Techbranschen i öppet brev till utbildningsministern: ”Programmering måste få större plats i skolan”

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och utbildningsminister Anna Ekström (S). Foto: Pressbilder.

Flera företrädare för techbolag och branschorganisationer vädjar till utbildningsminister Anna Ekström (S) om att digital kunskap och programmering måste lyftas mer i skolan: ”Vi skjuter oss själva i foten om vi inte satsar på det här nu”, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT&Telekomföretagen.

Kompetensbristen är fortsatt ett stort problem inom teknik och IT. Sektorn får en allt viktigare roll på arbetsmarknaden och på sikt väntas kompetensbehovet öka ytterligare.

Utvecklingen gör att branschen själv ser ett akut behov av politiska åtgärder. I ett öppet brev till utbildningsminister Anna Ekström (S) skriver flera företrädare för techbranschen att skolan måste få en viktigare roll för att lösa det övergripande problemet.

– Programmering och digital kunskap har inte rätt plats i skolan i dag och vi når inte ens upp till nivån som är satt i läroplanen, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör för IT & Telekomföretagen, och en av de som skrivit under brevet.

“Står med en onödig arbetslöshet”

Branschen vill se åtgärder för att göra ämnena mer intressanta och lockande för elever i alla åldrar, men även höja kunskapen och kompetensen hos lärarna.

– Det här är något vi kommer få betala för längre fram om vi inte fokuserar på redan nu. Vi står med en onödig arbetslöshet och företag måste ha hjälp nu, men det finns även anledningar att agera för att Sverige ska hålla sig konkurrenskraftigt på sikt, säger Åsa Zetterberg och fortsätter:

– Dessutom har vi en snedfördelning där vi måste få in fler kvinnor och personer med annan bakgrund i branschen och även där har skolan en viktig roll.

Ser fram emot en dialog med politiken

Men det handlar inte bara om att få fler att vilja jobba inom teknik och IT. Enligt Åsa Zetterberg är det även viktigt att generellt bredda kunskapen i ämnena.

– Teknik och digitala verktyg är så integrerat i samhället i dag och man måste ha en grundläggande förståelse. Men sedan är det så att det är här jobben ligger, både i dag och i framtiden och som samhälle har vi ett gemensamt ansvar att få in folk i framtidens jobb.

Varför satsas det inte mer på detta redan nu?

– Vad jag förstår av de undersökningar som gjorts kopplat till lärarnas möjligheter är att man inte har den tid, kompetens eller resurser som krävs. Det har ju tagits fram både strategier och handlingsplaner från regeringen, men där har vi inte kommit tillräckligt långt. Det är väl som vanligt en fråga om tid och resurser, men vi skjuter oss själva i foten om vi inte satsar på detta nu.

Vad har ni fått för respons på brevet?

– Ingen än vad jag har sett, men vi ser fram emot en öppen och konstruktiv dialog och vi sträcker härmed fram en hand för att bidra med det vi kan. Det är något som många företag redan gör i dag, säger Åsa Zetterberg.


Brevet i sin helhet:

Skapa förutsättningar för skolan att jobba med digital kompetens och programmering

Techbranschen i Sverige växer och blir alltmer betydelsefull. Systemutvecklare är idag ett av de allra vanligaste yrkena.

Vår stora utmaning är att hitta arbetskraft med kompetens och intresse för området. Enligt en färsk rapport från IT&Telekomföretagen kommer vi ha en brist på 70 000 IT-experter om inte särskilda insatser görs. Lyckas vi inte rekrytera nya talanger kommer Sveriges position inom IT att vara hotad.

För några år sedan talades det mycket om programmering i skolan. En följd blev att programmering lades in i grundskolans läroplan som delmoment i matematik och teknik och som en del av digital kompetens i de övergripande målen. De utvärderingar som gjorts visar att detta arbete inte alls har varit tillräckligt. Eleverna får inte med sig den förståelse för programmering och de digitala grunder som krävs i det moderna samhället.

Vi måste inse att på dagens arbetsmarknad är digital kunskap, programmering och systemutveckling avgörande kompetenser. Skolan speglar inte alls detta. Det riskerar leda till att vi som land halkar efter.

En avgörande faktor för att eleverna ska få med sig den förståelse vi efterlyser är att vi har kompetenta lärare. Det är därför mycket bekymmersamt att sju av tio matematiklärare saknar utbildning i programmering, enligt en undersökning från Lärarnas riksförbund.

Skolan måste ges förutsättningar – tid, budget, kompetens, stöd – till att lyfta digital kompetens och programmering som en självklar del i alla ämnen. Digitaliseringen påverkar allt i vårt samhälle och är därför relevant i alla skolämnen. Genom att lägga större vikt vid dessa kunskaper i skolan kommer IT-branschen även att få bättre förutsättningar att rekrytera fler tjejer, vilket är en brist idag och en strategisk fråga för oss som bransch.

Vi inser att detta inte är helt enkelt och att det krävs både resurser och lärare med rätt kompetens. Från branschen och civilsamhället hjälper vi gärna till i detta arbete, så att fler får möjlighet att utveckla sina kunskaper för framtidens arbetsmarknad.

Johan Jacobsson, vd Sylog Sverige AB. 

Disa Jernudd, generalsekreterare Kodcentrum.

Johan Strid, vd Prevas AB.           

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Anna Bäck, vd Kivra AB.

Peter Vincent, Head of Connected Systems Scania.

Johannes Lundberg
johannes@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.