Krönika: Så ska techbolag skydda företagshemlig information och sina främsta tillgångar

Sten Bauer och Margarita Kozlov, advokater på Baker McKenzie, skriver om vilka åtgärder techbolag borde ta för att skydda sina tillgångar och sin information vid bland annat nyrekrytering. Foto: Pressbilder.

Den digitala världen och alltmer rörliga arbetsmarknaden medför möjligheter men också utmaningar för techbolag. Varje år stjäls värdefulla företagshemligheter till ett värde av miljarder kronor, t.ex. när anställda byter jobb och försöker att ta med sig kunder eller kollegor till en konkurrerande verksamhet. Hur ska techbolag skydda sina tillgångar? Om detta skriver advokaterna Sten Bauer och Margarita Kozlov som arbetar med arbetsrätt på den globala advokatbyrån Baker McKenzie

Vi ser flera angrepp på företagshemligheter än någonsin tidigare. Angrepp på företagshemligheter får allvarliga konsekvenser i konkurrenshänseende i den globaliserade och digitala världen. Det går lätt och fort för anställda att ladda ned värdefulla dokument, som kundlistor, ritningar eller affärsplaner, och använda dem hos en ny arbetsgivare eller för att starta egen konkurrerande verksamhet.

De flesta anställda vill inte vara illojala mot sin arbetsgivare men inser kanske inte vad som utgör företagshemligheter och att sådan information inte får spridas. Att information ska hållas hemlig ska inte vara underförstått. Lagen om företagshemligheter från 2018 kräver att arbetsgivaren, bolaget, har vidtagit aktiva och rimliga åtgärder för att hemlighålla informationen. Många företag lägger ned tid och kapital på utveckling av sin verksamhet men vidtar inte åtgärder för att skydda sina tillgångar.

Grundläggande åtgärder som techbolag bör vidta för att skydda sin verksamhet innefattar att begränsa kretsen av personer som har tillgång till den företagshemliga informationen samt att införa accesskrav och andra tekniska skyddsmekanismer. Att informera personalen om vad som utgör kärnan av verksamheten och ska hållas hemligt ökar också chansen att de anställda inte röjer informationen av okunskap. Många anställningsavtal som vi granskar innehåller sekretessåtaganden som bara gäller till anställningens upphörande. Det är ju framförallt efter anställningens upphörande som angrepp sker. Det går att ingå separata sekretessavtal med befintliga anställda och laga bristen i skydd.

Komplettera lagen med klausuler

Skyddet som lagen om företagshemligheter ger kan även kompletteras genom att införa andra klausuler i anställningsavtalen. Anställda som har tillgång till information som är särskilt känslig ur konkurrenshänseende ska hindras från att säga upp sig med kort uppsägningstid och börja hos konkurrenter. En kort uppsägningstid vid egen uppsägning kan göra att arbetsgivaren inte hinner ersättningsrekrytera och anpassa sig till omställningen.

Under anställningstiden är de anställda skyldiga att vara lojala mot arbetsgivaren och får inte bedriva eller förbereda konkurrerande verksamhet. Ett särskilt konkurrensförbud i anställningsavtalet hindrar en före detta anställd för att under en viss tid efter anställningens upphörande, i ny anställning eller egen verksamhet, konkurrera med sin tidigare arbetsgivare. Konkurrensförbud är dock svåra att genomdriva och ska inte användas slentrianmässigt.

Ett vanligt misstag

Ett konkurrensförbud får bara omfatta personer som har unik position i företaget med tillgång till företagshemlighet. Vidare ska den anställda kunna nyttja information i sin nya tjänst. Konkurrensförbud ska normalt tidsbegränsas till nio månader.

Konkurrensklausuler är dyra eftersom den före detta anställde får ersättning under den tid som förbudet gäller. Därför bör techbolag införa värvningsförbud i anställningsavtalen. Ett värvningsförbud inriktar sig på att hindra en före detta anställde att ta med sig kollegor och kunder från sin tidigare arbetsgivare. Värvningsförbudet har fördelarna att ingen ersättning krävs och kan gälla i stort sett alla anställda.

Ett misstag som många nystartade bolag gör vid införande av konkurrens- och värvningsförbud i anställningsavtal är att glömma ett förbud med vite. Ett vite fungerar som böter om den anställde bryter mot förbudet och är ett påtryckningsmedel för att få den anställde att följa klausulen. Utan vitet kan klausulen uppfattas som tandlös. Vid anställningens ingående och i uppstartfasen kan techbolagen förbise att en anställd kan bli den värsta konkurrenten. Därför bör techbolag skydda sina företagshemligheter och andra viktiga tillgångar. Med enkla åtgärder i uppstartsfasen kan stora värden skyddas för bolagen och dess ägare.

Sten Bauer
Margarita Kozlov

Advokater, Baker McKenzie.

Redaktionen

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.