”Våra användarsiffror har legat på all-time-high”

Thor Olof Philogene, Stravito.

Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Efterfrågan ökar, produktionen vänder uppåt och för många företag börjar bilden av det ”nya normala” att klarna. Techarenan News har pratat med 20 svenska techbolag om hur situationen ser ut nu, vilka de stora utmaningarna har varit och vilka beslut som varit de allra viktigaste.

– Vi har satsat på digitala event och webinars vilket har varit visat sig vara ett väldigt bra sätt att nå ut och komma i kontakt med potentiella kunder, säger Thor Olof Philogène, Stravito.

Thor Olof Philogène är grundare och vd, Stravito som utvecklat en SaaS-plattform som hjälper bolag att samla all sin marknads- och säljdata.

Ser ni en ljusning för er verksamhet efter våren?

– Ja, Stravito passar bra för att jobba datadrivet i en remote setup vilket för många företag är en nödvändighet just nu. Sen vi senast hördes med er på Techarenan har vi sett både ett ökat intresse från existerande kunder som vill utöka antalet användare på plattformen, och en ökning av antalet inkommande förfrågningar från nya potentiella kunder.

Framöver så förväntar vi oss en fortsatt stor efterfrågan då fler och fler bolag letar efter lösningar som Stravito som hjälper anställda hitta insikter digitalt så att de snabbt kan upptäcka, förstå och reagera på förändringar hos konsumenter.

Har ni behövt ställa om till en ny affärsmodell med anledning av pandemin?

– Nej. Vår lösning hjälper team på globala organisationer att arbeta hemifrån, vilket gjort att vi sett de högsta siffrorna någonsin på användning bland våra existerande kunder under pandemin.  Sen pandemin bröt ut har vi också tagit in ett antal nya multinationella bolag som kunder, vilket breddat vår kundbas från konsumentprodukter och retail till att inkludera några av världens största snabbmats- och mediebolag. Ett stort fokus senaste månaderna har varit att se till att de får en smidig start med oss så att alla anställda har tillgång till data och insikter oberoende om de jobbar från ett kontor eller hemifrån.

Vilka har det stora utmaningarna varit och hur har ni tacklat dessa?

– Våra användarsiffror har legat på all-time-high, däremot har vi precis som de flesta andra bolag upplevt att försäljningen varit något trögare, särskilt under våren då några internationella bolag hade svårt att komma till beslut. Vi har också behövt förändra en del i våra säljkanaler: tidigare har vi deltagit på flera internationella mässor, vilket inte är möjligt i dagsläget, men vi har istället satsat på digitala event och webinars vilket har varit visat sig vara väldigt bra sätt att nå ut och komma i kontakt med potentiella kunder och vi ser fortsatt god tillväxt under 2020. 

Vilka beslut som ni har tagit under det senaste halvåret har gett störst effekt?

– Vi har lagt ordentligt fokus på användningsområdet “jobba hemifrån” både ur produkt- och marknadsföringssynpunkt, vilket har varit väldigt framgångsrikt. Det har alltid verkat rimligt att vår tjänst skulle passa bra för att jobba remote, men nu i och med pandemin har vi verkligen fått det svart på vitt. Bra verktyg som hjälper människor jobba hemifrån har blivit en nödvändighet i de stora organisationer som vi arbetar med. Detta har gett oss ett uppsving då fler och fler bolag behöver ge anställda tillgång till insikter och möjlighet att förstå förändrade kundbeteenden oavsett var de sitter och arbetar. 

Ser du att det kommer att bli några kortsiktiga respektive långsiktiga förändringar i er bransch? 

– Absolut. Fördelarna med molntjänster har blivit klart tydligare för många tidigare väldigt konservativa bolag. I vissa fall hände de över en natt i takt med att pandemin och de efterföljande nedstängningarna tog fart. Molntjänster är nu en nödvändighet och något som bolag kommer fortsätta efterfråga.

Den snabba förändringen till remote work har också ställt stora krav på användbarheten i de program som används – det behövs verktyg som de anställda både kan och vill använda utan att ha tillgång till någon på plats som kan guida dem. Stravito är byggt som en konsumentupplevelse som mer liknar Netflix eller Spotify än en klassisk enterprise-lösning, och jag tror att vi kommer se fler organisationer som letar efter denna typ av verktyg för att kunna maximera samarbete, produktivitet och engagemang hos de anställda.

Här kan ni läsa fler intervjuer i denna serie om besluten, utmaningarna och återhämtningen hos svenska techbolag:

”Vi kommer ha ännu större tillväxtmöjligheter i och med pandemin. Vi ser en tydlig trend mot en snabbare tillväxttakt i gigekonomin”, säger Alok Alström på Appjobs. Läs artikeln här. 

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent. Affärsmodellen och våra produkter ligger helt rätt när världen öppnar upp igen”, säger Mats Pettersson på Sensative. Läs artikeln här. 

”Våra utmaningar har främst varit relaterade till lockdowns och reserestriktioner. – Vi har under denna tid sett över våra etablerings- och tidsplaner. Det har inneburit en hel del förändringar och nytänkande”, säger Katja Lindvall Moving Floor. Läs artikeln här. 

”Vi breddade vårt erbjudande online. Vi tog tillfället i akt och breddade vårt erbjudande online både inom egna kanaler och genom andra, bland annat Amazon”, säger Noel Abdayem, The Humble co. Läs artikeln här. 

”Vi har kunnat hålla en hög affärsvolym total sett. Från fall till fall har vi kunnat justera prisbilden för strategiska kunder”, säger Fredrik Ehrenstråle, Fossid. Läs artikeln här.

”För oss har pandemin betytt ett genombrott. Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat”, säger Cathrin Jung, Cross technology solutions. Läs artikeln här.

”Vi har behövt öka takten i att digitalisera vår säljstrategi. Som EdTech-bolag har vi sett en positiv effekt på vår verksamhet som drivits av att skolor som inte kunnat bedriva fysisk undervisning har behövt mer digitala resurser”, säger Carl Emilsson på Kognity. Läs artikeln här. 

”Nu går antalet ordrar upp igen. Vi behövde inte varsla några personer vilket är bra nu när vi egentligen måste börja gasa ännu mer”, säger Kristian Tryggvason, Biolamina. Läs artikeln här.

”Att ha en stark kundrelation har varit extra viktigt. Nu har många företag börjat hitta sätt att bedriva verksamheter med anpassade förutsättningar, vilket gör att fler vågar ta beslut att köpa tjänster av varandra igen”, säger Martina Klingvall, Telness. Läs artikeln här.

”Viktigaste beslutet var att helt fokusera på den svenska marknaden. Nu ser vi att intresset från investerarna ökar igen och vi har tagit oss stärkta genom krisen bland annat genom att se över våra kostnader”, säger Micael Gustafsson, Learning to sleep. Läs artikeln här. 

”Omställningen till cirkulär ekonomi har skyndats på. Ett viktigt beslut vi tog var att inte anställa fler till vårt team vilket gjort att vi jobbat mycket med att effektivisera vårt arbete”, säger Ola Degerfors på Hygglo. Läs artikeln här. 

”En stor digitaliseringsvåg kommer följa, med bättre strukturer kring införandet av nya innovativa produkter samt ett öppnare förhållningssätt att testa nytt och våga ligga i framkant”, säger Maja Magnusson, Care to Translate. Läs artikeln här. 

”Detta är något jag dagdrömt om länge. Kortsiktigt har vi blivit mer konkurrensutsatta av fysiska aktörer som tvingats bli digitala. Men den digitala mognaden hos slutanvändaren kommer på sikt att öka vilket stärker positionerna för ledande digitala aktörer”, säger Peter Munteanu, Yogobe. Läs artikeln här.

”Vi fick oss en välbehövlig funderare. Även om få kunnat förutspå en pandemi var det varken sunt, riskeffektivt eller skalbart att vara så tungt exponerad mot en och samma bransch”, säger Rasmus Solholm, Gigstr. Läs artikeln här.

”Världen har insett vikten av drönare. Vi utnyttjande våren och pausen i kundbeställningar till att lära upp nya medlemmar i teamet, utveckla vår tekniska plattform och jobba på vår marknadsföring”, säger Matilda Waara Holmqvist på Globhe. Läs artikeln här. 

”Vi var i en stark tillväxtfas redan innan, men pandemin blev som en katalysator för hela vårdbranschen att gå in i en mer digital era vilket gynnar oss som är digital first”, säger Rickard Lagerqvist Mindler. Läs artikeln här. 

”Våra användarsiffror har legat på all-time-high. Vi har satsat på digitala event och webinars vilket har varit visat sig vara ett väldigt bra sätt att nå ut och komma i kontakt med potentiella kunder”, säger Thor Olof Philogène, Stravito. Läs artikeln här. 

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.