”Detta är något jag dagdrömt om länge”

Peter Munteanu, Yogobe.

Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Efterfrågan ökar, produktionen vänder uppåt och för många företag börjar bilden av det ”nya normala” att klarna.

Techarenan News har pratat med 20 svenska techbolag om hur situationen ser ut nu, vilka de stora utmaningarna har varit och vilka beslut som varit de allra viktigaste. – Kortsiktigt har vi blivit mer konkurrensutsatta av fysiska aktörer som tvingats bli digitala. Men den digitala mognaden hos slutanvändaren kommer att öka vilket stärker positionerna för ledande digitala aktörer, säger Peter Munteanu, Yogobe.

Peter Munteanu är vd och grundare av e-hälsobolaget Yogobe som utvecklar digitala tjänster inom yoga, meditation, träning och hälsa.

Ser ni en ljusning för er verksamhet efter våren?

– Våren 2020 tvingade precis alla bolag och branscher att höja sitt digitala erbjudande. Sådant som man kanske haft en tre- till femårsplan för fick högre prioritet och har nu skyndats till marknaden på 6 månader. Som en uteslutande digital aktör har detta teoretiskt inneburit att vi blivit mer konkurrensutsatta, men i praktiken så betyder det också att väldigt många bolag och organisationer också fått känna på hur komplext, kunskapskrävande och kostsamt det digitala faktiskt är för att man skall få precis det man önskar och där ser vi möjligheter. Ett ljus så att säga. Jag ser större möjligheter till samarbete och samskapande och detta är något jag dagdrömt om länge i egenskap av en aktör och innovatör som varit “first mover” i ett självklart segment, digital hälsa. Äntligen! Under hösten och vintern kommer vi skruva på vår affärsmodell för att kunna börja möta denna makrotrend och som en följd stärka det långsiktiga erbjudandet mot såväl slutkund som branschkollegor och verksamheter inom hälsa- och friskvård.

Har ni behövt ställa om till en ny affärsmodell med anledning av pandemin?

–Det har vi inte behövt. Vi kommer fördjupa, förlänga och utveckla vår befintliga affärsmodell för att möta marknaden.

Vilka har de stora utmaningarna varit och hur har ni tacklat dessa?

– Den stora utmaningen har varit att vår B2B-försäljning av digitala program och stöd inom träning och hälsa har minskat. Bolagen har haft fokus på överlevnad och interna omställningar. Vi tacklar dessa genom att ha is i magen för vi vet att när allt kommer omkring så står vi med verktyg och förutsättningar för ökat fysiskt och mentalt välbefinnande bland medarbetare. Såväl för att hantera oro och stress som de nack- och ryggproblem som hemmakontoret medför som en följd av att det kanske inte är helt ergonomiskt. Vi har också, i denna tid, skiftat vårt fokus mer mot B2C. Att skatteverket äntligen godkänner alla digitala tjänster inom hälsa och träning för friskvårdsbidraget är bland annat något som stimulerar branschen.

Vilka beslut som ni har tagit under det senaste halvåret har gett störst effekt?

– Vi har ökat våra investeringar i teknik. Detta har medfört prestandaförbättringar, att Yogobeplattformen är allt mer framtidssäkrad för tillväxt och att vi under hösten och vintern kommer lansera IOS och Android-appar samt förbättringar av tjänsten och en mer optimal användarupplevelse.

Ser du att det kommer att bli några kortsiktiga respektive långsiktiga förändringar i er bransch? 

– Kortsiktigt har vi blivit mer konkurrensutsatta av fysiska aktörer som tvingats bli digitala. Långsiktigt leder det till en större digital mognad bland slutanvändarna vilket indirekt stärker positionen för de ledande digitala aktörerna och ett starkare band mellan det fysiska och det digitala som helhet. Jag hoppas det leder till ökat samarbete och en öppenhet för samskapande mellan aktörerna i vår bransch mot förbättrad folkhälsa i Sverige och världen, som är vår vision.

 Har ni planer på att nyanställa?

– Vi har anställt 3 nya medarbetare det senaste halvåret och gasar oss ur den förflyttning och turbulens som pandemin medfört. 

Planerar ni att gå in på nya marknader eller vertikaler?

– Vi leker med tanken kring såväl nya marknader som vertikaler. Dagdrömmandet och det mentala schackspelandet är på en sällan skådad hög nivå. 

Här kan ni läsa fler intervjuer i denna serie om besluten, utmaningarna och återhämtningen hos svenska techbolag:

”Vi kommer ha ännu större tillväxtmöjligheter i och med pandemin. Vi ser en tydlig trend mot en snabbare tillväxttakt i gigekonomin”, säger Alok Alström på Appjobs. Läs artikeln här. 

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent. Affärsmodellen och våra produkter ligger helt rätt när världen öppnar upp igen”, säger Mats Pettersson på Sensative. Läs artikeln här. 

”Våra utmaningar har främst varit relaterade till lockdowns och reserestriktioner. – Vi har under denna tid sett över våra etablerings- och tidsplaner. Det har inneburit en hel del förändringar och nytänkande”, säger Katja Lindvall Moving Floor. Läs artikeln här. 

”Vi breddade vårt erbjudande online. Vi tog tillfället i akt och breddade vårt erbjudande online både inom egna kanaler och genom andra, bland annat Amazon”, säger Noel Abdayem, The Humble co. Läs artikeln här. 

”Vi har kunnat hålla en hög affärsvolym total sett. Från fall till fall har vi kunnat justera prisbilden för strategiska kunder”, säger Fredrik Ehrenstråle, Fossid. Läs artikeln här.

”För oss har pandemin betytt ett genombrott. Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat”, säger Cathrin Jung, Cross technology solutions. Läs artikeln här.

”Vi har behövt öka takten i att digitalisera vår säljstrategi. Som EdTech-bolag har vi sett en positiv effekt på vår verksamhet som drivits av att skolor som inte kunnat bedriva fysisk undervisning har behövt mer digitala resurser”, säger Carl Emilsson på Kognity. Läs artikeln här. 

”Nu går antalet ordrar upp igen. Vi behövde inte varsla några personer vilket är bra nu när vi egentligen måste börja gasa ännu mer”, säger Kristian Tryggvason, Biolamina. Läs artikeln här.

”Att ha en stark kundrelation har varit extra viktigt. Nu har många företag börjat hitta sätt att bedriva verksamheter med anpassade förutsättningar, vilket gör att fler vågar ta beslut att köpa tjänster av varandra igen”, säger Martina Klingvall, Telness. Läs artikeln här.

”Viktigaste beslutet var att helt fokusera på den svenska marknaden. Nu ser vi att intresset från investerarna ökar igen och vi har tagit oss stärkta genom krisen bland annat genom att se över våra kostnader”, säger Micael Gustafsson, Learning to sleep. Läs artikeln här. 

”Omställningen till cirkulär ekonomi har skyndats på. Ett viktigt beslut vi tog var att inte anställa fler till vårt team vilket gjort att vi jobbat mycket med att effektivisera vårt arbete”, säger Ola Degerfors på Hygglo. Läs artikeln här. 

”En stor digitaliseringsvåg kommer följa, med bättre strukturer kring införandet av nya innovativa produkter samt ett öppnare förhållningssätt att testa nytt och våga ligga i framkant”, säger Maja Magnusson, Care to Translate. Läs artikeln här. 

”Detta är något jag dagdrömt om länge. Kortsiktigt har vi blivit mer konkurrensutsatta av fysiska aktörer som tvingats bli digitala. Men den digitala mognaden hos slutanvändaren kommer på sikt att öka vilket stärker positionerna för ledande digitala aktörer”, säger Peter Munteanu, Yogobe. Läs artikeln här.

”Vi fick oss en välbehövlig funderare. Även om få kunnat förutspå en pandemi var det varken sunt, riskeffektivt eller skalbart att vara så tungt exponerad mot en och samma bransch”, säger Rasmus Solholm, Gigstr. Läs artikeln här.

”Världen har insett vikten av drönare. Vi utnyttjande våren och pausen i kundbeställningar till att lära upp nya medlemmar i teamet, utveckla vår tekniska plattform och jobba på vår marknadsföring”, säger Matilda Waara Holmqvist på Globhe. Läs artikeln här. 

”Vi var i en stark tillväxtfas redan innan, men pandemin blev som en katalysator för hela vårdbranschen att gå in i en mer digital era vilket gynnar oss som är digital first”, säger Rickard Lagerqvist Mindler. Läs artikeln här. 

”Våra användarsiffror har legat på all-time-high. Vi har satsat på digitala event och webinars vilket har varit visat sig vara ett väldigt bra sätt att nå ut och komma i kontakt med potentiella kunder”, säger Thor Olof Philogène, Stravito. Läs artikeln här. 

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.