”Fler kommer att våga testa nytt och ligga i framkant”

Maja Magnusson, COO och medgrundare i Care to Translate.

Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Efterfrågan ökar, produktionen vänder uppåt och för många företag börjar bilden av det ”nya normala” att klarna.

Techarenan News har pratat med 20 svenska techbolag om hur situationen ser ut nu, vilka de stora utmaningarna har varit och vilka beslut som varit de allra viktigaste. – En stor digitaliseringsvåg kommer följa, med bättre strukturer kring införandet av nya innovativa produkter samt ett öppnare förhållningssätt att testa nytt och våga ligga i framkant, säger Maja Magnusson, Care to Translate.

Maja Magnusson är COO och medgrundare av Care to Translate som är en digital översättare för hälso- och sjukvård.

Ser ni en ljusning för er verksamhet efter våren?

– Vår verksamhet har inte varit särskilt påverkad av pandemin, snarare har frågan om språkbarriärer lyfts mer till vår fördel vilket har resulterat i nya kunder under våren och sommaren. Men vi kan ändå se ett ökat intresse från kunderna nu efter sommaren, då mångas kapacitet är på normalnivå och det finns möjlighet att utforska och testa digitala verktyg igen.

Har ni behövt ställa om till en ny affärsmodell med anledning av pandemin?

– Nej det har vi inte behövt, men vi har under pandemin haft möjlighet att utvärdera och optimera vår affärsmodell.

Vilka har de stora utmaningarna varit och hur har ni tacklat dessa?

– Den allra största utmaningen har varit att vården har varit överbelastad och många möten och tester av vår produkt har ställts in på grund av för lite tid och resurser. Vi har dock också sett det motsatta där vissa verksamheter har passat på att införa vår produkt eftersom det har underlättat kommunikation kring bland annat covid-19 triage. 

Vilka beslut som ni har tagit under det senaste halvåret har gett störst effekt?

– Vi är kontinuerligt lyhörda för våra kunders behov och har implementerat ett antal nya funktioner, språk och innehåll som ökar relevansen av vår produkt på marknaden, vi ser en stor effekt av bland annat vårt nya bibliotek som tillhandahåller översättningar för röntgenkliniker och ambulanser. 

Ser du att det kommer att bli några kortsiktiga respektive långsiktiga förändringar i er bransch? 

– Överlag har det blivit tydligare hur viktigt det är med digitala hjälpmedel i vården, inte minst när vi har en pandemi. En stor digitaliseringsvåg kommer följa, med bättre strukturer kring införandet av nya innovativa produkter samt ett öppnare förhållningssätt att testa nytt och våga ligga i framkant.

Har ni planer på att nyanställa?

– Ja vi rekryterar just nu fler personer till vårt tech- och marknadsteam, vi välkomnar ansökningar. 

Planerar ni att gå in på nya marknader eller vertikaler?

– Omsorgen är en vertikal som vi har tittat på länge och som vi nu har konkreta ingångar till, det ska bli spännande att se vart det kan leda. Sen utvecklar vi produkten konstant med nya språk och innehåll som gör den mer och mer relevant för diverse specialiteter inom vården men även gör det möjligt för oss att gå in på nya marknader globalt.

Här kan ni läsa fler intervjuer i denna serie om besluten, utmaningarna och återhämtningen hos svenska techbolag:

”Vi kommer ha ännu större tillväxtmöjligheter i och med pandemin. Vi ser en tydlig trend mot en snabbare tillväxttakt i gigekonomin”, säger Alok Alström på Appjobs. Läs artikeln här. 

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent. Affärsmodellen och våra produkter ligger helt rätt när världen öppnar upp igen”, säger Mats Pettersson på Sensative. Läs artikeln här. 

”Våra utmaningar har främst varit relaterade till lockdowns och reserestriktioner. – Vi har under denna tid sett över våra etablerings- och tidsplaner. Det har inneburit en hel del förändringar och nytänkande”, säger Katja Lindvall Moving Floor. Läs artikeln här. 

”Vi breddade vårt erbjudande online. Vi tog tillfället i akt och breddade vårt erbjudande online både inom egna kanaler och genom andra, bland annat Amazon”, säger Noel Abdayem, The Humble co. Läs artikeln här. 

”Vi har kunnat hålla en hög affärsvolym total sett. Från fall till fall har vi kunnat justera prisbilden för strategiska kunder”, säger Fredrik Ehrenstråle, Fossid. Läs artikeln här.

”För oss har pandemin betytt ett genombrott. Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat”, säger Cathrin Jung, Cross technology solutions. Läs artikeln här.

”Vi har behövt öka takten i att digitalisera vår säljstrategi. Som EdTech-bolag har vi sett en positiv effekt på vår verksamhet som drivits av att skolor som inte kunnat bedriva fysisk undervisning har behövt mer digitala resurser”, säger Carl Emilsson på Kognity. Läs artikeln här. 

”Nu går antalet ordrar upp igen. Vi behövde inte varsla några personer vilket är bra nu när vi egentligen måste börja gasa ännu mer”, säger Kristian Tryggvason, Biolamina. Läs artikeln här.

”Att ha en stark kundrelation har varit extra viktigt. Nu har många företag börjat hitta sätt att bedriva verksamheter med anpassade förutsättningar, vilket gör att fler vågar ta beslut att köpa tjänster av varandra igen”, säger Martina Klingvall, Telness. Läs artikeln här.

”Viktigaste beslutet var att helt fokusera på den svenska marknaden. Nu ser vi att intresset från investerarna ökar igen och vi har tagit oss stärkta genom krisen bland annat genom att se över våra kostnader”, säger Micael Gustafsson, Learning to sleep. Läs artikeln här. 

”Omställningen till cirkulär ekonomi har skyndats på. Ett viktigt beslut vi tog var att inte anställa fler till vårt team vilket gjort att vi jobbat mycket med att effektivisera vårt arbete”, säger Ola Degerfors på Hygglo. Läs artikeln här. 

”En stor digitaliseringsvåg kommer följa, med bättre strukturer kring införandet av nya innovativa produkter samt ett öppnare förhållningssätt att testa nytt och våga ligga i framkant”, säger Maja Magnusson, Care to Translate. Läs artikeln här. 

”Detta är något jag dagdrömt om länge. Kortsiktigt har vi blivit mer konkurrensutsatta av fysiska aktörer som tvingats bli digitala. Men den digitala mognaden hos slutanvändaren kommer på sikt att öka vilket stärker positionerna för ledande digitala aktörer”, säger Peter Munteanu, Yogobe. Läs artikeln här.

”Vi fick oss en välbehövlig funderare. Även om få kunnat förutspå en pandemi var det varken sunt, riskeffektivt eller skalbart att vara så tungt exponerad mot en och samma bransch”, säger Rasmus Solholm, Gigstr. Läs artikeln här.

”Världen har insett vikten av drönare. Vi utnyttjande våren och pausen i kundbeställningar till att lära upp nya medlemmar i teamet, utveckla vår tekniska plattform och jobba på vår marknadsföring”, säger Matilda Waara Holmqvist på Globhe. Läs artikeln här. 

”Vi var i en stark tillväxtfas redan innan, men pandemin blev som en katalysator för hela vårdbranschen att gå in i en mer digital era vilket gynnar oss som är digital first”, säger Rickard Lagerqvist Mindler. Läs artikeln här. 

”Våra användarsiffror har legat på all-time-high. Vi har satsat på digitala event och webinars vilket har varit visat sig vara ett väldigt bra sätt att nå ut och komma i kontakt med potentiella kunder”, säger Thor Olof Philogène, Stravito. Läs artikeln här. 

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.