En ny stad växer fram kring delad mobilitet

Delad mobilitet kan ha en betydelsefull roll i utvecklingen av en modern stad där nya tjänster kan ersätta traditionella lösningar. I anslutning till bostäder kommer stora ytor att kunna frigöras och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser kommer att sjunka. Det menar Steinar Danielsen, hållbarhetsansvarig på M, Volvo Car Mobility.

Med en ny typ av mobilitet som bygger på delning kan staden förändras. Miljömässiga vinster, frigjorda ytor och fortsatt ekonomisk tillväxt kan bli resultatet när biltillverkare vrider om från linjärt till cirkulärt. – Vår kundbas förflyttas från att bestå av privatpersoner till att vara fastighetsutvecklare och städer, förklarar Steinar Danielsen, hållbarhetsansvarig på M, Volvo Car Mobility.

Delningsekonomin har stor potential i omställningen till hållbarhet, både genom ett bättre resursutnyttjande och genom socioekonomiska vinster. Fler kan få tillgång till ytor eller produkter som är dyra att äga enskilt. Bilar är ett exempel på produkter som genomgår en transformation från ägande till att istället delas mellan många människor som betalar för tjänsten när den utnyttjas. 

– Delningsekonomi är bra men bygger på en konsumtion där någon köper en produkt som sedan delas med andra. Vi kallar oss därför inte för delningsplattform utan menar att vi tillhandahåller tillgång till bilar, förklarar Steinar Danielsen hållbarhetsansvarig på M, Volvo Car Mobility.

Bildelningstjänsten M, som bygger på att du genom en app bokar och låser upp bilen, har funnits i tre år i Sverige och efter att ha testat plattformen i en stor pilot finns de nu i sju städer. I höstas tog M fram en hållbarhetsrapport tillsammans med Capgemini Invent för att få siffror på hur bildelning påverkar människor och staden ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Undersökningen visar att en delad bil på sikt ersätter 8 privatägda. När man börjat använda bildelning väljer människor i stor utsträckning att sälja sin befintliga bil eller att avstå från att skaffa en ny och nyttjandet av kollektiva färdmedel ökar. 

Att antalet bilar minskar har dels positiva miljömässiga effekter men det påverkar även den framtida staden där privatbilism inte länge är centralt och där stora ytor som idag används till parkeringar kan nyttjas på nya sätt. Delningsekonomi och mobilitetstjänster kan bana väg för nytänkande arkitektur.

– Delad mobilitet har en betydelsefull roll i utvecklingen av en modern stad där nya tjänster kan ersätta traditionella lösningar. Mobilitetstjänster gör att fler människor och varor kan transporteras av färre fordon, vilket innebär smartare användning av resurser och ytor. I anslutning till bostäder kommer stora ytor att kunna frigöras och kostnader som tidigare investerats i privata bilplatser kommer att sjunka, förklarar Steinar Danielsen.

Men förändring av mobilitetsmönster tar tid. Ägandecykeln för bilar är lång, i regel många år, och beslutet att göra sig av med en bil tar ofta tid, så den stora förändringen kommer med några års eftersläpning.

Biltillverkare tillhör traditionell den linjära ekonomin, affärsmodellen bygger på att producera och sälja bilar och framgång har mätts i försäljningssiffror. M är ett fristående dotterbolag till Volvo. Hur fungerar det att driva ett bolag som har en helt annan affärsmodell än moderbolaget?

– Städerna har byggts kring bilarna och både vi och Volvo inser att detta måste förändras och vi vill vara en del av den förändringen. Vi blir möjliggörare för Volvo att förhålla sig till människors nya sätt att se på mobilitet. Genom vår affärsmodell kommer vi kunna hjälpa Volvo att koppla bort ekonomisk tillväxt från det linjära tankesättet. Bilarna stannar längre i företaget vilket gör att de kan recylas och generera intäkter under hela sin livslängd istället för bara vid försäljningstillfället. 

Kundbilden kommer också att bli annorlunda än idag. Från att primärt utgöras av privatpersoner som är konsumenter kommer det att bli fastighetsutvecklare, städer, kommuner och fastighetsägare som blir nya samarbetspartners.

– Vi har skapat en ny affärsmodell som handlar om att vi kopplar bort ekonomisk tillväxt från att produktionen och försäljningen måste öka. Vi kan vara mer effektiva med våra resurser och tjäna mer pengar på varje produkt istället för att behöva producera mera. Det handlar om att hitta KPI:er som är till fördel för dina stakeholders och i vårt fall är det att vi kan skapa ekonomisk tillväxt samtidigt som vi både minskar antalet bilar i staden och människors konsumtion. En klassisk win-win, avslutar Steinar Danielsen.

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.