Pensions-vd:n om ett positivt 2023, hållbara investeringar och partnerskap som nya ledarskapet

SPP:s vd Jenny Rundbladh om trender i pensionsbranschen nu och framöver. Foto: Press.

Jenny Rundbladh, vd för SPP i stor intervju om utvecklingen på marknaden, växande kraven på hållbara investeringar och var pensionsbolaget kan stötta techsektorn.

Efter flera år av positiv avkastning på pensionskapitalet var 2022 ett utmanande år med stigande räntor och stora fall på världens börser. Även inledningen på 2023 har präglats av finansiell oro. Men Jenny Rundbladh, vd SPP Pension & Försäkring är försiktigt positiv:

– 2022 var ett krävande år på många sätt och vi gick in i det med stor optimism efter pandemins härjningar. Men det har varit ett osäkert år och det är viktigt att vi är långsiktiga. När vi blickar framåt tror vi att inflationen kommer att falla tillbaka kraftigt men det är oklart när detta sker. Vi får även se hur centralbankerna kommer att jobba med räntevapnet och vad det kan komma att få för effekter. Men på det stor hela är jag optimistisk och jag ser ljust på den långsiktiga prognosen.

Hela 2023 kommer troligen att bjuda på en volatil marknad vilket kräver att man ur ett förvaltarperspektiv är ännu mer snabbfotad. Men även långsiktig.

­– Det finns många oroshärdar. Det sker en allmän polarisering mellan öst och väst och tendenser till ökad regionalisering märks. Vi följer utvecklingen noga för att snabbt kunna agera om det behövs. Men framför allt har vi en långsiktig strategi och en stabil allvädersportfölj.

Där levereras en positiv avkastning

2022 blev det första året med negativ avkastning sedan 2018. Under början av året föll börsen bland annat till följd av en osäker omvärld med Rysslands invasion i Ukraina, skenande inflation och stigande räntor. Under hösten var börsutvecklingen mer positiv.

Den onoterade delen av SPP:s portfölj har dock klarat sig bra där till exempel fastigheter och private equity levererat en positiv avkastning.

– Vi har en väldifferentierad PE-portfölj. Stabil avkastning över tid är målet och vi har liten exponering mot enskilda bolag. Vi befinner oss i en tid där efterfrågan på en mer väldiversifierad portfölj ökar, hos såväl privata sparare som institutionella investerare.

I slutet av 2022 utsågs Storebrand/SPP för tredje året i rad till ett av världens tio procent mest hållbara börsnoterade företag enligt Dow Jones Sustainability Index 2022.

– Hållbarhet fortsätter att bli allt viktigare för våra kunder, och svenskt näringsliv vill ligga i framkant i omställningen. Då är det viktigt att ha koll på att de enorma summor pengar som investeras i pensionssystemet förvaltas av ansvarsfulla investerare.

En mognad av synen på ESG

SPP har varit en stark pådrivare och har bidragit till att hållbarhet efterfrågas, menar Jenny Rundbladh.

– Det är en del av vårt DNA och har varit en del av vår strategi länge. Privata näringslivet vill ta lead och driva utvecklingen och då är medvetenhet om hur man investerar i tjänstepension är viktig faktor. Som stor aktör kan vi ställa krav på bolag vi investerar i och vi kan även välja att exkludera bolag. Vi var tidiga med att utesluta bolag som inte levde upp till våra krav och vi har valt att investera i många impactbolag.

Omställningen till förnybart accelererar och hållbarhet i investeringar är en hygienfaktor. Jenny Rundbladh ser en ökad mognad i synen på ESG-begreppet (Environmental, Social samt Governance reds. anm.)

– Tidigare har E:et varit dominerande. Har man tänkt på hållbarhet har man syftat på miljömässig hållbarhet. Men bredden i hållbarhetsbegreppet har ökat. Idag pratar man ännu mer om social hållbarhet och graden av korruption. Mognaden och bredden syns även när det kommer till arbetsgivarperspektiv. Nu är det viktigt att lyfta sociala aspekter, transparens och jämställdhet mm för att vara en attraktiv arbetsgivare i jakten på kompetens.

Har efterfrågan från kunderna, både privata sparare och institutionella investerare, förändrats senaste åren? Vilka trender ser ni?

– Från arbetsgivarna efterfrågas enkelhet och digitalisering. Kompetensförsörjningen kommer att vara en nyckelfråga för många framöver. Inte minst för yngre bolag inom techsektorn. Man vill attrahera talanger, bygga sitt varumärke och lyckas behålla kompetensen. Det här vill vi hjälpa bolagen med. Den här målgruppen vill ha digitala lösningar och vi kan bidra och lära oss. Partnerskap är det nya ledarskapet, det blir extra tydligt i den här målgruppen.

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.