Personuppgiftspolicy

”Techarenan” ”Techarenan News” personuppgiftspolicy gäller hantering av information och behandling av personuppgifter inom Techarenans olika siter och event.

1.  Techarenan är ett mediebolag som tar frågor kring personlig integritet på största allvar. Följande policy beskriver riktlinjerna för hanteringen av personuppgifter inom Techarenans entreprenörstävling, Techarenans event och Techarenans news, något vi är skyldiga att göra enligt dataskyddslagstiftningen GDPR i Sverige och övriga EU. Vi vill beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster och prenumererar på våra produkter.

1.1. En personuppgift är information som går att knyta till dig, exempelvis namn, adress, e-post, telefonnummer. För utom dessa sparar vi viss elektronisk information, som till exempel ip-adress, vilken enhet du använder (dator, mobil) och information om vilka sidor på våra sajter som du klickar på.

1.2. Det är i de flesta fall du själv som är den främsta källan till de personuppgifter som vi har tillgång till, exempelvis när du fyller i namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och leveransadress när du anmäler intresse för tävlingen, nyhetsbrev, event eller uppdaterar personuppgifter i samband med ett nyhetsbrev och andra tjänster.

1.3. Flera av de tjänster som vi har är beroende av dina personuppgifter. Varje gång vissa av dina personuppgifter är nödvändiga för en viss produkt eller tjänst kommer vi tydligt ange att dessa är obligatoriska i ett avtal. Krävs ditt samtycke för en viss tjänst framgår detta också tydligt.

1.4. Vi använder cookies på våra webbplatser. Techarenan använder dem för att lära känna dig och anpassa upplevelsen till dina behov när du använder Techarenans tjänster. Vi sparar ingen personligt identifierbar information i cookies och är noga med att följa riktlinjer från våra leverantörer.

Ansvar

2.0.Det är Techarenan som enligt lag är personuppgiftsansvarig. Det innebär att om du anmäler att du vill ha nyhetsbrev från Techarenan eller nyttjar våra webbplatser så är det Techarenan som ansvarar för dina personuppgifter.

2.1.Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information – exempelvis personnummer och adress – till utomstående parter. 

Rättigheter: 

3.0 Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som individ vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering. Vi behöver dock uppgifterna för att leverera tjänster, exempelvis en tidningsprenumeration och nyhetsbrev, detta så länge som du är kund hos oss. Du har också rätt att återkalla ett samtycke för att exempelvis avsluta en nyhetsbrevsprenumeration. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten. I Sveriges fall vänder du dig till Datainspektionen.

Laglig grund

4.0 Vi hanterar dina personuppgifter med största försiktighet. Det är vi som personuppgiftsansvariga skyldiga till, vilket framgår av tillämplig dataskyddslagstiftning.

I det här avsnittet listar vi de ändamål vi har för insamlandet av uppgifter. Under varje punkt redovisas aktuella personuppgifter samt de grunder vi hänvisar till för vår behandling.

Registrering för entreprenörstävling

När du anmäler dig till vår entreprenörstävling lämnar du information som vi använder för att avgöra vilka bolag som väljs ut till tävlingen, detta underlag hanteras högst konfidentiellt och bara inom ramen av Techarenans jury och tävlingsledning.

Uppgifterna gäller

Information om bolaget, Bolagets namn, Hemsida, Startår, Affärsidé, Verksamheten, Viktiga historiska milestones för bolaget, Nästa steg för bolaget?, Kompetens och nyckelpersoner i teamet/ledningen, Antal anställda, Omsättning och/eller förväntad omsättning, Vinst och/eller förväntad vinst, Kontaktperson på anmälande bolag, Namn, E-mail, Mobil

Event

De personuppgifter du tillhandahåller i samband med anmälan används för att administrera din anmälan. Den kan också användas för informationsaktiviteter för kommande evenemang som arrangeras av Techarenan. Vidare kan du också kontaktas av Serendipity Communications för liknande evenemang och erbjudanden som vi tror kan intressera dig.

Personuppgifter

Namn, Bolagstillhörande, Adress, Telefonnummer, E-post