”Våra utmaningar har främst varit relaterade till lockdowns och reserestriktioner”

Katja Lindvall, Moving Floor.

Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Efterfrågan ökar, produktionen vänder uppåt och för många företag börjar bilden av det ”nya normala” att klarna.

Techarenan News har pratat med 20 svenska techbolag om hur situationen ser ut nu, vilka de stora utmaningarna har varit och vilka beslut som varit de allra viktigaste.– Vi har under denna tid sett över våra etablerings- och tidsplaner. Det har inneburit en hel del förändringar och nytänkande, säger Katja Lindvall Moving Floor.

Katja Lindvall är en av grundarna av Moving floor som utvecklar automatiskt självrengörande djurboxar. 

Ser ni en ljusning för er verksamhet efter våren?

– Våra utmaningar har varit främst relaterade till reserestriktioner som förhindrat oss att fysiskt kunna utföra arbete på exportmarknader. Inom detta område ser vi nu ljusningar.

På sikt tror vi att covid-19 kan ha ökat medvetenheten för frågor som vi driver starkt och där vi kan göra stor skillnad. Det ena är pandemiernas uppkomst, hela 75% av alla smittor sprids via lantbruket – virus uppkommer i det vilda och sprids sedan via djurstallar där viruset kan föröka sig snabbt pga. bristande hygien och det förs sedan vidare till människor som jobbar på gårdarna. Exempel på dessa typer är svin- och fågelinfluensan. Vi jobbar för att öka hygienen i djurstallar och således minska smittspridning.

Det andra är antibiotikaanvändningen inom djurhållningen. Idag används 80% av all antibiotikaanvändning till djur och 20% till människan. Merparten av användningen sker preventivt i syfte att kompensera för bland annat bristande hygien i stallarna. Enligt WHO så är antibiotikaresistens topp 3 globalt hot mot mänskligheten och man spår att år 2030 kommer ca 10 miljoner människor årligen att dö på grund av detta. Hittills har mindre än 1 miljon tragiskt gått bort i covid-19. Inledande studier visar indikationer på att människor drabbade av resistenta bakterier har drabbats värre, både i Italien men också i Nederländerna där man sett en ökning på landsbygden. Det är alldeles för tidigt för att dra några slutsatser men vi hoppas på att denna hemska pandemi leder till ett uppvaknande inom även antibiotikafrågan – det behövs verkligen innan det är försent. Vi jobbar för att minska antibiotikaanvändningen genom att öka hygienen i stallarna och vi ser redan nu att vi får helt annat gehör för dessa frågor.

Har ni behövt ställa om till en ny affärsmodell med anledning av pandemin?

– Vi har inte behövt ställa om till en ny affärsmodell men vi har under denna tid sett över våra etablerings- och tidsplaner och gjort förändringar enligt rådande läge. Det har inneburit en hel del förändringar och nytänkande.

Vilka har de stora utmaningarna varit och hur har ni tacklat dessa?

– Våra utmaningar har främst varit relaterade till lock-downs och reserestriktioner. Dessa har tyvärr bara varit att vänta ut. Under tiden har vi försökt att skapa andra typer av möjligheter.

Vilka beslut som ni har tagit under det senaste halvåret har gett störst effekt?

– Vi har valt att bara försöka köra på och göra allt vi kan under rådande situation. Vi har försökt skapa nya vägar, projekt och marknader och vi ser nu att det verkar ha varit rätt. Flertalet intressanta nya grejer är på gång och vi tror året kommer att sluta i en positiv anda. 

Ser du att det kommer att bli några kortsiktiga respektive långsiktiga förändringar i er bransch? 

– Vi verkar inom livsmedelsindustrin och denna har generellt fått sig ett uppsving i covid-19 pandemin. Livsmedelssäkerhet och länders självförsörjandegrad är exempel på frågor som lyfts och man ser ett ökat intresse för lokalproducerad mat samt att konsumenterna blir mer och mer medvetna vilket vi tycker är positivt. Detta tror vi är en trend som kommer att hålla i sig även långsiktigt. Vidare hoppas vi verkligen på att just frågor som antibiotikaanvändning inom djurhållning kommer att få ett större utrymme i media efter pandemin för allas vårt bästa.

Här kan ni läsa fler intervjuer i denna serie om besluten, utmaningarna och återhämtningen hos svenska techbolag:

”Vi kommer ha ännu större tillväxtmöjligheter i och med pandemin. Vi ser en tydlig trend mot en snabbare tillväxttakt i gigekonomin”, säger Alok Alström på Appjobs. Läs artikeln här. 

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent. Affärsmodellen och våra produkter ligger helt rätt när världen öppnar upp igen”, säger Mats Pettersson på Sensative. Läs artikeln här. 

”Våra utmaningar har främst varit relaterade till lockdowns och reserestriktioner. – Vi har under denna tid sett över våra etablerings- och tidsplaner. Det har inneburit en hel del förändringar och nytänkande”, säger Katja Lindvall Moving Floor. Läs artikeln här. 

”Vi breddade vårt erbjudande online. Vi tog tillfället i akt och breddade vårt erbjudande online både inom egna kanaler och genom andra, bland annat Amazon”, säger Noel Abdayem, The Humble co. Läs artikeln här. 

”Vi har kunnat hålla en hög affärsvolym total sett. Från fall till fall har vi kunnat justera prisbilden för strategiska kunder”, säger Fredrik Ehrenstråle, Fossid. Läs artikeln här.

”För oss har pandemin betytt ett genombrott. Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat”, säger Cathrin Jung, Cross technology solutions. Läs artikeln här.

”Vi har behövt öka takten i att digitalisera vår säljstrategi. Som EdTech-bolag har vi sett en positiv effekt på vår verksamhet som drivits av att skolor som inte kunnat bedriva fysisk undervisning har behövt mer digitala resurser”, säger Carl Emilsson på Kognity. Läs artikeln här. 

”Nu går antalet ordrar upp igen. Vi behövde inte varsla några personer vilket är bra nu när vi egentligen måste börja gasa ännu mer”, säger Kristian Tryggvason, Biolamina. Läs artikeln här.

”Att ha en stark kundrelation har varit extra viktigt. Nu har många företag börjat hitta sätt att bedriva verksamheter med anpassade förutsättningar, vilket gör att fler vågar ta beslut att köpa tjänster av varandra igen”, säger Martina Klingvall, Telness. Läs artikeln här.

”Viktigaste beslutet var att helt fokusera på den svenska marknaden. Nu ser vi att intresset från investerarna ökar igen och vi har tagit oss stärkta genom krisen bland annat genom att se över våra kostnader”, säger Micael Gustafsson, Learning to sleep. Läs artikeln här. 

”Omställningen till cirkulär ekonomi har skyndats på. Ett viktigt beslut vi tog var att inte anställa fler till vårt team vilket gjort att vi jobbat mycket med att effektivisera vårt arbete”, säger Ola Degerfors på Hygglo. Läs artikeln här. 

”En stor digitaliseringsvåg kommer följa, med bättre strukturer kring införandet av nya innovativa produkter samt ett öppnare förhållningssätt att testa nytt och våga ligga i framkant”, säger Maja Magnusson, Care to Translate. Läs artikeln här. 

”Detta är något jag dagdrömt om länge. Kortsiktigt har vi blivit mer konkurrensutsatta av fysiska aktörer som tvingats bli digitala. Men den digitala mognaden hos slutanvändaren kommer på sikt att öka vilket stärker positionerna för ledande digitala aktörer”, säger Peter Munteanu, Yogobe. Läs artikeln här.

”Vi fick oss en välbehövlig funderare. Även om få kunnat förutspå en pandemi var det varken sunt, riskeffektivt eller skalbart att vara så tungt exponerad mot en och samma bransch”, säger Rasmus Solholm, Gigstr. Läs artikeln här.

”Världen har insett vikten av drönare. Vi utnyttjande våren och pausen i kundbeställningar till att lära upp nya medlemmar i teamet, utveckla vår tekniska plattform och jobba på vår marknadsföring”, säger Matilda Waara Holmqvist på Globhe. Läs artikeln här. 

”Vi var i en stark tillväxtfas redan innan, men pandemin blev som en katalysator för hela vårdbranschen att gå in i en mer digital era vilket gynnar oss som är digital first”, säger Rickard Lagerqvist Mindler. Läs artikeln här. 

”Våra användarsiffror har legat på all-time-high. Vi har satsat på digitala event och webinars vilket har varit visat sig vara ett väldigt bra sätt att nå ut och komma i kontakt med potentiella kunder”, säger Thor Olof Philogène, Stravito. Läs artikeln här. 

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.