”Vi kommer ha ännu större tillväxtmöjligheter i och med pandemin”

Alok Alström, Appjobs.

Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Efterfrågan ökar, produktionen vänder uppåt och för många företag börjar bilden av det ”nya normala” att klarna.

Techarenan News har pratat med 20 svenska techbolag om hur situationen ser ut nu, vilka de stora utmaningarna har varit och vilka beslut som varit de allra viktigaste. – Vi ser en tydlig trend mot en snabbare tillväxttakt i gigekonomin, säger Alok Alström på Appjobs.

Alok Alström är vd och medgrundare av Appjobs – en marknadsplattform för gig-jobb. 

Ser ni en ljusning för er verksamhet efter våren?
– Innan sommaren återgick våra antal samarbeten med gigplattformar till samma nivåer som innan pandemin. När många länder införde lockdown, var det flera partners som pausade sina kampanjer eftersom vissa tjänster minskade otroligt kraftigt i efterfrågan på grund av social distansering. Det gjorde att personer sökte sig till de tjänster med högre efterfråga, exempelvis leveranstjänster, och de plattformarnas behov av rekrytering minskade. 

Våra medlemsantal har också fortsatt stiga och sedan pandemin har vi ökat med närmare en halv miljon medlemmar. I mars slog vi månadsrekord med över 120 000 nya medlemmar. 

Har ni behövt ställa om till en ny affärsmodell med anledning av pandemin?


– Vår affärsmodell är densamma och vi tror att den kommer ha än större tillväxtmöjligheter i och med pandemin då fler företag vill ställa om till flexiblare anställningar. 

Vilka har de stora utmaningarna varit och hur har ni tacklat dessa?
– En av utmaningarna är just ökningen av antal medlemmar. Samtidigt som det är otroligt kul att människor söker sig till oss för att finna arbetsmöjligheter, är det också viktigt för oss att möta den efterfrågan med jobb. Appjobs Institute som analyserar arbetsmarknadstrender har kunnat se direkt korrelation mellan antalet som blivit arbetslösa i USA och den kraftiga medlemsökningen vi haft i landet. Institutet har också genomfört medlemsundersökningar och det är tydligt att många hamnat i en svår ekonomisk situation på grund av pandemin, både i form av helt uteblivna jobbmöjligheter och minskade antal gigs.

För att lösa matchningen har vårt team ansvarigt för partners förstärkt processen för sökning, filtrering och verifiering av kandidater åt plattformarna. Vårt medlemsteam har på sin sida arbetat med att bygga ett reward-program som kan bidra med en extra inkomst för gigarbetarna, ett resurscenter för stöd rörande COVID-19 och ökat utbudet av arbetsmöjligheter på distans. 

Vilka beslut som ni har tagit under det senaste halvåret har gett störst effekt?


– Egentligen är det nog för tidigt att redan säga vad som har gett störst effekt. Jag tror det allra viktigaste under den mest intensiva perioden av pandemin var att vi höll huvudet kallt eftersom Appjobs lyckligtvis aldrig drabbades lika hårt av pandemin likt andra företag. Vi upprätthöll kontakt och stöd till samtliga samarbetspartners även när de mötte stor efterfrågeminskning av sina tjänster och det tror jag bidragit till att de återvänt som kunder i och med att marknaden börjar återgå till normalt. Under senaste halvåret har vi också lagt mycket fokus på användarupplevelsen för våra medlemmar, ett kraftig ökat antal gigarbetare globalt kommer ställa större krav på vår plattform och tjänsterna vi tillhandahåller.

Ser du att det kommer att bli några kortsiktiga respektive långsiktiga förändringar i er bransch? 
– Det finns flera långsiktiga trender inom branschen. Den förändring vi ser kommer ske inom flera sektorer och är en tydlig trend mot en snabbare tillväxttakt i gigekonomin. Det som jag tror främst bidrar till den omställningen är den kraftigt ökande andelen arbetssökande personer, samt företags vilja att minska fasta kostnader och möjligheten att anställa on-demand. Det kommer leda till en betydande ökning av gigjobb och antagligen att mer fokus från arbetsmarknadens parter riktas mot gigekonomins ekosystem. 

Den andra delen handlar om företagens serviceutbud. Fler plattformar har lagt till tjänster som innebär social distansering i form av leveransmöjligheter och så även kontaktfria lösningar, det tror jag kommer vara självklara valmöjligheter även framåt i tiden. 

Har ni planer på att nyanställa?

– Det har vi definitivt! I takt med att vi ser att gigekonomin kommer att växa ser vi flera öppningar för kompetenta personer att hjälpa oss på resan mot att kunna möjliggöra för fler personer att komma in på arbetsmarknaden. 

Planerar ni att gå in på nya marknader eller vertikaler?


– Vi går kontinuerligt in i nya länder och städer med vår service. Sedan mars månad har vi möjliggjort för jobbsökande via Appjobs i 570 nya städer. 

Här kan ni läsa fler intervjuer i denna serie om besluten, utmaningarna och återhämtningen hos svenska techbolag:

”Vi kommer ha ännu större tillväxtmöjligheter i och med pandemin. Vi ser en tydlig trend mot en snabbare tillväxttakt i gigekonomin”, säger Alok Alström på Appjobs. Läs artikeln här. 

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent. Affärsmodellen och våra produkter ligger helt rätt när världen öppnar upp igen”, säger Mats Pettersson på Sensative. Läs artikeln här. 

”Våra utmaningar har främst varit relaterade till lockdowns och reserestriktioner. – Vi har under denna tid sett över våra etablerings- och tidsplaner. Det har inneburit en hel del förändringar och nytänkande”, säger Katja Lindvall Moving Floor. Läs artikeln här. 

”Vi breddade vårt erbjudande online. Vi tog tillfället i akt och breddade vårt erbjudande online både inom egna kanaler och genom andra, bland annat Amazon”, säger Noel Abdayem, The Humble co. Läs artikeln här. 

”Vi har kunnat hålla en hög affärsvolym total sett. Från fall till fall har vi kunnat justera prisbilden för strategiska kunder”, säger Fredrik Ehrenstråle, Fossid. Läs artikeln här.

”För oss har pandemin betytt ett genombrott. Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat”, säger Cathrin Jung, Cross technology solutions. Läs artikeln här.

”Vi har behövt öka takten i att digitalisera vår säljstrategi. Som EdTech-bolag har vi sett en positiv effekt på vår verksamhet som drivits av att skolor som inte kunnat bedriva fysisk undervisning har behövt mer digitala resurser”, säger Carl Emilsson på Kognity. Läs artikeln här. 

”Nu går antalet ordrar upp igen. Vi behövde inte varsla några personer vilket är bra nu när vi egentligen måste börja gasa ännu mer”, säger Kristian Tryggvason, Biolamina. Läs artikeln här.

”Att ha en stark kundrelation har varit extra viktigt. Nu har många företag börjat hitta sätt att bedriva verksamheter med anpassade förutsättningar, vilket gör att fler vågar ta beslut att köpa tjänster av varandra igen”, säger Martina Klingvall, Telness. Läs artikeln här.

”Viktigaste beslutet var att helt fokusera på den svenska marknaden. Nu ser vi att intresset från investerarna ökar igen och vi har tagit oss stärkta genom krisen bland annat genom att se över våra kostnader”, säger Micael Gustafsson, Learning to sleep. Läs artikeln här. 

”Omställningen till cirkulär ekonomi har skyndats på. Ett viktigt beslut vi tog var att inte anställa fler till vårt team vilket gjort att vi jobbat mycket med att effektivisera vårt arbete”, säger Ola Degerfors på Hygglo. Läs artikeln här. 

”En stor digitaliseringsvåg kommer följa, med bättre strukturer kring införandet av nya innovativa produkter samt ett öppnare förhållningssätt att testa nytt och våga ligga i framkant”, säger Maja Magnusson, Care to Translate. Läs artikeln här. 

”Detta är något jag dagdrömt om länge. Kortsiktigt har vi blivit mer konkurrensutsatta av fysiska aktörer som tvingats bli digitala. Men den digitala mognaden hos slutanvändaren kommer på sikt att öka vilket stärker positionerna för ledande digitala aktörer”, säger Peter Munteanu, Yogobe. Läs artikeln här.

”Vi fick oss en välbehövlig funderare. Även om få kunnat förutspå en pandemi var det varken sunt, riskeffektivt eller skalbart att vara så tungt exponerad mot en och samma bransch”, säger Rasmus Solholm, Gigstr. Läs artikeln här.

”Världen har insett vikten av drönare. Vi utnyttjande våren och pausen i kundbeställningar till att lära upp nya medlemmar i teamet, utveckla vår tekniska plattform och jobba på vår marknadsföring”, säger Matilda Waara Holmqvist på Globhe. Läs artikeln här. 

”Vi var i en stark tillväxtfas redan innan, men pandemin blev som en katalysator för hela vårdbranschen att gå in i en mer digital era vilket gynnar oss som är digital first”, säger Rickard Lagerqvist Mindler. Läs artikeln här. 

”Våra användarsiffror har legat på all-time-high. Vi har satsat på digitala event och webinars vilket har varit visat sig vara ett väldigt bra sätt att nå ut och komma i kontakt med potentiella kunder”, säger Thor Olof Philogène, Stravito. Läs artikeln här. 

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.