkurrens från andra industrier så kan vi faktiskt se att det är billigare att köpa deras uppmärksamhet.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Det har varit viktigt för oss att inte ta beslut på en allmän känsla av oro utan baserat på riktigt data, vilket betyder att vi just nu kör på som vanligt för att inte bidra till en potentiell lågkonjunktur. 

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Signaler från branschen hittills har varit att det varit lika många spekulanter på visning som tidigare, vilket är en positiv signal och vi kan se att folk fortfarande vill sälja och köpa bostäder. Det har under många år funnits ett uppdämt behov av att driva mer av bostadsaffären digitalt och jag ser det som sannolikt att den här krisen accelererar den utvecklingen då både köpare, säljare och mäklare nu på samma gång letar efter digitala alternativ. Vi är såklart medvetna om att fastighetsbranschen i helhet ofta är en reflektion av samhället och förväntar oss därför att vi kommer se större förändringar längre fram beroende på hur det utvecklas. 

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor?

Det handlar inte om att visa handlingskraftighet, utan om att vara agil och datadriven. Det är lätt att falla för frestelsen att visa sig handlingskraftig och ta stora, snabba beslut på lite underlag. Istället tror jag att de som kommer starkare ur den här krisen är de som är agila, snabba och datadrivna i sina beslut. Mod kommer krävas, men också is i magen. 

………. 

Ellinor Eineren, vd, Agricam 

Analystjänster för effektiv djurhållning

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

I dagsläget är det  fortfarande oklart till vilken utsträckning corona-viruset kommer påverka vår verksamhet. Det är däremot en realitet att produktions- och tillverkningstakt av hårdvarukomponenter och/eller tillbehör kommer försenas och att resor, utbildningar, mässor samt konferenser kommer ställas in. Det får vi acceptera och respektera.  

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

För den svenska lantbrukssektorn kan corona-krisen innebära ett ökat fokus på högre självförsörjningsgrad och beredskap, vilket ger och kommer ge gynnsamma ekonomiska effekter för våra kunder och den sektorn vi verkar inom. Både på kort och lång sikt. Vårt forskningsprojekt VetLink som handlar om att kombinera aggregerade datakällor med fjärrkommunikation ligger helt rätt i tiden.  

………. 

Robin Lee, grundare och vd Grönska

Säljer lokalt odlade grönsaker och örter till matbutiker och utvecklar tekniska lösningar för vertikal odling

Hur påverkas ni av den rådande situationen? 

I dagsläget påverkas vi inte nämnvärt av den rådande situationen. En av våra kunder (SAS) har fått problem som alla känner till med antal avgångar och våra leveranser till dem följer givetvis deras efterfrågan. Som tur är har vi en enorm efterfrågan på annat håll som kommer att täcka upp bortfallet utan problem. Vi jobbar på att så många som möjligt får tillgång till våra produkter så snart som möjligt. I det stora hela så belyser den här situationen vikten av att ha en högre grad av självförsörjning regionalt och detta kommer bli en viktigare fråga framöver.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Vi är väldigt noggranna med hygienen i vår produktion och följer de rekommendationer som finns från livsmedelsverket och andra myndigheter. Dessutom stärker vi upp med timpersonal som kan täcka upp om vi får bortfall i vår ordinarie styrka.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året 

Nu levererar främst till detaljhandeln och vi ser inga direkta nedgångar i den än så länge, snarare tvärtom. På restaurangsidan har vi inte sett några förändringar än men något som vi håller ett öga på.

………. 

Ulf Skagerström, grundare Matsmart

Säljer mat på nätet som annars slängts

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

På många sätt. Mest påtagligt i det dagliga arbetet är att vi ser ökad efterfrågan på vårt erbjudande (skafferivaror med leverans till dörren eller servicepoint) parallellt med att kapaciteten i vår logistik minskar något då vi såklart är måna om vår personal och uppmanar dem att inte kommat till jobbet om de har förkylnings- eller influensasymptom.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Större försiktighet på vårt lager med mer omfattande hygien- och städrutiner (tätare städning, fler spritstationer, fler uppmaningar till utökade hygienåtgärder, tar inte emot besök osv). På vårt huvudkontor i Stockholm uppmanar vi våra anställda att jobba hemma och vara allmänt försiktiga med publika färdmedel etc. Dragit ner i princip helt på resor och fysiska möten.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Vi ser allvarligt på situationen men det är full fart framåt som gäller. Matbranschen påverkas som vi alla vet ganska ordentligt av detta då befolkningen uppmanas att köpa in viss del hemmaförråd etc. Just nu är fokus att minska smittspridning och e-handeln kan spela en roll här. Så att de som är i en riskgrupp kan få hem det de behöver utan att besöka publika platser. Möjligen kan detta få till följd att människor fortsätter att köpa mer på nätet även efter detta, men det är inte något vi fokuserar mycket tankekraft på just nu.

………. 

Michael Gustafsson, vd, Learning to sleep

Digital behandling för att hjälpa människor med svåra sömnproblem

Hur påverkas ni av den rådande situationen? 

Eftersom vi precis hade inlett en kapitalanskaffningsrunda påverkas vi så klart en hel del, nu får vi helt enkelt lägga om en del av våra planer. När det gäller verksamheten har vi tur – i princip kan alla medarbetare arbeta hemifrån. Men precis som alla andra startups påverkas vi kraftigt av både viruset i sig själv men framför allt av den ekonomiska oro som nu sprider sig och som troligtvis kommer att hålla i sig ett tag.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Redan för någon vecka sedan påbörjade vi ett besparingsprogram för att minska burnrate. Vi för också en tät dialog med våra befintliga investerare  för att kunna ha ekonomisk överlevnadsförmåga. En del av planen är att fokusera helt på att bli kassaflödespositiva så fort som möjligt istället för på expansion. Vi har ju tur som i dagsläget har betalande kunder så vi kommer att fokusera på att öka vår marknadsandel på de marknader där vi har intäkter. 

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året? 

Vi är ju inom digital hälsa så på mellanlång sikt kommer det här troligtvis att påverka branschen positivt. När fler inser att viss vård går att utföra på ett patientsäkert och effektivt sätt på distans, kommer vi att få en för branschen och samhället positiv utveckling där nya kostnadseffektiva lösningar får genomslag. Däremot kommer ju dörren för tester av nya innovationer inom vården att vara helt stängd under 2020, vilket så klart är olyckligt för de som står i färd med att lansera helt nya innovationer. Så hur resten av året ser ut beror troligtvis på vilken fas man befinner sig i – de med befintliga tjänster på marknaden har antagligen stora möjligheter efter sommaren, för andra tar det nog något år innan vi ser att den befintliga sjukvården öppnar upp för nya innovationer igen. Tyvärr.

………. 

Katja Lindvall, grundare, Movingfloor

Självrengörande djurboxar

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Då vi jobbar på en etablering i Kina så är vi påverkade sedan ett par månader tillbaka när Covid-19 utbrottet började i Kina. Det innebär förseningar i projektet och tidsestimeringar är svåra just nu då vi nyligen fått en svårhanterad situation även i Sverige. För vår del handlar det om att personal från Sverige inte kan resa till Kina och vara på plats för att starta projektet. Vi har även kinesiska kontakter som vill resa till Sverige men även det är numera svårt. Vi köper också in en hel del varor från Kina och där kan vi glädjande se att de flesta leverantörer vi samarbetar med är igång.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Vi har valt att införa resestopp till och från Kina för tillfället. Vi hoppas kunna komma igång så mycket som möjligt med vår kinesiska partner på plats. Blir mycket videokonferenser istället.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Det är lite tidigt att säga ännu hur vår bransch kommer att påverkas.  De potentiella kunder vi har i pipeline har vi kontaktat och de kommer fortsatt att köra på med sina planer så vi hoppas att året blir någorlunda som beräknat.

………. 

Ola Degerfors, vd och grundare Hygglo

Marknadsplattform där privatpersoner kan hyra ut sina prylar

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Vi påverkas primärt genom att avbokningar ökar och att inte lika många nya bokningar sker. 

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Vi tror att hitta finansiering kommer bli ännu svårare under året vilket gör att ett fokus på lönsamhet kommer bli viktigt för oss. Det innebär troligtvis att vi skjuter fram några tänkta rekryteringar och minskar lite på marknadsföringen under året. 

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor?

Vi tror det är bra att agera nu och ganska snabbt på förändringarna man ser, inte vänta och hoppas. Det finns stor risk att vi också är i början av en lågkonjunktur och då brukar de som agerar tidigt klara sig bättre. 

………. 

Mats Pettersson, grundare och vd,  Sensative

IoT-lösningar för fastigheter och städer

Hur påverkas ni av den rådande situationen? 

I det initiala skedet påverkades vi av komponentleveranser från Wuhan för produktion av våra sensorer. Vi hade tur och fick ut 10 000 batterier dagen innan Wuhan stängdes. Tack vare att vi har personal med erfarenhet från mobiltelefontillverkning och vana av att hantera logistikbekymmer så ser det än så länge hanterbart ut. Vi har redan tidigare en flexmodell för både arbetstid och arbetsplats för anställda och konsulter, vilket gör det enkelt för alla att ta ansvar och stanna hemma när det behövs. Vi hade dessutom tur med vår timing. Vi avslutade en nyemission, A-runda på 26.8 MKr i början av februari. Tillsammans med pågående kundprojekt och finansierade forskningsprojekt så har vi nu en kassa som gör att vi känner oss ganska trygga på att kunna hantera både en coronakris och efterföljande lågkonjunktur. Men situationen förändrar förstås våra planer dramatiskt. Den tillväxtstrategi som vi precis var klara med måste nu omarbetas. Vi är redan ett väldigt digitalt bolag, så vi bedömer inte att vi tappar speciellt mycket i produktivitet.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året? 

Vår bransch, digitalisering av städer och fastigheter, drabbas inte direkt av corona. Men det är nog ingen tvekan om att vi drabbas indirekt av stängda gränser och en dramatisk neddragning i ekonomin. Om våra kunder drar ner sina investeringar i ny teknik eller minskar takten av installationer av teknik i fastigheter så slår det hårt. Hur kraftfullt det kommer att slå är väldigt svårt att sia om. Samtidigt är ju digitalisering ett bra verktyg för att bättre kunna hantera en kris som denna genom bättre verktyg för vård i hemmet eller leverans av mat och medicin.

………. 

Tim Bjelkstam, vd, Tiptapp

Marknadsplats där privatpersoner kan få hjälp att slänga, återvinna skräp, eller få en vara levererad till sig

Hur påverkas ni av den rådande situationen? 

Än så länge ser det ut som att våra användare beter sig som vanligt och använder Tiptapp som tidigare. Möjligtvis hade vi väntat oss en ökning nu då våren kommit tidigt men den har vi inte sett riktigt ännu.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Med anledning av spridningen av Coronaviruset och Covid-19 bestämde vi förra veckan att samtliga anställda ska jobba hemifrån. Även om vi är ett litet företag så ville vi göra vad vi kan för att bidra till en dämpad smittspridning.

I fredags gick vi också ut med ett budskap till alla våra användare där vi påminner om de rekommendationer från WHO och Folkhälsomyndigheten när det gäller handhygien, självisolering och hålla avstånd och att t.ex. inte ta i hand när man hälsar. Vi uppmuntrar nu alla våra användare som annonserar efter hjälp i appen att, i möjligaste mån, välja alternativet för upphämtning och avlämning där man inte behöver träffas. 

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Blir det en allmän nedgång i konjunkturen så kommer vi så klart att påverkas. Vi bedömer dock att de saker vi hjälper till med fortsatt kommer att vara värdefulla för de flesta även i en lågkonjunktur, särskilt det faktum att fler då kan tänkas välja att handla saker second hand. Vi tittar nu också på att påskynda utvecklingen av en ny del av tjänsten där man enkelt ska kunna få hjälp med att få saker inhandlade från vilken butik som helst och sedan även få det levererat hem till dörren. Det är en tjänst som kommer vara extra värdefull för de som frivilligt eller ofrivilligt isolerar sig hemma.

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor?

Jag tror att alla entreprenörer och företagare i dessa tider kan fundera kring hur deras verksamhet kan “tweakas”, även om det bara är något litet, för att hjälpa till i den rådande situationen. Det stärker allas vilja att ta situationen på allvar och att vi hjälps åt.

………. 

Peter Munteanu, vd och grundare, Yogobe 

e-hälsobolag som utvecklat digitala tjänster inom yoga, meditation, träning och hälsa

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Vi har mer trafik, nya medlemmar och tittade videor än någonsin förut. Ur ett organisationsperspektiv så har vi över de senaste åren arbetat mot trygg och stabil remote-kultur, så ur den dimensionen så känner mitt team att vi är väl rustade för distansjobb. Det kortsiktigt trista däremot är att spännande fysiska möten inte blir av, några event blir inställda och tyvärr blir planerade filminspelningar i vår filmstudio i Stockholm flyttade på framtiden då många av våra experter på Yogobe flyger in för att filma. Mitt i allt detta är vi positiva och jobbar fokuserat mot kreativa digitala lösningar på allt som ställs om i och med den lock-down som försiggår.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

För den mentala och fysiska hälsan är det viktigt att vidhålla en regelbundenhet i sin träning även i en tid när vår vardag förändras så som den gör nu, med ökad oro, distansjobb och för många, en upplevd isolering. För att möta marknaden och våra branschkollegor med välvilja har vi öppnat upp Yogobe.com för dem och deras medlemmar. Vi skräddarsyr videoinnehåll för att möta olika behov och kommer under fredag denna veckan starta en 4-veckors utmaning med onlineträning som vi alla kan vara med i. En sorts digital gemenskap för familjer, vänner och kollegor ute i landet och världen. 

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Den påverkas något oerhört. Yogalärare, personliga tränare samt event- och researrangörer upplever en fullkomlig tvärnit och många är oerhört rädda för sin överlevnad. Vi pratar om småföretagare som inte har en upparbetad kassa att luta sig mot. Men också människor som behöver stöd av dessa personer. Den dimensionen vågar jag inte ens tänka på och är tacksam för att vi finns och kan göra vårt yttersta via digitala kanaler. Därtill så ekar såväl träningsanläggningar som studios tomma. Som bransch hoppas vi på stöd och stimulans från myndigheterna. Det handlar om att göra så gott vi kan med de förutsättningar vi har. Det handlar om att överleva fram till att riskerna på befolkningen upplevs vara så låga att vi kan återgå till normalläge.

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor? 

Prata med era kunder och era leverantörer. Vädja till dem samtidigt som du/ni måste acceptera nuläget. Vi är i denna situation tillsammans. Kasta inte in handduken utan försök istället finna lösningar på dina/era utmaningar. Det kommer bli bättre innan året är slut och då får vi starta igång på alla cylindrar. Kanske ta tillfället i akt att träna, vila och må bra? Att oroa sig över sådant man inte kan påverka, det mår ingen bra utav.

………. 

Shameek Ghosh, grundare, Trustrace

Blockchain-plattform som hjälper modeföretag att öka transparensen genom hela produktionskedjan

How are you affected by the current situation?

We have operations in Sweden and India. As with all global issues, there are challenges and opportunities. In short term, we see an impact in morale in the company and revenue in our business. In order to ensure employee well-being, we have restricted travels across the company. In Sweden, we have allowed working from home. In India, we are watching the situation as there is no COVID-19 cases in Coimbatore, India. COVID-19 is impacting our new business wins. The customers are also postponing decisions of starting programs which is affecting us. In the mid to long term, we see customers using TrusTrace more as they get comfortable using digital tools rather than travelling to meet suppliers from Asia, Southern/Eastern Europe, Americas and Africa.

How is your industry affected and how do you look at the rest of the year?

Our focus is in Fashion industry and we see that all our customer’s business is affected by low uptake of products and supply chain issues. As consumer income in many key markets is affected, people are expected to spend less in coming couple of quarters. We are watching if there will be a pent-up demand at the end of COVID-19 or the demand will be destroyed in COVID-19 prolongs for 2 quarters.

………. 

Håkan Alfon, vd SentinaBay

Ythärdning av metaller, främst titan, som genom bolagets process kan bli upp till 10X starkare

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Dels har vi en del förseningar på import av både material och komponenter för vår produktion men också att det finns en oro bland våra kunder som främst är  stora globala aktörer kring de långsiktiga konsekvenserna om detta håller i sig. Vi ser bland annat att en del aktörer väljer att pausa utvecklingsprojekt, avvaktar att ta investeringsbeslut och blir passiva vilket är helt naturligt men det blir allvarligt om den passiviteten håller i sig. Den största utmaningen för oss just nu är hur vi ska klara likviditeten, om vi får ytterligare förseningar eller tilltänkta projekt ej startas enligt plan. Det jag tycker är positivt är att både bankerna och regeringen nu agerar och försöker hitta lösningar för att stötta företag, vi har en otroligt bra dialog med vår bank och Almi och de har gett oss snabb stöttning och är handlingskraftiga och det behövs just nu. 

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Vi är ändå relativt väl ”rustade” för det som händer nu, vi är en tajt och flexibel organisation och som ett mindre tillväxtbolag vana att vända på varje krona för att överleva men naturligtvis får detta konsekvenser även för oss.

Vi jobbar för att säkerställa att vår leveranskedja hålls ihop, att vi får leverans av nödvändigt material men vi är medvetna om att det kan vara en del förseningar. Då vi just nu i ett tidigt skede av utbrottet och ingen riktigt vet var detta kommer ta vägen och hur länge det håller i sig har vi de senaste dagarna arbetat fram en krisplan för hur vi skall kunna bibehålla en uthållighet och ta oss ur detta på bästa möjliga sätt. Vi kommer troligtvis behöva skjuta en del investeringar på framtiden både vad gällande produktionskapacitet men också inträde på nya marknader. Vi har i ett första skede tittat sex månader framåt men kommer behöva omrevidera vår plan för 2020 då det med största sannolikhet kommer att få effekter för hela industrin i alla fall under hela 2020.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Den tillverkande industrin som vi är inne i kommer påverkas mycket av det vi går igenom nu men vilka konsekvenser som det får på längre sikt är naturligtvis helt beroende på hur länge detta håller i sig. Vi ser en oro ute i marknaden och den finansiella marknaden är i gungning vilket påverkar oss alla och även om vi som ett litet bolag har möjlighet att tackla de utmaningar som vi ställs inför påverkas vi väldigt mycket av hur industrin agerar i den här situationen . 

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor? 

Vi är nu inne i en mycket allvarlig global kris, detta påverkar oss alla, men jag skulle vilja skicka med att försöka sitta stilla i båten och inte få panik. Vi kommer att ta oss ur detta men låt inte krisen som vi är inne i just nu göra att vi avstannar helt och som innebär att vi får en lång startsträcka tillbaka, vi alla måste försöka bibehålla en del fart och sikta bortom denna kris.

………. 

Anders Tjernvik, forskningsansvarig, Linkura 

Wearable som mäter sömnkvalitet, stressnivåer och rörelseaktivitet över tid hos användaren

Hur påverkas ni av den rådande situationen? 

Ganska mycket. Vi jobbar B2B med objektiv kartläggning och sänkning av stress i medarbetargrupper. Med HR och ledningsgrupper ofta som första ingång. Det är uppenbart att deras prioriteringar är på andra frågor just nu.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

För att ta ansvar och minska risken för smittspridning jobbar vi på distans och helt digitalt i bolaget tillsvidare. Vidare tittar vi tillsammans med våra kunder på vad vi kan hjälpa dem med. Vi har goda möjligheter att med våra verktyg nå ut till medarbetargrupper med digitala enkäter och även coachstöd. Allt för att minska oro och osäkerhet i det aktuella läget. Att vi använder en EKG-wearable som svarar mot feber och andra tecken på sjukdom är ett intressant faktum. Det är inte vad vi normalt jobbar med men vi utreder just nu om det kan vara till nytta i rådande situation.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året? 

Vi kan förvänta oss en del turbulens, oro och tyvärr stressrelaterad problematik hos de svenska företagen framöver. Så på sikt räknar vi med att våra tjänster kommer fylla ett viktigt behov. Men just nu tar vi en dag i taget och gör vårt bästa för att stödja våra kunder.

………. 

Alok Alström, grundare och vd, Appjobs

Marknadsplattform för gig-jobb

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Operationellt har verksamheten inte påverkats särskilt mycket av situationen, då vår vision från start har varit att bygga AppJobs på en remote first-mentalitet. Vi har redan en infrastruktur på plats där vi använder hjälpmedel som Teemly, Zoom och Slack för att skapa ett virtuellt kontor där medarbetarna möts oavsett var i världen de arbetar. Våra kunder möter på både kort och medellång sikt blandad påverkan av covid-19. På kort sikt så har vissa kunder pausat sina investeringar medan andra har ökat dem.

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

För att hålla tempo i verksamheten och bibehålla sammanhållningen så kör alla team gemensam stand-up varje morgon.  Vi har skickat ut information till samtliga av våra en miljon medlemmar med hur de kan hålla sig uppdaterade om läget i deras områden, samt vilka försiktighetsåtgärder de kan och bör åta. Vårt mål är att vara bästa möjliga stöd för alla gigarbetare. Vi reviderar riktlinjer för våra medarbetare på daglig basis och håller våra medarbetare och kunder löpande uppdaterade. 

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

I syfte att hjälpa beslutsfattare och allmänheten att bättre förstå trender inom gig-ekonomin startade vi i somras AppJobs Institute. Där analyserar vi bland annat den beteendedata som genereras av drygt en miljon medlemmar från 40 länder som finns på vår plattform. På kort sikt kan vi baserat på vår data redan se en skillnad i efterfrågan på vissa av tjänsterna som plattformarna tillhandahåller med anledning av att fler människor stannar inomhus. Leverans av exempelvis mat har ökat, medan tjänster som barnpassning har minskat. Sett över hela marknaden av gig-plattformar är förändringen inte särskilt stor, men inom de olika kategorierna är skillnaderna desto större. 

För de länder (t.ex. Italien) som begränsat fysisk förflyttning utomhus så ser vi en kraftig minskning av aktivitet sedan dessa begränsningar trätt i kraft.  I England har myndigheter inlett samtal med gig-plattformar som Uber och Deliveroo för att köra ut mat till personer i riskgrupper, vilket visar på styrkan i hur gig-ekonomin snabbt kan anpassa sig till utmaningar som snabbt ändrar omfattning. 

På längre sikt vid en förväntad ekonomisk lågkonjunktur, arbetar vi utifrån hypotesen att efterfrågan på gig-jobb kommer att öka både bland personer som behöver ekonomisk försörjning, men också bland de som har jobb men vill stärka sin privatekonomi med en sidoinkomst. Dessutom skalar affärsmodeller inom gig-ekonomin snabbare än i den traditionella ekonomin, vilket sannolikt  kommer ge gig-ekonomin en ytterligare skjuts framåt när återhämtningen börjar.

………. 

Thor Olof Philogène, grundare och vd, Stravito.

SaaS-plattform som hjälper bolag att samla all sin marknads- och säljdata

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Överlag har påverkan varit lindrig hittills. Samtliga möten – både externa och interna – har bokats om till digitala, och vi skulle också ha medverkat på ett antal event under våren som nu blivit inställda. Men vi ser hittills ingen minskning i efterfrågan på vår tjänst. 

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Då vår tjänst levereras helt digitalt och framförallt till den typ av företag som är minst påverkade av konjunktursvängningar, såsom konsumentvarubolag, så är vi inte lika påverkade som andra bolag. Men vi tar situationen på stort allvar och har tagit fram flera åtgärdsplaner beroende på hur situationen i omvärlden utvecklas och hur den påverkar både våra anställda och våra kunder.

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor?

Vi har valt att vara väldigt transparenta med både anställda och investerare kring hur detta påverkar oss som bolag och vilka åtgärder vi tar då vi tror det är det rätta för de här omständigheterna.

………. 

Viktor Stensson, grundare och vd, Bokio

Helautomatiserad tjänst för bokföring, lön och fakturering

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Vi följer kontinuerligt uppdateringarna i media för att vara så väl förberedda som möjligt på våra användares frågor. Under måndagen har vi även samlat informationen som konkret påverkar våra användare och informerat om vad regeringens beslut i praktiken betyder för småföretagare.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Alla bolag måste göra sin bokföring oavsett. Vi påverkas givetvis av regeringens rekommendationer och beslut, det är viktigt att vi förstår hur detta påverkar våra användare. Det vi eventuellt kommer kunna se är att fler småföretagare letar efter mer kostnadseffektiva bokföringslösningar när ekonomin försvagas. 

………. 

Francesco Mazzotta, medgrundare och vd, Pilloxa 

Smart läkemedelsdosett med inbyggda sensorer som känner av om patienten har tagit sin medicin

How are you affected by the current situation?

We know that the recent pandemic may trigger a global recession. We do not know how long it will last and how hard the consequences will be. Pilloxa will focus actions on three main tracks, people, revenue and cash management.

We are working remotely until further notice and boosting our use of virtual tools. We will scale down marketing spending and focus the budget more on digital channels, this is partly due to conferences being cancelled yet it will allow us to run more experiments online and hone in on that strategy. We will stress test the runway and milestones against potential delays on the execution and supply chain side. We will also focus our efforts even more on our core activities.

How is your industry affected and how do you look at the rest of the year?

Historically, pharmaceutical companies and their R&D spending is less impacted by recession times. I believe 2020 will see a stronger need for companies like Pilloxa that are enabling remote monitoring in clinical trials. This sense of urgency might trigger faster commercial development for us.

Is there anything special you would like to send to other entrepreneurs and industry colleagues?

Focus your efforts on the core activities. Reassess timelines. Focus on the wellbeing of everyone at the company and, most importantly, make sure you don’t run out of cash.

………. 

Alexander Åström, CMO Gigstr

Marknadsplattform för gig-jobb

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Gigstr är en marknadsplats och plattform för serviceutbildad personal. Vår huvudmarknad är event i alla dess former. Det är ju ingen nyhet för någon att det just nu inte finns så många event, i någon form. Eventbranschen är en av de just nu mest utsatta branscherna, eventbolagen går på knäna och även vi står förstås inför stora utmaningar med inställda gig. 

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Detta innebär att vi har ett nordiskt community av tusentals utbildade och ambitiösa studenter och talanger som tillfälligt står utan uppdrag. Vi är fast beslutna att åter få dem i arbete. Vi har nu en möjlighet att erbjuda deras spektrum av kompetenser till gig inom andra områden. Vi har därför breddat vårt erbjudande till att innefatta kontorssupport, butiks- och säljstöd, orderplock, lager och hemmahjälp. Vi ser tillfället som en utmärkt möjlighet att på riktigt etablera oss inom dessa närbesläktade affärsområden. 

Summa summarum, situationen är rent ut sagt tuff som fan men det är vi också. Detsamma gäller alla entreprenörskollegor där ute. Vi vill därför skicka med lite jävlarannamma och en uppmaning om att använda all entreprenörsanda och -glöd ni har till övers. Samhället behöver oss.

………. 

Martin Irding, vd Frisq

Plattform som möjliggör för vårdgivare att digitalisera sina patientflöden

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Vi fortsätter att bedriva verksamheten så att framför allt leveranserna till våra kunder inte påverkas. Behovet av digitala vårdprocesser som vi möjliggör blir tydligare än någonsin i detta läge. Vi har fått frågor från ett par sjukvårdsregioner om hur vår  lösning skulle kunna tillämpas för de patienter som tillhör riskgrupper, särskilt kroniskt sjuka patienter. Vi för nu dialog om hur vi bäst kan hjälpa till.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Vi bedömer att efterfrågan på digitala lösningar för vården och patienten ökar, både i allmänhet och gällande att specifikt hantera situationen med Corona.

………. 

Johan Svanberg, vd, Record Union

Digital musikdistributionstjänst för oberoende musikartister att nå ut till större musiktjänster som bland annat Spotify, Youtube, Amazon

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Vi påverkas självklart som alla andra. I ett sådant här läge infinner det sig alltid oro och det är viktigt att försöka hålla huvudet kallt. Det är lite för tidigt att sia om hur detta påverkar oss rent affärsmässigt men vi har redan sett direkta effekter för våra artister som exempelvis fått inställda konserter och turneer. Det är en svår tid och vi måste alla hjälpas åt för att hantera detta. 

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Vi har stängt kontoret och jobbar hemifrån tills vidare.Vi försöker göra det bästa av situationen, i fredags käkade vi lunch över Google Hangouts och hade en remote AW. Det är väldigt viktigt att alla som jobbar remote inte känner sig isolerade, att de får den support de behöver och de fortfarande upplever att de är en del av ett team och företaget i stort. 

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Vårt space är vanligtvis inte särskilt konjunkturkänsligt. Dock är det väldigt svårt att förutspå vad den rådande situationen kommer leda till, jag tror inte någon kan säga med säkerhet hur detta kommer spela ut. Vårt kortsiktiga fokus ligger på våra medarbetares hälsa och välmående samt att säkerställa våra operationella förmåga. Utöver detta sitter vi också löpande och jobbar med olika riskanalyser beroende vilket scenario vi hamnar i. 

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor? 

Just nu upplever vi något som ingen som lever varit med om tidigare. Vi vet inte om det vi gör just nu är tillräckligt eller om det kommer krävas mer drastiska åtgärder (likt Italien och Spanien har vidtagit). Det kan potentiellt bli väldigt ensamt för många människor och en tid präglat av rädsla, speciellt för de människor som ingår i högrisk-grupperna, så plocka upp telefonen och ring till nära och kära och andra som kan behöva lite sällskap. Det är också viktigt att kanske kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt och förbereda sig för olika typer av riskscenarier. Vi tror också att det är viktigt att vi inom techsektorn stöttar varandra och försöker hjälpa till när det är möjligt istället för tvärtom. Lösningen på denna världsomspännande kris sitter i att vi samarbetar på alla nivåer.

………. 

Caroline Fjellner, vd &Frankly

Plattform för att mäta välmående och engagemang hos organisationer

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Vi påverkas på alla plan. Som individer med oro för våra nära och kära, som helt digitala kollegor när alla jobbar hemifrån och som bolag på en marknad som är svår att läsa av. Nu omgrupperar vi och satsar på att bli riktigt vassa under nya förutsättningar. 

Vilka åtgärder har ni redan tagit/skall ni ta?

Vi har valt att gå på folkhälsomyndighetens rekommendationer. En bra balans mellan att begränsa smittspridning och ta ansvar för att det görs med eftertänksamhet.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Engagemang och välmående är mer relevant än någonsin. Vi ser att flera av våra kunder använder &frankly för att förstå hur medarbetarna uppfattar den interna informationen kring Covid-19, hålla ihop distribuerade team och hantera och oro inför framtiden. Det kommer bli ett tufft år för alla, vi hoppas kunna bidra genom att hjälpa organisationer behålla energin och riktningen framåt. Håll huvudet kallt. Vi löser det här tillsammans.

………. 

Morten Rosén, VP, Strategy & Sales Normative

Mjukvara som automatiskt sammanställer företags sociala och miljömässiga klimatavtryck genom att analysera bolagets alla inköp

Hur påverkas ni av den rådande situationen?

Vi påverkas stort, vi har skickat hem allihopa från kontoret för distansarbete, just nu håller vi kärleken och lagandan uppe genom nya digitala sammankomster.

Hur påverkas er bransch och hur ser ni på resten av året?

Svårt att säga hur våran marknad kommer att reagera, det kan ironiskt nog spela till vår fördel då vi i många fall är ett alternativ till dyra konsulter. 

Är det något speciellt ni skulle vilja skicka med till andra entreprenörer och branschkollegor? 

Att tro att det kommer blåsa över snabbare eller mildare här i Europa än vad det gjorde i Kina är nog bara naivt. Se till att ladorna inte är tomma. 

………. 

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.