Digital mognad håller Sverige igång

Pernilla Vinneby, CEO Knowit Experience.

Med en hög digital mognadsgrad står Sverige väl rustade och förmågan till hemarbete och frivillig isolering är långt större än i mindre digitalt mogna länder.

Den höga digitala nivån i Sverige gör att förmågan till hemarbete och frivillig isolering blir långt större än i mindre digitalt mogna länder. En hel del verksamhet kan fortsätta även nu tack vare detta och vi kan sköta kontakten med myndigheter på digital väg.  

– Det finns många digitala verktyg både för privatpersoner och i offentlig sektor och många kritiska samhällsfunktioner är digitaliserade. Detta gör att förmågan att hålla igång olika typer av affärsverksamhet stärks. Att omvandla en del av verksamheten som idag sker i det fysiska mötet blir mindre svårt för oss i Sverige eftersom steget inte är så stort och man kommer hitta flera led i sin organisation som lätt går att ställa om, säger Pernilla Vinneby, CEO, Knowit Experience Stockholm.

I nuläget är det svårt för de allra flesta sektorer men handel, vård och omsorg samt offentlig sektor tvingas möta omställningen snabbare än andra. Men det är inte frågan om någon tillfällig förändring utan detta är långsiktigt och bestående och det blir många gånger en fråga om att omdefiniera sin modell för att kunna överleva. Inte minst ställs retail inför en stor digital reform där helt nya frågor måste besvaras.

Just nu blir vi mer eller mindre tvingade att lära oss detta snabbt. Det som kommer att ske är att vi ändra normen i samhället. Till exempel så kommer vi omdefiniera och nyansera begreppet möte. 

Och detta är en bestående förändring tror Pernilla Vinneby.

– Vi kommer att bli mer noggranna med att titta på vad syftet med varje möte är. Är det fysiska i ett möte verkligen huvudsyftet eller går det att lösa det som behövs genom ett digitalt möte? Oftast är svaret det senare.

En av de trender Pernilla Vinneby spår är att det blir allt mer relevant att designa ekosystem kring individens behov. De digitala verktygen som finns idag gör det möjligt att samverka mer mellan olika funktioner allt medan kunden bara får en smidig upplevelse.

– När en person söker vård så ska allt kunna knytas ihop så att flera aktörer samverkar, som nätläkare, apotek och budfirman som skickar medicin, men utan att kunden behöver märka av och bry sig om det. Kunden vill inte möta en rad olika enheter utan vill bara få sitt behov löst. Det finns både teknik och vilja idag att knyta ihop vård och e-handel och det finns ökande behov av detta framför allt med en allt äldre befolkning. Vi vill inte ha smittsamma människor sittandes på våra akutmottagningar utan vi vill att de som kan ska få vård hemma för att frigöra resurser till andra. 

En av branscherna som har fått det väldigt tufft är retail, hur ska de ställa om?

– Många butiker har byggt sin konkurrensfördel på plats och position. Dom bli tvungna att omdefiniera sin modell helt, för om din core business vilar tungt på att ha butiker i A-lägen finns inte mycket av fördelarna kvar när affären blir digital. På internet finns inga A-lägen. Om ett bolag inte längre kan köpa sig till den bästa lokalen då gäller det att se över sin core business och fråga sig själv varför kunderna ska komma till dig. Vad vi då ser är bra användning av användardata och personliga kundupplevelser, som blir de faktorer som skiljer ut de bästa spelarna.

Och många ligger hopplöst efter. Den digitala verksamheten har varit mer av ett stickspår till huvudverksamheten. Många har sett det som en del av sin marknadsföring.

– Men att finnas på nätet är inte en reklamkampanj. Det måste vara din affärsutveckling och på det sättet är det inte så många organisationer som har byggt sin verksamhet.

Finns det någon baksida av att vi är så långt fram inom digitalisering?

– Den höga digitala mognadsgraden i Sverige med många verksamheter som funnits relativt länge på internet är både en för- och en nackdel. Tekniken utvecklas så snabbt på det området och de tekniklösningar du skaffade för 5-10 år sedan kan vara svåra och mycket kostsamma att koppla ihop med den nya tekniken. Nya aktörer som börjar från scratch har fördelen att de inte har detta arv av gamla lösningar att brottas med och de kan bygga rätt från början. På kundsidan blir det ännu svårare att bygga lojalitet. Vägen från en butik till nästa är ett klick bort. Pris blir paritet, man måste hitta andra konkurrensparametrar.

Coronakrisen gör att frågan om digitaliseringen som en affärskritisk faktor aktualiseras och snabbas på och den digitala närvaron får högre prioritet. 

– Det här är en fråga som handlar om affärsutveckling. En stor utmaning för många företag är att frågan, som nu är en av de allra viktigaste, hittills har lagts ut på marknadsavdelningen och det är inte säkert att det finns rätt kompetens och mandat där. Nu är det dags att föra upp detta i ledningsgrupperna och driva den digitala närvaron som en affärsutvecklingsfråga och inte som en marknadsyta. Detta ska ha en central plats, för det är här företaget ska driva sin affär, det är inte frågan om kommunikation.

Traditionellt har de flesta aktörer inte värderat den digitala närvaron som affärsutveckling utan snarare sett det som en reklamplats. Det har marginaliserats till en kampanjyta istället för att vara företagets core business men i högre utsträckning blir detta nu en ännu viktigare fråga för ledningsgrupperna.

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.