”AI är hjärnan i framtidens värld”

Helene Svahn, vd Haldex, Jan Nilsson, grundare Steam Analyze och Kenneth Fredriksen, direktör region Norden & Baltikum Huawei.

– AI är hjärnan i framtidens värld, menar Kenneth Fredriksen, direktör region Norden & Baltikum Huawei. 

En grundläggande komponent handlar om utbildning och forskning. Men det handlar även om att vi måste höja den grundläggande AI-kompetensen bland alla som idag är i yrkeslivet och som har många yrkesverksamma år kvar. Att kontinuerligt kompetenshöja de som är verksamma är sedan länge vanligt i många sektorer. Kenneth Fredriksen berättar hur man förhåller sig till detta i den bransch där Huawei är verksam:

– I vår bransch jobbar vi mycket med ett begrepp som heter Devops (development and operations) som bygger på att man utbildar samtidigt som man upprätthåller normal verksamhet. Man integrerar innovationskraften med kontinuerlig drift. För vi kan inte bara förlita oss på dem som är under utbildning i dag för när de är färdigutbildade så kommer de att ha en helt annan värld att förhålla sig till, så snabbt går det idag.

Kompetens är nyckeln till innovation och att fortsätta vara konkurrenskraftiga men det är inte alltid enkelt.

– Det är svårt att hitta kompetens inom software. Vi måste verkligen se till att vi attraherar kompetens utomlands ifrån. Det berättar Helene Svahn, vd Haldex som tillverkar och utvecklar bromslösningar för den tunga industrin. Viktiga områden för dem är säkerhet och miljö och där har AI möjlighet att göra stor skillnad. 

Utvecklandet och tillämpandet av AI kommer att vara en fundamental teknologi i hela värdekedjan i samhället. Det kommer att bli viktigt inom forskningen där ledtiderna kan kortas avsevärt eftersom AI kan hjälpa till att processa stora mängder data, hitta mönster och peka ut riktningar. I produktionen kommer det att bidra till minskade kvalitetsbrister och på produktsidan kommer integrerade AI-lösningar i allt fler konsumentprodukter att öka värdet och förbättra nyttan och upplevelsen för användaren. Kenneth Fredriksen kallar AI för hjärnan i framtidens värld:

 – AI är hjärnan i framtidens värld där 5G står för uppkoppling, i molnet finns tjänster och applikationer och det är AI som gör att vi kan processa och analysera dessa stora datamängder och dra nytta av all info.

Jan Nilsson, grundare på Steam Analyze som utvecklar plattformar och verktyg för industrin så att de ska kunna driftsätta, analysera och köra godtyckliga AI-modeller ute på sina maskiner och produkter, ser hur de som kan dra nytta av AI får ett försprång:

– I stället för att skicka alla data upp i molnen så analyserar vi och kör AI-modellerna direkt ute på maskinerna. Vi tillhandahåller verktyg och plattformar för detta och det kan hjälpa företagen med bland annat ökad produktivitet. Ökad produktivitet och ökad konkurrenskraft är något som vi tror att AI kommer att bidra med.

Egentligen är AI till en ganska liten del teknik, utan handlar i stor utsträckning om den tillgång till data som man har och hur man förvaltar detta. Sverige har en mycket lång tradition av att samla in data i olika register men nu måste vi lära oss hur vi med den nya tekniken bäst förvaltar detta. Att kunna samordna data mellan det privata och den offentliga sektorn skulle kunna innebära enorma framsteg och fördelar inom stor sett alla områden. Men där är vi inte riktigt ännu i Sverige.

Men finns det några farhågor med det uppkopplade samhället där AI ligger bakom allt fler beslut? Kenneth Fredriksen tycker att det är en mycket central frågeställning:

– Förtroende och tillit är extremt viktigt, därför måste man ha grundläggande kompetens så att man förstår vad AI innebär och man måste kunna förmedla detta till befolkningen så snabbt som möjligt. Data är avgörande för att kunna utnyttja potentialen i AI. Då är det dels viktigt att det finns ett förtroende så att individer vill dela med sig av sin data och att man förstår värdet av att göra det. Man kan ju titta på all den data som man som privatperson redan idag delar med sig av till kommersiella aktörer. Där är förtroendet relativt högt. Man ser att värdet av att dela med sig är större än eventuella nackdelar. Det är viktigt att tydliggöra värdet av att dela med sig av datan för det kommer att bidra till ett ökat förtroende.

– Vi verkar på cirka 170 marknader i världen och lagstiftningen skiljer sig markant åt. EU och de europeiska länderna har verkligen föregått med gott exempel med bland annat GDPR – ett regelverk som gör att man etablera samma spelregler för alla aktörer som ska verka på en marknad. Utanför EU ser det annorlunda ut och samstämmigheten saknas och det skulle på sikt kunna skapa utmaningar som man inte idag vet hur man ska hantera ännu. Så därför är EU och de europeiska länderna i en position där de har tagit grepp om detta i en tidig fas, säger Kenneth Fredriksen.

Kompetensen är fundamentet för innovation och Sverige har länge varit känt för att ha en hög kompetens inom digital industri. Det var en av de viktigaste orsakerna till att Huawei sökte sig till Sverige år 2000 när de skulle börja etablera sig utanför Kina. 

– Kompetensen är en färskvara och det är därför det är så viktigt att tillvarata det man är bra på så att man kan ligga kvar i framkant. Allt eftersom att teknologin och digitaliseringen blir viktigare tror jag att vi kommer att se att gapet mellan de som ligger i framkant och de som halkar efter blir allt större. Innovation och utveckling kommer att accelerera och om man ligger i framkant och lyckas med att upprätthålla den positionen så kommer försprånget till de andra att öka snabbare än tidigare, menar Kenneth Fredriksen.

Lyssna även på poddavsnittet med Kenneth Fredriksen. Där diskuteras hur teknologin kopplar oss samman och gör världen mindre men samtidigt mer komplex.

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.