En månad in – så tacklar de svenska techbolagen corona-krisen

Techarenan News har intervjuat 20 svenska techbolag om hur situationen ser ut en månad in i krisen, vilka åtgärder som vidtagits och hur de ser på framtiden.

“Vi har ställt om från konserter och festivaler till fokushjälpmedel för hemarbete, kontorslandskap och byggindustrin”

“Vi ser absolut en ljusning med en 200 procentig ökning i bokningar bara de senaste dagarna”

“Vi var mitt uppe i en kapitalanskaffning som pausats och flera nya kundprojekt lagts på is”

“Vi har upplevt en nedgång i Kina, Europa och i USA. Däremot har Japan fungerat utan större störningar tills nu”

“Bara under mars månad fick vi nästan 120 000 medlemmar”

“Utan stödpaketen hade vi behövt släppa många av de talanger som tagit så lång tid att rekrytera”

“För oss och vår bransch betyder corona-krisen ett genombrott – plötsligt går saker snabbare än vi någonsin har upplevt”

“Vi har indikationer från våra leverantörer som varit helt isolerade att produktion kommer starta de närmsta dagarna”

………. 

Rickard Lagerqvist, grundare Mindler

Behandling av psykisk ohälsa digitalt


Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit? 
– Mindlers verksamhet har ju ökat, detta motiverar att vi rekryterat betydligt fler psykologer. Även teamet i övrigt har växt

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?
– Mindlers tillströmning av patienter har bara ökat i Coronakrisens kölvatten, vi har inte sett några tecken till avmattning.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?
– Corona har inneburit en stor omställning för vården, där den traditionella vården har blivit tvungen att ställa om sig till digitala plattformar, detta har både inneburit en ny konkurrens, men även många fantastiska möjligheter.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch?
– Vi har valt att inte ta del av dessa stimulanspaket, finns andra bolag som behöver dom bättre just nu.

………. 

Sofie Allert, CEO Swedish Algae Factory

Utvecklar lösningar baserade på kiselalgens skal för att öka effektiviteten i bland annat solpaneler

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit? 
– I och med att vi är ett producerande bolag är vi tacksamma för att vi kan hålla igång produktionen under rådande omständigheter. Givetvis gör vi dock detta på ett sätt som minimerar fysiska kontakter i så stor utsträckning som möjligt. Den största påverkan på bolaget relaterar till utvecklingsprojekt med framförallt större kunder i andra länder som i många fall har pausats på grund av lockdowns och fokus på krisåtgärder snarare än utveckling. Under den här perioden har vi därför hittills haft större fokus på etablerade kunder och kundutveckling inom länder och bolag där produktion och utveckling är igång.

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Vi stängde en finansieringsrunda som håller bolaget i liv under 2 år framöver i början av mars i år. Detta i kombination med att vi fortsatt kan ha vår produktion igång samt försäljning till mindre kunder från vår nuvarande mindre produktionsanläggning gör att vi just nu inte är speciellt påverkade. Ju längre paus i utvecklingsprojekt hos kunder pågår desto större risk ser vi dock för att försäljningsstart av material till dessa kunder kommer skjutas fram. Detta kan eventuellt skapa problem för oss i samband med att vi förväntar oss att storskalig försäljning ska komma igång under nästa år när vår större anläggning som vi börjar bygga nu i år är up and running. Förhoppningsvis pågår inte pauser i utvecklingsprojekt så pass länge att det påverkar oss allt för mycket, men svårt att veta i nuläget. Ju längre krisen pågår desto större risk ser vi även för att byggnationen av vår större anläggning blir försenad, men än så länge ser vi inte att det kommer bli så.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?
– Om lockdowns fortsätter i vissa länder samt stopp i utvecklingsprojekt med kunder kan vi behöva ändra vår säljstrategi än mer framöver, med fokus på marknader där kunder kan utveckla och producera produkter med vårt material.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 
– Minskade kostnader är givetvis välkomna utifrån osäkerheter kring framtida intäkter om krisen fortsätter under en längre tid.

………. 

Noel Abdayem, grundare The Humble Co

Tillverkar och säljer hållbara och miljövänliga hälsoprodukter

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?
– Vi har märkt av en försämrad orderingång överlag, vilket är väntat givet den generella nedgången i konsumtion. Vi har initierat en digital transformation för att öka vår konkurrenskraft online, ett område där vi ser att vi har stor utvecklingspotential. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?
– Då vi jobbar globalt har vi varit utsatta sedan krisen började i Kina och trots att ekonomin och konsumtionen där har återhämtat sig ser vi nu minskad försäljning i USA. Men vi ser nedgången som tillfällig.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?
– Då vi har expanderat kraftigt de senaste åren har vi inte hunnit med allt underhåll av interna funktioner, något vi har arbetat intensivt med under krisen då tid har frigjorts, vilket gör oss robustare och mer redo för fortsatt expansion. Utifrån ett strategiskt perspektiv har vi således insett att vi löpande behöver arbeta med dessa delar av verksamheten proaktivt framöver. 

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Vi har inte tagit del av något mer än den nedsatta arbetsgivaravgiften. Generellt sett tycker jag insatserna är positiva. Mer kommer dock säkerligen behöva göras.

………. 

Petter Bäckgren, vd Bioservo

Utvecklar robotteknologi för personer med nedsatt muskelstyrka

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– Covid-19 har stor påverkan på Bioservo och vi arbetar så proaktivt det går för att skydda Bioservos tillgångar genom omfattande sparprogram, delvis med hjälp av de olika subventioner som arbetstidsförkortning samt reducerad arbetsgivaravgift som nu erbjuds. Genom tidiga och offensiva kostnadsbesparingar är vår förhoppning att ha en god finansiell position när våra kunder startar sina verksamheter igen.

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Vi har indikationer på att våra leverantörer av tex textilier som varit helt isolerade i norra Italien startar produktion under de kommande dagarna och vi får även signaler från kunder internationellt att försök till att starta verksamheter kommer att ske under de kommande veckorna.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Våra strategier ligger fast och påverkas inte av krisen utan påverkan är framförallt en justerad tidsplan. Vi fortsätter att fokusera primärt på industrisegmentet med kommersialisering av Ironhand som huvudprodukt och arbetet med att etablera vårt internationella distributionsnätverk fortgår enligt plan.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– De stödpaket som vi erbjudits har varit avgörande. Tack vare möjligheten som regeringen införde att genomföra kortidsarbete och subventionera arbetsgivaravgifter har Bioservo kunnat behålla all fast anställd personal och vår förhoppning är att vi därför kommer att vara väl rustade så snart krisen är över.

………. 

Kristian Tryggvason, vd Biolamina

Biotech-bolag som utvecklar teknik för tillverkning av lamininer som gör att cellodlingar efterliknar kroppens naturliga celler

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit? 

– BioLamina säljer till 35 olika länder runt om i världen, men vi märker att i de flesta länder har våra kunder några slags restriktioner i sin vardag på grund av Corona. Till exempel i Boston-området är Harvard stängt för forskare samt alla biotech-bolag där som är våra kunder. Vi har märkt att våra kunder och potentiella kunder, trots att de har mer tid nu när de sitter hemma, inte är så intresserade av att prata med oss. Vi märker speciellt nu i april att antal emails från kunder går ned. Samtidigt finns det områden som börjar öppna igen som i Kina var det är full fart. Alla konferenser som är ett ställe för oss att visa våra produkter är avbokade och vi får inte träffa våra kunder. 

Vi har varit tvungen att använda virtuella möten på ett helt annat sätt samt fundera hur vi kan använda vår tid på bästa sätt. Även om antal köpare går ned just nu, förväntar vi att när restriktioner lättar sig, det kommer att bli som vanligt igen. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Vi har faktiskt haft de bästa tre månader nånsin nu i början av året så vi är väl rustade för en eller två månader av lugnare tider. Vi tror att april blir inte så bra och har respekt för att vi inte vet när restriktioner kommer att lättas och väntar och se. Men vi har alla mycket att göra på jobbet, det är inte så att man behöver rulla tummarna. 

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?
– Just nu fortsätter vi som vanligt och ser och lär hur världen kommer att fungera. Målet är att komma ut springande från denna tid, men igen med respekt för att man vet inte hur länge detta kommer att vara. 

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 
– Vi har inte permitterat någon så den delen har vi inte tagit del av men att regeringen sänker arbetsgivaravgiften är en åtgärd som direkt ger mer pengar i kassan och som vi är tacksamma för. 

………. 

Christian Dittrich, vd Ear Labs

Utvecklar akustiska filter och justerbara öronskydd mot vatten och buller

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?
– Vi ser en tydlig nedgång i försäljning, speciellt för vår produkt dBud som bland annat säljs som hörselskydd för konsert och festival. Även SurfEars, vår öronplugg för surfare och andra vattensporter har påverkats negativt på grund av utegångsförbud i flera länder samt minskat resande till surfdestinationer.

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?
– Vi ser en svag ljusning för SurfEars medan dBud fortfarande har det tufft. Det kommer ta ett tag till innan konserter och festivaler sätter igång igen.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Vi kommer lägga om fokus för dBud till andra användningsområden, tillexempel fokushjälpmedel för hemarbete, kontorslandskap, studier, pendling etc. samt som hörselskydd för bygg och industri. Lanseringsplanen för nya produkter kommer till viss del styras om.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Definitivt en bra hjälp för små bolag som oss. Vi har en viss buffert och klarar att vänta på pengarna en tid men tror det finns många som hade behövt snabbare utbetalningar för att överleva.

………. 

Katja Lindvall, grundare Movingfloor

Självrengörande djurboxar

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– Då vi jobbar på en etablering i Kina är vi fortsatt drabbade av förseningar i detta arbete på grund av Covid-19 situationen. Det påverkar oss att Kina infört inreseförbud då stora delar av vårt arbete behöver utföras av vår svenska personal på plats i Kina. Vi försöker att komma framåt via vår lokala partner.

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Vi har inte märkt av minskade affärer under denna period på någon annan marknad än Kina. Våra underleverantörer i Kina är nu igång efter att ha varit nedstängda ett par månader, så vi kan nu producera våra produkter i Sverige och förse andra marknader.

 Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Det är ännu lite tidigt för oss att säga hur krisen kommer att påverka våra framtida strategiska beslut men den har för oss, som för alla andra, varit en ögonöppnare på många sätt och vis. Så självklart kommer den att påverka våra framtida beslut.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Vi har hittills inte tagit del av regeringens stimulanspaket i någon större grad i dagsläget. Vi ser mycket positivt på stimulanspaketen som tagits fram och hoppas att de kommer att vara långsiktiga. Vi har pratat med många företag som är hårt drabbade och då kommer inte stimulanspaket i ett par månader att vara tillräcklig hjälp. Vår sektor, lantbruksbranschen, är hittills inte så hårt drabbad utan snarare har ett större allmänt fokus skapats på just livsmedelstillgång och länders självförsörjandegrad. 

………. 

Thor Olof Philogène, grundare och vd, Stravito

SaaS-plattform som hjälper bolag att samla all sin marknads- och säljdata

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– Just nu handlar det framförallt om försiktighetsåtgärder. Eftersom det råder så pass stor osäkerhet om hur länge den här situationen kommer fortgå och hur det kommer påverka vår försäljning så har vi valt att dra ner på våra kostnader något bland annat för marknadsföring, och vi har också behövt släppa ett par medarbetare. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Bland vissa kundsegment är det högkonjunktur medan andra har det väldigt tufft. Vi har haft all-time-highs i faktisk användning av vår tjänst men ser också att det är svårare att komma fram och få till möten när i princip alla potentiella kunder jobbar hemifrån och redan sitter i telefonmöten hela dagarna. Vi ser också ett breddat intresse från nya branscher då digitala verktyg som underlättar att jobba hemma nu finns på de flesta bolags radar.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Krisen kommer säkerligen påverka en hel del men exakt i vilken riktning är för tidigt att uttala sig om. Däremot tror vi att det kommer bli ännu viktigare än tidigare med en långsiktighet i strategi och en sund affärsmodell.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Det är positivt men inget som hjälpt oss nämnvärt ännu.

………. 

Ola Degerfors, vd och grundare Hygglo

Marknadsplattform där privatpersoner kan hyra ut sina prylar

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– De första två veckorna i mars såg vi en ganska bred nedgång av bokningar och väldigt många avbokningar. Dock vände det ganska snabbt och sista veckorna i mars samt början av April har varit i nivå med vad vi trodde innan Corona bröt ut. Det folk bokar skiljer sig väldigt mycket och det är tydligt att man är hemma och vill fixa hemma. Så trädgårdsredskap och verktyg är väldigt populära just nu. Vi brukar se många bokningar på takboxar till Påsken eller partygrejer t ex partytält och högtalare till vårens fester. Dessa bokningar är nu obefintliga. Vi har pausat alla nyrekryteringar och investeringar. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Vi såg ljusningen redan efter två veckor och tror att sommaren kommer bli helt okej för oss. Det drivet av att nästan alla kommer planera sina semestrar i Sverige i år.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Vår strategi var att bli lönsamma och krisen har gjort att det har blivit ett ännu tydligare och viktigare milstolpe för oss. 

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Just tidiga startups är mer beroende av riskkapital än stimulanspaket. Lite tidigt att se hur investerarna kommer agera men vår tro är att det kommer bli mycket tuffare att hitta investerare och därmed kommer de drabba många bolag negativt. 

………. 

Micael Gustafsson, vd Learning to sleep

Digital behandling för att hjälpa människor med svåra sömnproblem

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– Vi har genomfört besparingar i storleksordningen 200 000 sek för att minska burnrate, bland annat genom att avsluta saker vi inte behövde, säga upp en del överflödig personal samt pausat en del satsningar. Samtidigt har vi dock ökat på vår marknadsföring då vi ser att behovet av hjälp av psykologer ökar och att även sömnproblem börjar bli ett stort problem. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Vi ser absolut en ljusning för vår del när det gäller mängden patienter som söker sig till oss, vi har upplevt en 200 procentig ökning i bokningar bara de senaste dagarna.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Vi kommer att vara mer försiktiga med våra pengar och även fokusera ännu hårdare på att bli kassaflödespositiva. Jag har ju personligen varit igenom några andra kriser förut och vet att det gäller att samla i ladorna, satsa på marknadsföring på de marknader man redan finns samt försöka bli kassaflödespositiva ännu snabbare. Vi fortsätter så klart vår strategiska satsning på internationalisering men fokus har nu blivit Sverige i varje fall under 2020.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Som vanligt riktar sig det här till stora företag med många anställda, de flesta startups har svårt att t ex få krediter i vanliga banker. Vi har skjutit upp lite skatter, det är allt. Men samtidigt, det kanske är så det ska vara. Jag hade personligen kanske hellre sett en mer generell och administrativt enklare lösning, t ex någon form av ”medborgarlön” som ju direkt hade kommit startups till godo. Men inser att det är en svårare politisk lösning.

……….

Rasmus Solholm, vd och grundare Gigstr

Marknadsplattform för gig-jobb

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– Vi fick i stort sett samtliga ordinarie gig avbokade över en natt. Vi stod med hundratals jobblösa gigstrs och fick snabbt många fler som behövde vår hjälp för att komma in i nytt arbete. Vi var tvungna att snabbt bredda och innovera. Vi har sedan dess lanserat: 

Telefonapoteket – ett samarbete med nätapoteket Meds för att hjälpa seniorer beställa viktiga mediciner online. 

voi it! – en löjligt smidig leveranstjänst tillsammans med Voi. 

Växla jobb – En lösning där vi tillsammans med Swedbank hjälper svenska företag att byta personal med varandra. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Har man mottot ”att skapa möjligheter genom att sätta människor i arbete” måste man tro på en ljusning även i det tätaste av mörker. Nu när vi ser att smittokulmen verkar vara nådd är vi extra positiva. Snart är vi ur detta, stärkta, mer innovativa och samarbetsvilliga än någonsin. 

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Vi har själva insett vikten av att ha en agil och gigbaserad organisation. Det gjorde att vi snabbt kunde anpassa våra kostnader efter våra minskade intäkter. Samma agilitet gäller även affärsmässigt. Vi hade inte klarat oss om vi inte kunnat styra om och bredda affären så pass snabbt. Vi hade heller inte klarat oss om det inte var för Sveriges alla godhjärtade, smarta och samarbetsvilliga företag som var beredda att teama upp med oss. Detta tar vi med oss långsiktigt. 

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Vi har inte använt oss av åtgärderna än. De sänkta arbetsgivaravgifterna är verkligen det mest effektiva verktyget för oss som väljer att tuffa på utan att bromsa in. 

………. 

Cathrin Jung, Communications Manager, Cross technology solutions

Lösningar som ska hjälpa hälso- och sjukvården att ställa om från kalenderstyrd till behovsstyrd vård

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– För oss och vår bransch betyder corona-krisen ett genombrott – äntligen efter många års kämpande, kliniska studier, ekonomiska analyser med mera, uppenbarar sig fördelarna av att kunna erbjuda vård på distans. Plötsligt händer saker och ting snabbare än vi någonsin innan har upplevt. Nu vill man hålla folk, särskilt de som tillhör riskgrupperna, utanför vårdinrättningarna men man vill såklart ha koll på hur de mår och kunna kalla in dem som har ett akut behov. Där kan vår lösning göra stor nytta och det känns otroligt bra att kunna hjälpa de sköraste och mest utsatta patientgrupperna.

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Mässor och event och många naturliga nätverksytor har försvunnit helt nu. För oss rullar affärerna in via sedan lång tid tillbaka etablerade kontakter. Corona-krisen har skapat i området som kallas eHälsa eller telemedicin en ny vilja, ledarskap och sense of urgency som vi inte sett innan och som gör att det har lossnat för vår del; det är mycket positivt.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Vi är övertygade om att de eHälso-lösningar som etablerar sig nu och som gör stor nytta inom hälso- och sjukvården är här för att stanna. Det är inte ett ”engångsbehov” under krisen utan kommer att ändra hälso- och sjukvårdssektorn på sikt. Vi kommer att se allt fler digitala arbetssätt för att kommunicera med patienter på distans samt monitorera riskpatienter och kroniker på distans och också för att hålla smittade patienter utanför vårdgivarens fysiska miljö. För vår verksamhet betyder det att vi växer och att vi behöver anställa. Våra strategiska beslut kommer att handla mycket om att hantera stora volymer av patienter.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch?

– Utöver de generella tillfälliga sänkningarna kring arbetsgivar- och sociala avgifter så har vi för tillfället inget behov av att permittera anställda eller skära ner på annat vis. Tvärtom skulle vi behöva fler som hjälper till just nu.

………. 

Håkan Alfon, vd SentinaBay

Ythärdning av metaller, främst titan, som genom bolagets process kan bli upp till 10X starkare

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit? 

– Vi har framförallt drabbats av att några av våra planerade projekt har pausats eller skjutits på framtiden. Vi har fått lägga om vårt fokus och lyckats få till ett större projekt som löper fram tills efter sommaren. Vi hade även planer på att göra en större kapitalanskaffning under första halvåret av 2020, men med tanke på begränsningarna i resandet har vi fått skjuta detta på framtiden då vi har en strategi att plocka in någon strategiskt investerare utanför Sverige. Vi behöver därför göra en mindre brygga innan sommaren för att inte tappa farten helt och fortsätta bygga bolaget, det i sig är en utmaning under rådande omständigheter. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Vi har sett att leveransen kring de kritiska komponenterna till vår produktion från Kina har börjat komma igång och vi får de leveranser som vi behöver, vi har också lyckats stänga ett stort projekt med en stor global aktör vilket är mycket positivt och sänder positiva signaler. De övriga projekten som avstannat tror jag kommer komma igång i slutet av Q3 början av Q4 2020, dock är jag rädd för att många har gripits av panik och avstannat helt vilket kommer innebära en lång startsträcka att sätta igång igen så efterdyningarna kommer vara kännbara en lång tid, troligtvis ända in i 2021. 

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Omfattningen av denna kris tror jag ingen riktigt var beredd på och svårt att förbereda sig inför, vi vet inte heller i dagsläget hur länge detta håller i sig. Vi klarar det hyfsat bra genom att vi under 2019 gjorde ett grovarbete med vår långsiktiga strategi och det har gjort att vi faktiskt gick in i denna kris relativt rustade även om den naturligtvis är kännbar för oss. Vi har också fått skjuta på en del investeringsbeslut både vad det gäller egen produktion men också inträde på nya marknader. 

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Jag ser att det behövs mer direkta åtgärder till företagen, det är en utmaning att göra generella ”stimulanspaket” då varje bolag är unikt. För oss handlar det om att projekt/affärer skjuts på framtiden och påverkar vår likviditet och möjlighet att göra de investeringar vi planerade och behöver göra för att inte tappa konkurrenskraften globalt. Ett alternativ är att ge möjlighet för bolag i tillväxtskede större möjligheter till finansiering utöver det som redan gjorts, sänka kraven ytterligare kring vilka bolag som kan få ta del av detta. Ett sätt är exempelvis när exportmarknaden har avstannat som den gjort, ge bolag med någon form av forskning och utveckling möjlighet till mjuk finansiering för att fortsätta utveckla. Ge tex Vinnova mandat att att ge bidrag för fortsatt utveckling som inte är så hårt knutet till något program, det gör att bolag som vi kommer kunna gå ut stärkta ur krisen och nyttja detta vakuum som uppstått kring framåtskridande projekt istället för att tappa fart.

………. 

Mats Pettersson, grundare och vd, Sensative

IoT-lösningar för fastigheter och städer

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit? 

– Den direkta effekten är negativ. Våra kunder kan inte längre installera sensorer i fastigheter och hem. Därför flyttas beställningar framåt i tiden just nu. Däremot ser vi ett kraftigt ökat intresse för digitalisering i både städer och fastigheter och så fort som länder börjar öppna upp igen så ser vi att marknaden snabbt kommer igång igen. Därför har vi valt att inte dra ner eller permittera just nu. Däremot väljer vi att inte expandera som planerat innan vi ser att marknaden tar fart igen.

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Marknaden kommer att komma igång i takt med att länder öppnar upp så att folk kan gå till jobbet och börja installera teknik i bostäder.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Internt har vi fått en helt ny insikt om hur fort en marknad kan slå om och behovet att ha en finansiell buffert. Vi justerar också vår marknadsstrategi då vi tror att erfarenheterna från krisen påverkar ett antal sektorer att kraftfullt öka sina investeringar i digitalisering för att på så vis bli mindre sårbar vid en karantän där tex hemtjänst och många andra samhällskritiska samhällsfunktioner med hjälp av digitalisering kan skötas via uppkoppling.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– De flesta hjälper oss inte ett dugg. Arbetsgivaravgiftsreduktion är en liten hjälp. Men: Lån blir alldeles för dyra. Och Bankerna är inte så benägna att låna ut till startups. ALMI kan bli aktuellt i ett senare läge. Permitteringsregler är alldeles för fyrkantiga för en startup/scale up såvida man inte vill dra ner på hela verksamheten vilket ju inte är aktuellt för oss. Hyresrabatt kan vi inte få enligt vår hyresvärd.

………. 

Fredrik Ehrenstråle, VP Marketing, Fossid

Byggt upp databas med information om känd öppen källkod och dess säkerhetsbrister

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– Än så länge ser vi liten påverkan på vår verksamhet, men vi följer noga skeendena i vår omvärld. Vi fortsätter ta internationella affärer inom flera segment, men ser något mindre intresse för vårt tjänsteerbjudande relaterade till sammanslagningar och förvärv (M&A), vilket är förståeligt.

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Vi har upplevt en nedgång i Kina, Europa och i USA. Däremot har Japan fungerat utan större störningar tills nu, då vi noterar viss avvaktan även där. Det är svårt att spekulera om en uppgång, men vi hoppas på att den Kinesiska marknaden kommer att komma igång snart.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?
– Just nu är vi extra försiktiga i våra investeringar.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– För oss innebär stimulanspaketet en bättre möjlighet att hantera risker relaterade till virusets påverkan på vår affär och vår roll som arbetsgivare.

………. 

Morten Rosén, VP, Strategy & Sales, Normative

Mjukvara som automatiskt sammanställer företags sociala och miljömässiga klimatavtryck genom att analysera bolagets alla inköp

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– Vi har sett en kraftig dipp vad gäller aktivitet på kundsidan som gått ner med två tredjedelar, detta påverkar såklart hela våran organisation och vi har därför ställt om till de nya förutsättningarna. Våra konsulter har fått lämna oss och vi har behövt dra i handbromsen på några provanställningar, samtidigt som vi valt att gå ner i tid och korttidspermittera tills situationen på marknaden kommit ut ur den osäkerhet som råder. Just nu har vi hittat en bra balans och håller ångan uppe med det team och arbetstider vi har nu. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Vi har sett signaler på att marknaden börjar stabilisera sig i Sverige och Norge, i Danmark och stora delar av Europa har dock många lämnat även hemmakontoren stängda tillsvidare. Vi jobbar framförallt med Private Equity och som de aktiva ägare de är har mycket fokus varit på krishantering i sina portföljbolag. Nu verkar krishantering dock ha passerat sin mest intensiva fas och diskussionerna börjar igen ta fart kring effektivisering och kostnadsbesparing gällande hållbarhetsrapportering. Samtidigt har vi fått förfrågningar under de senaste veckorna om att ingå i ett flertal partnerskap vilket är en strategi vi eftersträvat under en längre tid

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Vi kommer inte ta för givet att det kommer att blåsa över i närtid. Detta kan mycket väl vara i över två år och en ännu längre recession som följd. Detta kommer göra att vi drar oss mer för stora riskfyllda projekt och vi snarare prioriterar projekten som ger ett starkt kassaflöde på kort och medellång sikt. Samtidigt ligger det inte i vårt DNA att vara fega, så vi hoppas på att få leverera en hel del roliga nyheter i vilket fall.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Vi anser att det funnits väldigt många oklarheter från början gällande regelverk och omfattning, att vara beslutsfattare i ett hav av oklarheter mår ingen bra av, men vi är såklart tacksamma över att det finns stimulanspaket som kan hjälpa oss brygga denna extraordinära tid. Utan den hade vi behövt släppa flertalet av våra talanger som vi jobbat så hårt för att rekrytera, samtidigt som vi inte hade varit förberedda för att skala upp verksamheten igen när karantänen är över.  

………. 

Alok Alström, vd och medgrundare Appjobs

Marknadsplattform för gig-jobb

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– I takt med att COVID-19 har brett ut sig, har AppJobs fått ett stort tillskott av nya medlemmar. Bara under mars månad fick vi nästan 120 000 medlemmar. Vi ser att detta drivs av en accelererande arbetslöshet runtom i världen. En global undersökning som nyligen genomfördes av AppJobs Institute bland våra medlemmar visar att över hälften av de som sökt sig till oss gjort det för att de helt förlorat sin inkomst och över tre fjärdedelar har tappat intjäning i någon omfattning. 

Vi har bland annat lanserat AppJobs Covid-19 Resource Center och kommer inom kort lansera AppJobs Top-up program för att lättare hitta jobbmöjligheter och information om hur man börjar arbeta som egenföretagare. 

Coronakrisen har gjort att flera av våra partners inom de olika gigplattformarna har pausat eller minskat sin efterfrågan på arbetskraft som följd av att efterfrågan på deras tjänster har sjunkit. För dem ställer vi om servicen för att underlätta för dem att ta sig igenom krisen. Samtidigt har vi inlett samarbeten med företag inom sektorer som tidigare inte sett värdet av gig-ekonomin men nu börjar få upp ögonen för den. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– AppJobs som företag har inte påverkats negativt i ekonomiska termer ännu, men vi har som försiktighetsåtgärd förskjutit nyrekryteringar och infört tightare budgetrestriktioner. Våra team bygger nu nya typer av tjänster för att möta de uppkomna behoven hos våra medlemmar och partners. 

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Vi ser att arbetslösheten ökar globalt och att detta kommer att öka behovet av de tjänster vi tillhandahåller. Främst så kommer vår förmåga att hjälpa människor in på arbetsmarknaden genom att minska trösklarna vara avgörande. Det kommer fortsatt vara viktigt för oss att vara agila för de förändringar som sker i omvärlden och de möjligheter som kommer upp. Vi investerar därför ytterligare i interna strukturer för att säkerställa att vi är snabbfotade. 

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Det är välkommet att regeringen har agerat snabbt och med stimulanspaket som är förhållandevis lätta att förstå. I flera andra länder där vi är verksamma har det inte varit så. 

………. 

Hugo Wernhoff, vd Kognity

Digitala molnbaserade intelligenta läroböcker

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– Vi har fått hundratals reach-outs från skolor världen över och mycket av vårt arbete har handlat om att hantera det. Då vi fortsätter växa och har många tjänster ute, har vi också märkt av att fler söker nya jobb som en del av krisen, med kraftigt antal ökade ansökningar. Vi letar dock fortfarande stjärnor inom både produkt och kommersiella team. 

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Våra affärer har som sagt ökat som en del av corona, men vi märker att skolor världen över börjar återgå till ett mer normalt läge. 

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– EdTech har hamnat högst upp på lärares, skolors,och regeringars agendor och det kommer påverka vår tillväxt och hur aggressivt vi går framåt. 

………. 

Peter Munteanu, vd och grundare, Yogobe

e-hälsobolag som utvecklat digitala tjänster inom yoga, meditation, träning och hälsa

Hur har ni drabbats och vilka konkreta åtgärder har ni tagit?

– Då vi har nordens mest omfattande digitala tjänst inom hälsa och träning så har vi lagt stort fokus på att stärka användarupplevelsen för våra B2C kunder under en period då betalningsförmågan inom B2B, eller snarare likviditeten hos våra kunder, kortsiktigt är osäker. För att hjälpa företag ta hand om sina medarbetare erbjuder vi nu Yogobe oerhört förmånligt. För att stärka vår egen verksamhet och samtidigt ge stöd till vår teknikleverantör, som har det tufft just nu, har vi också ökat utvecklingstempot och investeringar i teknik.

Har ni börjat se en ljusning eller när tror ni att affärerna börjar komma igång igen?

– Vår grundaffär har exploderat. Vi är beroende av en digital mognad, en vilja att konsumera online. Marknaden, individer, företag och vården har forcerats till en allt större öppenhet som skapar världens möjligheter för oss. Det känns som vi är mitt i en tipping point. Från att prata digitalt till att som samhälle verkligen förflytta oss mot det digitala. Som om man nu är redo på riktigt att se vinsterna med den totala tillgänglighet, kvalitet, jämlikhet och demokratisering som det medför.

Hur kommer krisen att påverka framtida strategiska beslut för er?

– Vi får springa snabbare och om det ens gick så är vi ännu mer fokuserade och hängivna att med kvalitet och ansvar möta ett oerhört behov i marknaden och samhället för stöd till fysiskt, mentalt och själsligt välbefinnande. Det är mao business as usual.

Hur ser ni på regeringens stimulanspaket? Har det hjälpt er och er bransch? 

– Vi är del i yoga, hälsa & träningsbranschen. Rent generellt så måste jag säga att jag är imponerad över hur regeringen agerar men det som tyvärr knäcker våra kollegor i branschen som är beroende av det fysiska mötet med sina kunder är hyrorna. Yogastudios och anläggningar som både ekar tomt och tyvärr inte har medlemstillströmning, vilket kortsiktigt är direkt skadligt, i synnerhet om man har höga fasta kostnader. Vår bransch skulle behöva stöd i att hantera detta för mitt i denna kris och långt efter denna kris så kommer behovet av terapeuter av alla dess slag, yogalärare och hälsoexperter vara större än någonsin tidigare. Vår bransch kommer hålla människan i handen när vi läker oss från det mörker och den ovisshet som letat sig in i vartenda stuga. Såväl Covid-19 som dess implikationer på vårt ekonomiska system.

Omid Ekhlasi
omid@sdip.se

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.