Svenska företag riskerar tappa i AI-racet

Fredrik Lundberg, AI-ansvarig på PwC Sverige. Foto: Press/Shutterstock.

Endast 18 procent av svenska vd:ar uppger att de har börjat använda generativ AI, vilket är långt under det globala genomsnittet. En oroande trend enligt Fredrik Lundberg, AI-ansvarig på PwC Sverige, som uppmanar svenska företag att öka tempot för att undvika att tappa i konkurrenskraft.

En nyligen genomförd global undersökning av revisions- och rådgivningsföretaget PwC visar att svenska företag riskerar att tappa mark när det handlar om att implementera artificiell intelligens för att effektivisera sina verksamheter. 

Undersökningen visar en tydlig klyfta mellan svenska företagsledare och deras globala motsvarigheter när det gäller inställningen till AI. Med endast 18 procent av svenska vd:ar som har implementerat generativ AI jämfört med 32 procent globalt, riskerar Sverige att hamna på efterkälken. Globalt sett ser sex av tio företagsledare möjligheter till förbättring genom AI, medan endast fyra av tio svenska vd:ar delar samma optimism. 

– Det här är förvånande med tanke på hur starkt Sverige kommer ut i olika innovationsindex, vår digitala mognad, och de stora investeringar som görs inom forskning och utveckling, säger Fredrik Lundberg, AI-ansvarig på PwC Sverige, och uppmanar företag att accelerera användningen av teknologin för att undvika att tappa i konkurrenskraft.

Behöver öka tempot

Fredrik Lundberg framhåller vikten av att svenska företag ökar tempot när det gäller att införa generativ AI. Han påpekar att den låga användningen troligtvis speglar en överdriven oro för riskerna med AI, snarare än att fokusera på dess möjligheter. 

– Bristen på insyn i hur AI kan bidra till ökad produktivitet och den ensidiga fokuseringen på risker i den svenska debatten kan vara bidragande faktorer till den låga användningen, kommenterar Fredrik Lundberg.

Enligt undersökningen ser svenska företagsledare inte samma starka koppling mellan egna åtgärder för att utveckla ny teknik och förmågan att skapa värde för bolaget jämfört med globala företagsledare. Med endast en tredjedel som anser att ny teknik har skapat mest värde för deras företag de senaste fem åren, jämfört med 42 procent globalt, pekar resultatet på en avvikelse i synen på teknologins påverkan.

Även när det gäller framtiden ser svenska företagsledare färre möjligheter med AI än sina globala kollegor. Endast fyra av tio svenska vd:ar tror att AI kommer att öka kvaliteten på deras företags produkter och tjänster det kommande året, jämfört med nästan sex av tio globalt.

Ökad optimism på tillväxt

Resultaten från årets vd-undersökning visar även på en markant ökad optimism bland företagsledare världen över när det kommer till synen på tillväxt. Hela 38 procent av vd:arna tror på ökad global tillväxt under det kommande året, vilket innebär en betydande ökning från föregående års 18 procent. Denna förändring markerar en återgång till vad som betraktas som ett normalläge, sett i ett historiskt tioårsperspektiv.

Trots den ökade optimismen står många företagsledare inför utmaningar som en pågående lågkonjunktur och långsiktiga branschspecifika svårigheter. Faktum är att hela 45 procent av företagsledare förutspår att deras verksamheter endast kommer att vara konkurrenskraftiga i högst tio år om inga förändringar genomförs. Detta indikerar behovet av att anpassa sig till det snabbrörliga landskapet för att upprätthålla långsiktig framgång och konkurrenskraft.

– Företagen behöver även kunna förklara hur de använder och behandlar kunders personliga information. Sedan måste även lagstiftningen gå i takt med utvecklingen och där är vi inte riktigt än, menar Fredrik Lundberg.

I en tid där AI förväntas bidra med stora summor till världsekonomin, står svenska företag inför en central fråga: Hur kan den affärsmässiga potentialen av AI förverkligas? PwC vill lyfta frågan och bidra till en snabbare anpassning av teknologins möjligheter genom panelsamtalet “How Can we Accelerate the Use of AI in Corporates?” på The Tech Arena 2024 på Friends Arena.

Se hela programmet här: https://techarena.se/program/

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.