Så får ditt företag kapital för att ställa om

EKN kan hjälpa företag som vill ställa om genom att erbjuda garantier som täcker en del av risken för deras företagslån, vilket gör det lättare för banken att bevilja lånet. Ett exempel är den nylanserade gröna kreditgarantin som erbjuds till företag som på något sätt bidrar till klimatomställningen. Foto: Getty Images.

Att ställa om sin verksamhet till att bli mer klimatvänlig kan vara mycket lönsamt, men det är dyrt att göra rätt. EKN är en av flera aktörer som gör det enklare för svenska exportföretag att finansiera en grön omställning. Så här fungerar det.

– För lån som tas med vår nya gröna kreditgaranti kan vi täcka upp till 80 procent av bankens risk. Kort sagt, vi gör det enklare för företagen att få ett ja från banken när de ansöker om rörelsekrediter för sin viktiga omställning, säger Carl-Johan Karlsson, EKN.

Allt fler företag runtom i Sverige och globalt ställer om sina verksamheter för att bli mer klimatvänliga. EKN:s Carl-Johan Karlsson tror att det finns både ideologiska och ekonomiska förklaringar till utvecklingen. 

– Företag vill dra sitt strå till stacken och vara med på klimatresan. De känner av att det här är ett akut behov. Sedan ska man inte glömma att omställningen även kan vara en stark konkurrensfördel. EU:s nya taxonomi är ett exempel på hur man globalt främjar investeringar i hållbara verksamheter, och krav på saker som fossilfritt blir allt vanligare i upphandlingar.

Stort behov av kapital

Carl-Johan Karlsson ser två behov i den stora klimatomställningen. Dels finns de bolag som ställer om sin egen verksamhet genom att exempelvis köpa en ny produktionsanläggning som innebär mindre klimatpåverkan. Dels finns de bolag som väljer att expandera verksamheten kring sina gröna produkter eller tjänster och därmed hjälper andra bolag med deras omställning.

Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef SME på EKN. Foto: Tommy Fondelius.

– Många av de svenska exportföretagen har fantastiska clean tech-lösningar att erbjuda världen – här ligger Sverige i många avseenden i framkant.

De företag som ställer om sin egen verksamhet behöver oftast göra en rejäl investering, eftersom omställningen kräver såväl kunskap som engagemang, tid och inte minst kapital.

– Många av de här företagen har redan den kunskap som krävs för att ställa om; de är experter på sitt område och vet hur de kan minska sin klimatpåverkan. Det som håller dem tillbaka är bristen på kapital. Det kan vara dyrt att göra rätt. Även om det är en konkurrensfördel i längden kan det vara svårt att ta den initiala investering som en omställning innebär, säger Carl-Johan Karlsson. 

Flera aktörer kan stötta

Det finns dock flera aktörer som har i uppdrag att hjälpa företag med omställningen. Almi, Exportkreditnämnden (EKN), Svensk Exportkredit (SEK) och Riksgälden är alla offentliga institutioner som kan stötta med lån eller kreditgarantier. Enligt Carl-Johan Karlsson är även de kommersiella bankerna generellt sett mycket positiva till klimatomställningen, och flera av dem har egna gröna erbjudanden. 

– Men det är viktigt att komma ihåg att de är vinstdrivande bolag och att de kan ha högre krav på hur snabbt företagen måste kunna räkna hem den här investeringen. Därför är det viktigt att vi offentliga aktörer går i bräschen och gör det så enkelt som möjligt för företag att agera långsiktigt.

Vilken aktör just ditt företag ska vända sig till beror bland annat på företagets storlek och huruvida det är en exporterande verksamhet. Almi arbetar mot mindre företag och hanterar mindre belopp, medan SEK vänder sig till medelstora och stora företag.

– Vi på EKN erbjuder garantier till bolag i alla storlekar, men till skillnad från Almi och SEK lånar vi inte ut pengar själva utan samarbetar med kundernas banker. Sist men inte minst, finns Riksgälden för större projekt och belopp över 500 miljoner kronor, de har inte heller något krav på export. 

EKN gör det lättare att få finansiering

EKN kan hjälpa företag som vill ställa om genom att erbjuda garantier som täcker en del av risken för deras företagslån, vilket gör det lättare för banken att bevilja lånet. Ett exempel är den nylanserade gröna kreditgarantin som erbjuds till företag som på något sätt bidrar till klimatomställningen. 

–Tanken är att det här ska ge möjlighet att utveckla nya gröna produkter eller att ta sig in på en ny marknad med den befintliga verksamheten. Det ska också gå lättare att ställa om den egna verksamheten så att den att bli mer klimatvänlig – och därmed mer konkurrenskraftig.

Både företag som exporterar och företag som är underleverantörer i exportaffärer kan ansöka om den gröna garantin. Krediterna kan användas till rörelsefinansiering, en specifik investering eller till att göra verksamheten mer klimatvänlig – även på hemmaplan. Ansökningskriterierna är baserade på den nya EU-taxonomin.

– För lån som tas med vår nya gröna kreditgaranti kan vi täcka upp till 80 procent av bankens risk. Kort sagt, vi gör det enklare för företagen att få ett ja från banken när de ansöker om rörelsekrediter för sin viktiga omställning, säger Carl-Johan Karlsson.