Stor oro för ekonomin – Techarenan News har frågat 50 entreprenörer och företagsledare

Techarenan News har frågat 50 utvalda entreprenörer och företagsledare om deras inställning till det ekonomiska läget. Foto/Grafik: Shutterstock/Flourish.

Över 70 procent är oroade och majoriteten har behövt ändra sina ursprungsplaner till följd av det ekonomiska läget. Det är resultatet efter en enkät som Techarenan News gjort med 50 av Nordens främsta entreprenörer, grundare och företagsledare inom tech.

Hårdare ekonomiska tider verkar vänta för de allra flesta. Inte minst företag inom segmentet små och medelstora bolag, som är de som påverkas mest av stora svängningar i ekonomin, enligt experterna.

För att få en lägesbild av hur personerna inom detta segment och specifikt tech-sektorn, har Techarenan News genomfört en enkätutfrågning med utvalda entreprenörer, grundare och vd:ar inom tech-sektorn i Norden.

”Som entreprenör, är du orolig för den nuvarande ekonomiska situationen?” var inledningsfrågan som personerna fick.

“Är en del av att driva företag”

Av 50 anonyma svar uppgav 37 personer att de är oroliga för ekonomin. Entreprenörerna lämnade även kommentarer till sina svar.

”Vi är fortfarande i ett tidigt skede som bolag, så jag tror att påverkan är lägre på oss. Men med det sagt så är det fortfarande något som bekymrar mig”, säger en av entreprenörerna.

En annan är inne på att ekonomiska förändringar är en naturlig del av att vara just entreprenör:

”De sista åren upp till slutet av 2021 var allt annat än normalt. Investeringsmarknaden i tidigt skede var överhettad till följd av en kombination av faktorer. Men, ekonomin går upp och ner och en del av att driva företag är att ta vara på möjligheter och hantera risker genom ekonomiska cykler. Bygget av ett nytt tech-bolag är en långsiktig resa. Därför är det ’business as usual’ men jämfört med 2021 finns planer för att anpassa sig till olika ekonomiska miljöer”.

“Alltid bra att vara paranoid över framtiden”

Även på frågan om entreprenörerna behövt ändra sina ursprungsplaner till följd av den ekonomiska nedgången ser läget liknande ut. 32 av 50 svarande uppgav att de tänker annorlunda kring framtidsplanerna.

”Det är alltid en bra idé att vara paranoid över framtiden. Genom att vara just det så har vi redan justerat för vad som är troligt att hända de närmsta åren genom att försäkra oss om att vi är fokuserade på att hålla en låg ’burn rate’”, skriver en av de svarande.

”På grund av läget förlänger vi ’runway’ så långt som möjligt för att undvika att behöva ta in mer kapital de närmsta 18–24 månaderna”, skriver en annan.

Olika förutsättningar mellan branscherna

Slutligen ställdes frågan om entreprenörerna behövt hålla tillbaka med investeringar som rekryteringar, produktutveckling eller andra utgifter, på grund av den ekonomiska situationen.

Här uppgav något färre att de behövt anpassa sig till läget då 28 personer av 50 svarade att de hållit tillbaka på investeringar. 22 personer har gasat på, och vissa – beroende på bransch – ser till och med större möjligheter i ett sämre ekonomiskt klimat.

”Vår kundbas är alla cirkulära plattformar, och den här delen av ekonomin är kontracyklisk. När inflationen går upp och konsumentköpkraften går ner blir plattformar som erbjuder B2C- eller P2P-uthyrning mer attraktiva, både inom efterfrågan och utbud. Våra affärer blomstrar och kommer prestera ännu bättre i en lågkonjunktur”, säger en av de svarande entreprenörerna.


Det här är en artikelserie om entreprenörer och ekonomin. Läs övriga delar här:

Johannes Lundberg
johannes@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.