Digital plattform nyckeln för scaleup-bolagens tillväxt

Salesforces Sverigechef Dan Bjurman.

När förutsättningarna i samhället på kort tid förändrats skapas såväl oro och förvirring som helt nya affärsmöjligheter.

Behovet av att ompröva strukturer och att arbeta utifrån en affärsmodell som är digital i dess absoluta kärna har snabbt blivit en fråga om överlevnad.

Techbolaget Salesforce har under de senaste åren skalat verksamheten i hög takt, med en verksamhet som i grund och botten handlar om att hjälpa sina kunder att växa lönsamt genom att tillhandahålla tekniska lösningar inom bland annat cloud, mobilt, socialt, IoT och AI. Idag har Salesforce närmare 50 000 medarbetare och verksamhet på världens alla kontinenter. Johanna Mattsson leder det nordiska teamet som stöttar startup- och scaleup-segmentet.

– Vårt hjärta klappar verkligen för de bolag som tar klivet upp mot nya höjder. Salesforce har byggt sin ledande position på att hjälpa kunderna att fokusera digitalt och stärka sina kundrelationer. Jag ser stora möjligheter för våra teknikdrivna svenska scaleups att dra nytta av förändringarna som nu sker i marknaden – man tänker digitalt först och vill skapa hävstång genom datadrivna kundresor, säger Johanna Mattsson.

Samtidigt behöver även globala bolag, som Salesforce, ständigt ifrågasätta etablerade sanningar för att ligga i framkant. För att möta kundernas förändrade behov under Covid-19 ökar man satsningarna på reskilling och upskilling av medarbetare. I praktiken handlar det om att utveckla och erbjuda intelligenta system som används för att om- eller vidareutbilda personal inom olika områden, både inom befintliga och nya kompetenser.

Salesforces Sverigechef Dan Bjurman menar att efterfrågan av digitala verktyg för reskilling är ett tydligt tecken på att företagen vill öka sin flexibilitet och motståndskraft när förutsättningarna på marknaden förändras. Han betonar även den digitalt drivna affärsmodellen som en framgångsfaktor.

– Salesforces kunder använder våra digitala lösningar för att kunna skala snabbare, optimera sin försäljning, bli bättre i sin marknadsföring och för att kunna hantera sina kundrelationer med ökad effektivitet. Det är tydligt att de bolag som prioriterar digitalt först – och sätter användaren i centrum – har mycket bättre förutsättningar att lyckas.

Men mitt i det affärsmässiga och resultatfokuserade måste det också finnas ett genuint engagemang för medarbetarna, kunderna och det samhälle man verkar i. Salesforce grundades 1999 med idén om att ge tillbaka till samhället. Sedan starten har man arbetat med den så kallade 1-1-1-modellen, som betyder att 1 procent av arbetstiden, produkterna och vinsten går till ändamål som gör världen bättre. Det präglar bolagets kultur och hur arbetet bedrivs. Många av de anställda vittnar om att deras första dagar inom bolaget började med volontärarbete.

– Jag är övertygad om att meningsfullt arbete går hand i hand med att skapa lönsamhet för alla företagets intressenter. Det är fantastiskt att se att så många av de nordiska scaleup-bolagen som samlas kring Techarenan är värderingsdrivna och använder det som en motor för att skapa konkurrensfördelar, säger Johanna Mattsson.

Under juni månad ser vi tecken på att samhällen så sakteliga öppnar upp och återanpassar sig till ett nytt normaltillstånd. Samtidigt är det kritiskt att återgången till arbete sker på ett säkert och ansvarsfullt sätt.