Psykologen och entreprenören Daniel Månsson: Det finns sätt att lindra den psykologiska påfrestningen

Kriser drabbar samhället på många olika sätt. Ökad psykisk ohälsa är ett av dem. Det märktes både efter finanskrisen 2008 och efter att it-bubblan sprack i början på 2000-talet. Coronakrisen lär inte vara något undantag då massarbetslöshet och raserade förtag är något av det som pandemin lämnar i sitt spår. 

Kan vi förvänta oss en ökad förekomst av depression med anledning av corona-pandemin?

– Det finns olika lägen och stadier när det uppstår en kris. Initialt, i det akuta krisskedet fokuserar människor primärt på de konkreta problem som uppstår, de känslor och reaktioner som kan uppstå i samband med detta är mer ångestknutna. Däremot kan det som sker på lång sikt, i kölvattnet efter krisen, med stor arbetslöshet leda till ökad förekomst av depression. Det finns en stor korrelation mellan arbetslöshet och depression och de som hade mindre problem innan kan få större problem i samband med en kris, berättar Daniel Månsson, klinisk psykolog och en av grundarna till Flow Neuroscience.

Är det skillnad på en kollektivt upplevd oro jämfört med oro som man är själv om?

– Det kan vara så att det är lättare att uppleva och ta sig igenom det akuta skedet av en kollektivt upplevd kris eftersom man har andra att tala med, och att man delar upplevelse och referensramar. Men konsekvenserna som kan uppstå efter en kris landar ändå på det individuella planet. När frisersalongen eller ditt café har gått i konkurs så är krisen din egen att hantera och du måste ta igenom detta själv. Då hjälper det troligen föga att andra också har drabbats. 

Upplever ni att man i rapporteringen kring pandemin lyfter frågan om psykisk ohälsa?

– Absolut. Även detta svåra läge när det i det akuta skedet handlar om liv och död så har man lyft psykisk ohälsa på ett bra sätt. Det ges många konkreta råd på vad man kan göra och det tipsas om olika aktörer där man kan söka hjälp som till exempel telepsykologer.  

Rutiner är A och O för att upprätthålla sitt välmående och med arbete hemma eller om man blivit av med sitt arbete kan detta kan vara svårare.

Hur ska man tänka kring detta?

– Ofta handlar det om att ställa om. Människan är ett vanedjur och vi har många rutiner som vi har skapat för att slippa tänka på exakt allt vi gör. Hjärnan är uppbyggd på det sättet att det tar mindre psykisk energi att genomför saker som vi vanemässigt gör. Men när man befinner sig i en kris och saker har vänts upp och ned och mönster bryts så måste du helt plötsligt börja tänka aktivt på hur du gör helt vanliga saker. Det kostar energi och det tar tid att ställa om. Men vi lever i en digital värld och det finns många verktyg att ta hjälp av. Vi har bland annat en app där användaren får tips och information om hur man upprätthåller vanor kring mat, träning, sömn och meditation och varför det är viktigt och hur detta är kopplat till psykisk ohälsa.

Målsättningen för Flow Neuroscience som grundades 2016, är att använda forskning och teknologi för att hjälpa så många deprimerade människor som möjligt. Bolaget som drivs av de två grundarna Daniel Månsson och Erik Rehn vilar på två ben. Det ena är ett headset som stimulerar hjärnbarken med en svag ström på max 2 milliampere.

– Personer med depression har ofta en lägre hjärnaktivitet i frontalloben på vänster sida. Därför försöker vi stimulera den sidan genom att föra in ström där och föra ut den på högersidan. Då stimuleras den underliggande hjärnbarken och man får högre aktivitet på den sida där strömmen förs in. Hypotesen är att det leder till att aktivitetsbalansen i hjärnan blir mer jämn, berättar Erik Rehn som är bolagets CTO.

Andra halvan av produkten är ett digitalt beteendeterapiprogram som ska hjälpa användaren att själv behandla sin depression.

– Man använder sitt headset under 30 minuter, under den halvtimmen har vi användarnas fulla uppmärksamhet. Då informerar vi om hur de själva kan behandla sin depression.

Flow lanserades på marknaden i början av sommaren 2019. I det första steget satsade man framförallt på konsumentmarknaden.

– Men vi går även mot business to business och kliniker som använder Flow som en integrerad del av depressionsbehandling. Vår vision är att bli det första som patienten får testa när han eller hon söker vård för depression. I och med att produkten har väldigt få biverkningar kan det finnas flera fördelar med att prova detta innan man börjar testa sig igenom en massa antidepressiva läkemedel som kan ha många, säger Erik Rehn.

Har pandemin påverkat er business?

– Försäljning är något bättre än tidigare och det kan bero på många olika saker, var av en är att behovet av behandlingar hemma har blivit större och att människor själva aktivt i större utsträckning letar efter behandlingsalternativ och därför har blivit mer medvetna om att vi finns. Vi upplever även att det från myndighetshåll har öppnats upp vissa nya dörrar som till exempel ökade möjligheter till stöd från Vinnova. Även NHS, National Health Service som ansvarar för den statliga sjukvården i Storbritannien, visar upp en öppnare attityd när det gäller att få in nya produkter i sjukvårdssystemet, säger Daniel Månsson.

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.