Så engagerar du medarbetarna i hållbart resande

Dan Lillie, Nordenchef, SAP Concur.

Allt fler företag arbetar proaktivt med sitt hållbarhetsarbete och det är en fråga som engagerar såväl anställda som kunder och beslutsfattare. Att tillsammans bygga en värld som är långsiktigt hållbar, är en stark drivkraft för många och områdets utveckling har nu kommit så långt att frågan inte längre ligger på ambitionsnivå, utan på faktiskt agerande. 

För många bolag, inte minst tjänsteföretag, orsakas en stor del av utsläppen av resor i tjänsten. Till syvende och siste är omställningen till ett mer hållbart resande ofta en fråga om hur man engagerar sina medarbetare och därigenom främjar nya beteenden. Samtidigt är hållbarhet ett område som kan upplevas som snårigt och det kan lätt kännas som en djungel när processer, verktyg och nya ideal ska förankras inom organisationen.

Därför har SAP Concur, marknadsledaren inom rese-, faktura- och utläggsautomatisering, genomfört en undersökning bland 4 450 företagsledare och affärsresenärer i Europa i syfte att klarlägga vilka som är de mest effektiva metoderna för att öka hållbart resande. Utifrån resultaten i studien har vi sammanställt ett antal insikter som kan hjälpa ledare att driva en enkel och skalbar resa mot en mer hållbar verksamhet.  

  • Morot, inte piska
    Nya beteenden upprättas inte över en natt. Studien visar att belöningar är ett effektivt sätt för att etablera nya beteenden. Tillgång till en lounge på flygplatsen, uppgradering av biljetter och gratis Wi-Fi är alla exempel på hur anställda enkelt kan uppmuntras till att ta del av, och öka sitt engagemang i, företagets hållbarhetsarbete. Uppgraderingar fungerar speciellt effektivt för att uppmuntra de yngre medarbetarna mellan 18-24 år som svarar att detta är det mest effektiva sättet att öka andelen hållbara resor (41%), medan de mellan 41-54 år prioriterar klimatkompensation (50%).
  • Lagkänsla

Det är även viktigt att hållbarhetsarbetet präglas av en lagkänsla och gemensamma mål. Resultaten från studien visar att det är lika effektivt att lyfta fram bra exempel och fira gemensamma framgångar på hållbarhetsområdet (47%) som finansiella stimulanser (47%).

  • Digitala verktyg
    När det kommer till nya rutiner som anställda ska anamma så är enkelhet en viktig nyckel. Gör det därför lätt att välja rätt och locka med digitala verktyg som låter den anställde välja sin egen grad av engagemang. Enligt nordiska beslutsfattare så är den mest effektiva metoden för att väcka uppmärksamhet kring frågan internt verktyg som visar vilken klimatpåverkan en viss resa har. Detta ger en känsla av kontroll och visar att ens egna val spelar roll. Det skapar också en miljö där alla individer på företaget inte bara känner sig som en del av företagets hållbarhetsmål, utan även som en del av lösningen.
  • Bry dig om dina anställda

När det kommer till hållbarhet så är det viktigt att ta ett helhetsgrepp och även rikta fokus på social hållbarhet. Att bry sig om hur sina anställda mår bör därför betraktas som en del av företagets hållbarhetsarbete. Minska stress och gör affärsresor enklare med exempelvis en app som håller koll på resplanen och som kan stötta dina anställda med andra reserelaterade tjänster.

En helhetslösning som drar nytta av dessa insikter och underlättar för hållbart resande är tjänsten TripIt som är en del av SAP Concurs erbjudande TripLink. TripIt är en intuitiv och lättanvänd app som hjälper dig att hålla koll på hela din resplan. Appen inkluderar även en funktion som mäter CO2-utsläpp för flyg och ger förslag på hur du kan klimatkompensera din resa. 

Vägen mot ett mer hållbart företag handlar mer om att agera och mindre om att prata om vägen dit. Klart är ändå att det gäller att motivera de anställda om företag ska uppnå sina hållbarhetsmål. Då gäller det att ha rätt verktyg för att upprätthålla engagemang och underlätta för goda val. Frågan till dig blir därmed självklar – hur enkelt är det att göra hållbara val på din arbetsplats?

Dan Lillie Nordenchef, SAP Concur