PwC på The Tech Arena: “Dessa dagar ger en positiv känsla inför framtiden”

Panelsamtalet “How can we accelerate the use of AI in corporates” på The Tech Arena 2024.

Hur kan svenska företag öka tempot i AI-racet, och skapa värde av de stora förändringar som nu sker? Det var temat på två seminarier som PwC anordnade under The Tech Arena 2024. “Jag fick en positiv känsla av att kunna bidra till framtiden genom att vara en del av de här dagarna”, säger Fredrik Lindblad som är ansvarig för strategi och innovation på PwC Sverige.

Svenska företagsledare signalerar ett lägre engagemang för AI-frågorna än deras globala kollegor. Bland svenska företag har nämligen bara 18 procent implementerat generativ AI under det senaste året, vilket kan jämföras med så många som 32 procent i ett globalt snitt. Det är en av slutsatserna i PwC:s årliga globala vd-undersökning, CEO Survey, och även en ingång till panelsamtalet How can we accelerate the use of AI in corporates under The Tech Arena 2024 i Stockholm.

PwC:s vice vd Jörgen Haglund höll i diskussionen där PwC:s AI-rådgivare Xiuming Liu samt Johanna Bergman, Director Strategic Development på AI Sweden, och Daniel Akenine, National Technology Officer på Microsoft, medverkade.

Diskussionen rörde bland annat vilka förmågor ett företag behöver för att kunna applicera AI. Här utgör datahantering och kunskapsförvaltning kärnan, där själva företagsdatan blir konkurrensfördelen tillsammans med kunskapen om hur AI kan interagera med datan.

Xiuming Liu, PwC, Johanna Bergman, AI Sweden och Daniel Akenine, Microsoft.

Hindren för att implementera AI

Under samtalet diskuterades även hinder för att implementera AI och att riskhantering kopplat till AI-styrning kan bli en bromskloss för utvecklingen. Här gäller det att hitta balansen så att den interna styrningen hjälper snarare än stjälper utvecklingen.

Dessutom gäller det att få medarbetarna med på AI-tåget, och inte bara de redan frälsta tech-specialisterna. Det behövs både kompetensutveckling och delvis en omställning när det kommer till de dagliga arbetsuppgifterna för att kunna använda AI-verktygen på ett mer effektivt och ansvarsfullt sätt.

– På The Tech Arena står visserligen teknikutvecklingen i centrum. Men den knyter samtidigt tydligt an till de behov av lösningar som finns i samhället. Energi, klimat och hälsa är några exempel på områden där teknik är en möjliggörare. Antingen på en övergripande samhällsnivå, för näringslivet eller enskilda individer. Jag fick en positiv känsla av att kunna bidra till framtiden genom att vara en del av de här dagarna, menar Fredrik Lindblad, som är ansvarig för strategi och innovation på PwC Sverige.

Akut behov av omställning

En annan slutsats från PwC:s vd-undersökning är att bara 45 procent av företagen kommer att vara konkurrenskraftiga längre än tio år med nuvarande inriktning. Behovet av omställning var även ett tema i paneldiskussionen Transform or go under – Business Models, Leadership & Tech som PwC medverkade i. Deltog gjorde bland annat Matt Mani från PwC i USA och Sven Törnkvist från EQT.

Panelsamtalet “Transform or go under – Business Models, Leadership & Tech” på The Tech Arena 2024.

Enligt Matt Mani måste fler företag fokusera på att skapa värde av de förändringar som nu sker. Det handlar till exempel om att utveckla verksamhetsprocesser och affärsmodeller med AI som stöd, men också om att skapa engagemang bland medarbetare, kunder och andra intressenter.

Ytterligare en viktig aspekt är att kunna redovisa resultat. Många företag har gått in i AI-satsningar med ambition att öka produktiviteten och kapa kostnader, men nu är de i ett skede där investeringarna kanske mest har kostat pengar.

– Vi deltog i två väldigt intressanta seminarier som gav flera viktiga slutsatser. PwC vill fortsätta vara delaktiga i att lösa viktiga samhällsutmaningar och bidra till ökat värdeskapande. Därför är Techarenan ett sammanhang som passar oss perfekt, summerar Fredrik Lindblad. 

Läs mer här:
PwC CEO-survey 2024
Samtal med PwC:s Matt Mani och Fredrik Lindblad
Insikter om AI från PwC:s rådgivare Felix Wideroth