Forskning och innovation viktigare än någonsin

Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova.

I en tuff tid är det extra viktigt att Sverige har startups med innovativa idéer och som vågar göra nytt. Det skriver Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova.

Jag skriver den här krönikan från min soffa, inne på den tredje veckan av att arbeta hemifrån. Det är lite ensamt, men det går. Jag vet att jag är en av de som har det bra just nu. Min familj är frisk, den verksamhet jag arbetar i kan fortsätta jobba även på distans. Mitt i allt elände är det lite fint. Att just nu blir många verksamheter snabbt mer digitala och hela samhället genomgår ett stort kompetenslyft när det handlar om förmågan att arbeta på distans och ha digitala möten. Förhoppningsvis är det något vi kan dra nytta av efter att vi genomgått denna kris. 


Men. Verkligheten är smärtsamt svår för många just nu. Inte bara de som drabbas av sjukdom, utan också de som drabbas av den ekonomiskt. Inte minst många entreprenörer har det just nu oerhört tufft, och kämpar för att rädda sina verksamheter. Många har byggt innovativa bolag som bidrar med viktiga nya lösningar till både konsumenter och andra företag. I en tuff tid är det extra viktigt att Sverige har startups med innovativa idéer och som vågar göra nytt.  Den kraften är avgörande för att ta oss ur en kris, till något bättre. 

På Vinnova har vi därför beslutat att öka budgeten i vår utlysning för innovativa startups med 50 procent, för att kunna bevilja fler av de bolag som sökt finansiering. Det är inte några stora belopp i förhållande till de enorma behov som finns i näringslivet för att kunna klara sig genom krisen. Men för de små innovativa bolag som nu får chans att använda denna period för att utveckla sin affärsidé kan det göra skillnad. 

Dagens globala kris visar oss att vi mer än någonsin behöver satsningar på forskning och innovation inom vitt skilda områden som life science, AI, säkra data, finansmarknader och transporter. Vi påminns också om värdet av att Sverige fortsätter vara ett land med kunskap, institutioner och innovativa bolag med förmåga att lösa svåra samhällsutmaningar i samverkan som inkluderar även civilsamhället. Vinnovas ordinarie verksamhet som fortlöper bidrar till att en del företag som ser ett stort efterfrågetapp ändå kan fortsätta att bedriva forskning och utvecklingsprojekt som gör att de står starkare den dag krisen vänder, och det är viktigt.

Just nu är det extra uppmuntrande att se många värdefulla initiativ på olika håll i samhället, som nu mobiliserar extra kraft och fortsätter att arbeta med att utveckla innovativa idéer för att ta oss ur krisen och till något nytt och bättre. Det finns ett stort behov av att stötta initiativ som kan bidra till att på kort tid göra en omställning av verksamheter och produktion. För att stärka den kraften har vi på Vinnova nu startat en ny satsning på innovation för omställning i spåren av coronaepidemin. Vi har också säkerställt enklare sätt för bolag med digitala lösningar som kan bistå offentlig sektor, att bli tillgängliga för regioner och kommuner genom AI Innovation of Sweden.

Jag vet att det finns många önskemål och förslag på insatser som Vinnova kan göra med anledning av krisen. Vi uppskattar alla inspel vi får, och jag ser behov att i denna situation kunna agera snabbt och göra särskilda insatser. Samtidigt behöver vi landa i en långsiktig och systematisk helhet. Och vi behöver fortsätta att ha fokus på omställning som möter viktiga samhällsutmaningar. 

Klimatutmaningen finns kvar och behöver lösas. När vi gått igenom krisen kan det inte handla om att bara gå tillbaka till ”business as usual”. Klimatforskaren Johan Rockström pekade i en krönika i Svenska Dagbladet nyligen på att corona- och klimatkrisen har samma grundorsaker, de orsakas båda av att vi missköter globala system som vi alla är beroende av för vår välfärd: ”Nu måste vi fråga oss: vilken ekonomi vill vi se när krisen är över? Samma som före krisen – eller en ny, mera hållbar ekonomi som stärker oss också inför vår största kris, nämligen klimatkrisen?” Det betyder att Vinnovas satsningar på forskning och innovation som bidrar till omställning mot ett hållbart samhälle behöver fortsätta och snarare utvecklas än mer. 

I den bästa av världar väljer vi nu att rikta de åtgärder som syftar till att stimulera ekonomin igen, till satsningar som utvecklar vår gemensamma förmåga att lösa samhällsnutmaningar och ställa om. I den bästa av världar har krisen påmint oss om varför det är bråttom och gjort oss än mer villiga att utveckla våra egna beteenden, våra institutioner, regelverk och affärsmodeller till något hållbart.  Startups med innovativa idéer spelar en viktig roll för att få fram nya lösningar som gör omställningen möjlig och vi behöver koppla ihop många aktörer i samhället för att jobba mot gemensamma mål. Så mitt i krisen vill jag avrunda med ett tack. Tack för att ni finns, alla modiga drivna entreprenörer, ni är avgörande för att vi ska lyckas. Det som motiverar oss på Vinnova är att vi är en del av det pussel som kan hjälpa er och andra på vägen, men det är ni som gör jobbet. Fortsätt!


Darja Isaksson

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.