Så lockar vi fler kvinnor till IT- och techbranschen nu

Rebecca Tyrstrup, Business Area Manager IT, Academic Work, eftersöker lösningar här och nu för en mer jämställd techbransch. Foto: Shutterstock/Press

En välfungerande IT- och techbransch är avgörande för svensk tillväxt. Utan det kvinnliga deltagandet går vi miste om värdefull kompetens vilket kan bromsa Sveriges konkurrenskraft. Trots det är andelen kvinnor i branschen endast 30%. Länge har fokus legat på långsiktiga åtgärder, men för att kunna åstadkomma en förändring i framtiden behöver vi agera redan nu.

IT- och techbranschen växer som aldrig förr, men för att Sverige inte ska bli eftersatt i jämställdhetsarbetet, är det nödvändigt att vi tar itu med utmaningar rörande mångfald och representation. Det menar Rebecca Tyrstrup, Business Area Manager IT på Academic Work.

– IT och tech klassas redan som en av Sveriges basindustrier idag och kommer tveklöst att spela en avgörande roll för att forma framtidens ledande ekonomier. Men utan fler kvinnor som tar jobben så riskerar vi att halka efter på den globala marknaden. Då behöver vi dels göra det långsiktiga arbetet att exempelvis introducera IT för barn redan i en ung ålder, men framför allt behöver vi ställa oss frågan: Vad kan vi göra idag för att få in fler kvinnor redan imorgon?

Fördomar ett stort hinder

För att skapa förändring måste vi utmana förutfattade meningar och förlegade normer om branschen, enligt Rebecca Tyrstrup. Och det redan idag.

– Det finns en hel del fördomar om IT-branschen som står i vägen när kvinnor ska välja högskole- och universitetsutbildningar. Här märker vi att intresset för IT-branschen ökar när kvinnor kommer ut i arbetslivet och börjar få en insikt i vad arbetet faktiskt går ut på och vilka roller som finns inom IT. Den här gruppen måste vi i näringslivet fånga upp! 

Att fördomar påverkar kvinnors syn på IT- och techbranschen, bekräftas av en studie från Insight Intelligence (2022). Studien visar att det främsta skälet till att kvinnor inte söker sig till IT och tech är att de inte anser att branschen passar deras personlighet (73%). Däremot är svaren mycket mer positiva när de tillfrågas om de kan tänka sig specifika yrkesroller som förekommer inom branschen. Hela 75% uppger att de kan tänka sig någon av yrkesrollerna.

Satsningar på reskilling kan vända trenden

Hur kan vi då göra för att sticka hål på fördomarna och vända trenden? En konkret åtgärd är att företagen erbjuder snabba och effektiva sätt att ta sig in i IT-branschen genom upskilling och reskilling. Det kan mycket väl vara så att de personer företagen söker efter redan finns i deras närhet. En receptionist eller en redovisningsekonom kan, med rätt stöd och motivation, välja att omskola sig och skaffa den kompetens som företagen efterfrågar.

Academic Works Academy erbjuder 12-veckorsutbildningar som öppnar dörrarna till en ny karriär inom IT och tech, utan krav på tidigare erfarenhet.

– Vi har under många år arbetat för att tillföra mer IT-kompetens till arbetsmarknaden genom Academic Work Academy. Hittills har vi utbildat över 1000 kvinnor inom IT och tech och fått in dom på arbetsmarknaden. Det är många, men vi kan mer! Att skapa möjligheter för att snabbt få in fler kvinnor på IT-marknaden är det absolut viktigaste verktyget för att öka andelen kvinnor på arbetsmarknaden på kort sikt, säger Rebecca Tyrstrup.

En insikt från årets Insight Intelligence-undersökning är att 44% av kvinnor i åldern 26 till 30 är intresserade av ett jobb inom IT och tech, medan motsvarande siffra endast är 35% för yngre åldersgrupper (16 till 20 år). För att inte förlora värdefull kompetens är det nödvändigt att näringslivet fångar upp dessa kvinnor, bland annat genom insatser för reskilling.

En inkluderande kultur utgör grunden

En annan viktig åtgärd för att intressera fler kvinnor för IT- och techbranschen är att skapa en inkluderande företagskultur. Det är uppenbart att arbetsgivare bör arbeta aktivt för att främja jämställdhet. Tyvärr vittnar många kvinnor om orättvisor inom branschen, såsom lägre lön och ifrågasättande av kompetens, enligt en rapport från nätverket Tjejer kodar (2020). Finns det mycket en arbetsgivare kan göra, men det börjar med kulturen.

– Vi ska såklart inte glömma att ska du, som företag, lösa jämställdhetsfrågan internt så räcker det inte att bli världsmästare på att attrahera kvinnor till ditt bolag. Du behöver också säkerställa att du har en inkluderande företagskultur på plats som gör att många olika personer kan trivas hos dig. Då handlar det inte bara om kvinnor, utan att personer med olika bakgrund, ålder, erfarenheter och kompetenser trivs och utvecklas. En grovt underrepresenterad grupp inom IT och tech som vi i näringslivet verkligen behöver bli bättre på att ta hand om är utrikesfödda kvinnor, eller svenska kvinnor med utländskt påbrå. Det här är en jätteviktig grupp när det handlar om att driva Sveriges digitalisering framåt, säger Rebecca.

Arbetet för att skapa en mer jämställd bransch fortsätter, men för att uppnå verklig förändring behöver vi öka tempot och samarbeta mer, redan idag.

Genom att aktivt kommunicera och utbyta lärdomar kan vi dra nytta av varandras framsteg och strategier. Det är viktigt att inte bara identifiera problemen, utan även dela framgångshistorier och bästa praxis för att inspirera och engagera andra. Vilka åtgärder har din arbetsgivare vidtagit för att attrahera kvinnor till IT- och techjobb, och vilka resultat har det gett?


Academic Work på Techarenan i Almedalen

Den 28/6 kommer Academic Work att delta i ett panelsamtal under Techarenan i Almedalen, där vi kommer att diskutera hur vi kan öka den kvinnliga representationen inom IT och tech redan idag. Medverkar gör Rebecca Tyrstrup, Business Area Manager IT på Academic Work, Amanda Lundeteg, VD på Allbright, Åsa Zetterberg, Förbundsdirektör på TechSverige och Helena Tronner, CEO på Knowit Transformation Management.