Världsunik satsning i svensk skola – digital tvilling ska förutse framtidens mobbning

Maja Frankel, generalsekreterare, Friends, ser fram emot effekterna av AI-projektet “Mobbningens digitala tvilling”. Foto: Friends/Jennifer Söderlund.

Stiftelsen Friends genomför nu, tillsammans med partners från akademin och tech-världen, test av ”Mobbningens digitala tvilling”. Ett unikt projekt för att trygga skolan från mobbning med hjälp av AI och simulering.

Det senaste decenniet har mobbningen fördubblats på svenska skolor. Det visar siffror från stiftelsen Friends.

– Sverige har gått från att ha varit ett föregångsland till att i allt högre grad på senare år misslyckats, inte bara med att skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer, utan även med att skydda skolbarn mot nätmobbning och trakasserier i digitala miljöer, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Utvecklingen har gjort att stiftelsen tittat på nya verktyg och metoder för att komma till bukt med mobbningens utbredning. Så föddes projektet Mobbningens digitala tvilling, en simuleringsmodell av den svenska skolan som ska förutse åtgärders olika effekter, ända ner på klassnivå.

– De skolor som har ett systematiskt trygghetsarbete har det ofta för att skolans rektor är engagerad i och prioriterar frågan. Med en mer datadriven prevention ökar möjligheten drastiskt för en likvärdig skolmiljö och trygghet för alla barn. Vårt mål är ett samhälle fritt från mobbning och nu tar vi hjälp av digitalisering och ny teknik för att komma dit, säger Maja Frankel.

Bygger på data från över 10 år av enkäter

Bakgrunden ligger i Friends unika insikter och data. Stiftelsen började kartlägga tryggheten på skolor för mer än ett decennium sedan.

Sedan dess har över 230 000 elevsvar och nära 30 000 personalsvar samlats in. Något som utgör ett ordentligt underlag för analys av trender och förekomst av mobbning i svenska skolor.

– Det är dags att ta ställning. Vi måste ta bort trösklar, sprida arbetsverktyg och dela kunskap, så att ingen, oavsett om du är rektor eller vårdnadshavare, kan stå still och undra: ”Vad kunde jag ha gjort?” Genom Mobbningens digitala tvilling tar vi oss an utmaningen att lyssna på barnen och att ta ansvar för den makt vi har och den förändring vi kan ge dem med hjälp av AI och ny teknik, säger Maja Frankel.

Maja Frankell, generalsekreterare för Stiftelsen Friends. Foto: Jennifer Söderlund.

I projektet finns även Örebro universitet som länge forskat på varför insatser mot mobbning har olika effekt på olika ställen, samt tech-bolaget Tietoevry som står för den digitala infrastrukturen. Projektet är finansierat via en utlysning av innovationsmyndigheten Vinnova.

– Under projektets gång har arbetet genomsyrats av att allt är möjligt och man litar på varandra och respekterar varandras olika kompetenser. Det är vad vi vill visa andra, att Friends som ensam aktör inte kan klara detta, utan det måste ske genom att hela samhället samarbetar och tillsammans skapar förändring. säger Maja Frankel.

AI-plattform kan simulera mobbningen

Resultatet är ett preventivt AI-verktyg som matats med stora mängder data från bland annat Friends enkäter och forskningens insikter.

Tanken är att kommuner, skolor eller klasser själva ska kunna använda plattformen och testa vad vissa insatser kommer få för effekter. Exempelvis vad en rekrytering av en ny skolkurator skulle innebära för just den skolans situation.

I slutet av 2022 testades enkäter kopplade till verktyget på sex utvalda skolor. I februari går ytterligare en handfull skolor i gång med pilottester, samt en utvald kommun.

Det initiala målet är att verktyget ska finnas tillgängligt på hälften av alla skolor i Sverige inom tre till fem år. Det långsiktiga målet är att – inom åtta år – radikalt ha halverat mobbningen.

– Vi vill skapa trygga och likvärdiga skolmiljöer för en hel generation barn i hela Sverige. Genom projektet kan vi utveckla en kostnadseffektiv och likvärdig metod för att minska mobbning genom säkra förutsägelser av vilka insatser som ger störst effekt för vilka skolor och vilka elever. Slutmålet är att skapa en nationell standard för det systematiska trygghetsarbetet och tydliga rutiner för åtgärder när mobbning sker, säger Maja Frankel.

Stort intresse från tech-branschen

Tietoevry, som står för teknologin i projektet, har fått ett stort gensvar från tech-sfären. Inte minst under Slush 2022 då bolaget ställde ut tillsammans med Friends.

– Andra techbolag har visat intresse för att diskutera hur vi skulle kunna samarbeta för att ta in data och identifiera beteenden inom till exempel spelvärlden, eller med systemstöd direkt mot lärare. Vi är öppna för diskussioner om hur vi kan samarbeta i detta projekt och vi tror absolut att vi bara sett början på liknande projekt som kan kombinera verksamhetsnytta och teknologi på ett meningsfullt sätt, säger Johan Torstensson, Sverigechef, Tietoevry.

Johannes Lundberg
johannes@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.