Fot in i banken för nya bolag med hundramiljonersatsning från EKN

– Vi har garantier för 100 miljoner kronor öronmärkta för att hjälpa runt 30 startups att få till en relation och ett lån med banken och bli bankable, berättar Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för SME på EKN.

– Vi har garantier för 100 miljoner kronor som ska hjälpa nystartade exportföretag att få in foten hos banken, säger Carl-Johan Karlsson affärsområdeschef för SME på Exportkreditnämnden, EKN. Från och med maj kommer man kunna söka EKN:s nya startupstöd som även är tillgängligt för bolag som bara har ett årsbokslut i ryggen, mot tidigare krav på tre. Men det är först till kvarn som gäller.

Framtidstron är god bland svenska exporterande bolag. Åtta av tio SME säger att de förväntar sig att deras export kommer att öka eller vara oförändrad under det kommande kvartalet enligt en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av EKN. I juni 2020 var siffran tre av tio.

– Det här skiftet är viktigt. Vi pratar om att tro på framtiden. Gör du inte det kommer du inte heller att fundera på att expandera och anställa, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för SME på EKN.

Större chans att banken säger ja

Till skillnad mot finanskrisen 2008 har exporterande SME under coronapandemin uppgett att de har god tillgång till extern finansiering. Men det finns en stor grupp nystartade företag som inte ser banken som ett alternativ när de behöver finansiering. De väljer istället att vända sig till riskkapitalet och säljer ofta bort en del av bolaget för billigt. Nu kommer EKN med en helt ny lösning som kan hjälpa även nystartade bolag att få in foten hos banken och på så vis behålla makten över sitt bolag. Men det är först till kvarn som gäller.

– Vi har garantier för 100 miljoner kronor öronmärkta för att hjälpa runt 30 startups att få till en relation och ett lån med banken och bli bankable. Vi på EKN kan nu gå in och täcka 80 procent av bankens risk när den ger ditt företag ett lån. Det ökar möjligheten att banken vågar säga ja, och kan ge ditt företag ett välbehövligt kapitaltillskott. 

Banksektorn brukar ofta vänta tills bolagen kan visa upp ett gediget track record och redan har vuxit sig ganska stora, ofta med hjälp av riskkapital. Nu vill EKN att bankerna ska gå in mycket tidigare i bolagen. 

Ett årsbokslut räcker

Tidigare har det funnits ett krav på att företag ska kunna uppvisa minst tre årsbokslut vilket har gjort att nystartade bolag inte har haft möjligheten att gå den här vägen. I det här projektet om 100 miljoner kronor räcker det att kunna visa upp ett årsbokslut. 

Kreditgränsen är satt till max 5 miljoner kronor för varje bolag vilket kan verka som en blygsam summa för vissa men detta ska främst ses som ett sätt att hjälpa bolagen att få den viktiga bankkontakten, få in foten och om du sköter dig – bli ”bankable”. Men banken måste fortfarande säga ja till att ta 20 procent av risken.

– 20 procent är mycket mindre än 100 procent, men för den sakens skull är det inte säkert att de säger ja. Så fundera över hur du kan göra banken trygg i att våga. Detta är en diskussion du gärna även får ta med oss på EKN, säger Carl-Johan Karlsson.

Först till kvarn

Från och med maj kommer svenska företag att kunna söka detta nya startup-stöd. Lånet måste vara kopplat till en exportaffär eller exportsatsning men det sökande bolaget måste inte ha direktexport. Även bolag med indirekt export är välkomna att söka stödet, till exempel om man är underleverantör till ett exporterande företag.

– Men vänta inte för länge med att kontakta oss, det är först till kvarn som gäller, avslutar Carl-Johan Karlsson.

Läs mer om det nya startup-stödet här.