”Vi har behövt öka takten i att digitalisera vår säljstrategi”

Carl Emilsson, Kognity.

Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Efterfrågan ökar, produktionen vänder uppåt och för många företag börjar bilden av det ”nya normala” att klarna.

Techarenan News har pratat med 20 svenska techbolag om hur situationen ser ut nu, vilka de stora utmaningarna har varit och vilka beslut som varit de allra viktigaste. – Som EdTech-bolag har vi sett en positiv effekt på vår verksamhet som drivits av att skolor som inte kunnat bedriva fysisk undervisning har behövt mer digitala resurser, säger Carl Emilsson, Kognity.

Kognity utvecklar digitala molnbaserade intelligenta läroböcker. Carl Emilsson är COO på EdTechbolaget.

Ser ni en ljusning för er verksamhet efter våren?

– Som EdTech-bolag har vi sett en positiv effekt på vår verksamhet som drivits av att skolor, som inte kunnat bedriva fysisk undervisning, i högre utsträckning har behövt digitala resurser som hjälper lärare och elever att fortsätta lärandeprocessen. Vi är stolta och glada över att ha kunnat hjälpt skolor i en extremt utmanande situation. Corona-krisen har accelererat det digitala skifte som, över hela världen, har börjat ske inom utbildning och vi ser att den utvecklingen kommer fortsätta, och till och med förstärkas, nu under hösten och framåt.

Har ni behövt ställa om till en ny affärsmodell med anledning av pandemin?

– Affärsmodellen har inte behövt ändrats, men pandemin har gjort att vi har behövt öka takten i att digitalisera vår säljstrategi, till exempel genom att ersätta fysiska konferenser, som tidigare var en relativt stor säljkanal, med en ökad satsning på exempelvis webinar, referral-program och online-marknadsföring.

Vilka har de stora utmaningarna varit och hur har ni tacklat dessa?

– De utmaningar vi sett har varit relativt små och de har framför allt varit relaterade till osäkerhet kring skolornas situation, exempelvis kring elevantal och beslutsprocesser när den fysiska skolan är stängd. Hittills har det framför allt handlat om att växla upp för att ha möjlighet att hinna hjälpa kunder att fortsätta bedriva undervisning.

Vilka beslut som ni har tagit under det senaste halvåret har gett störst effekt?

– Det finns nog inga enskilda beslut, men jag tycker vi generellt sett har varit relativt duktiga på att snabbt anpassa oss till de nya förutsättningarna.

Ser du att det kommer att bli några kortsiktiga respektive långsiktiga förändringar i er bransch? 

– Utbildning är en av de branscher som påverkas mest av Corona-krisen. Globalt påverkas nära en miljard elever fortfarande av helt eller delvis stängda skolor och teknologi spelar, och kommer fortsätta spela, en central roll i att se till att undervisning fortfarande kan bedrivas. Digitaliseringsgraden i skolan är idag endast 2 procent och vi kommer på kort men framför allt lång sikt att se ett kraftigt accelererande skifte till en skola där teknologi spelar en större roll i att hjälpa lärare och elever.

Har ni planer på att nyanställa?

– Ja, vi håller på att nyanställa för fullt, inte minst till vår produktorganisation. Vi letar alltid efter skarpa människor som kan hjälpa oss utveckla Kognity vidare.

Planerar ni att gå in på nya marknader eller vertikaler?

– Vi finns idag på två internationella utbildningssystem, IB och IGCSE. Nästa steg för oss är att expandera till en nationell marknad och det är något vi tittar på aktivt just nu.

Här kan ni läsa fler intervjuer i denna serie om besluten, utmaningarna och återhämtningen hos svenska techbolag:

”Vi kommer ha ännu större tillväxtmöjligheter i och med pandemin. Vi ser en tydlig trend mot en snabbare tillväxttakt i gigekonomin”, säger Alok Alström på Appjobs. Läs artikeln här. 

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent. Affärsmodellen och våra produkter ligger helt rätt när världen öppnar upp igen”, säger Mats Pettersson på Sensative. Läs artikeln här. 

”Våra utmaningar har främst varit relaterade till lockdowns och reserestriktioner. – Vi har under denna tid sett över våra etablerings- och tidsplaner. Det har inneburit en hel del förändringar och nytänkande”, säger Katja Lindvall Moving Floor. Läs artikeln här. 

”Vi breddade vårt erbjudande online. Vi tog tillfället i akt och breddade vårt erbjudande online både inom egna kanaler och genom andra, bland annat Amazon”, säger Noel Abdayem, The Humble co. Läs artikeln här. 

”Vi har kunnat hålla en hög affärsvolym total sett. Från fall till fall har vi kunnat justera prisbilden för strategiska kunder”, säger Fredrik Ehrenstråle, Fossid. Läs artikeln här.

”För oss har pandemin betytt ett genombrott. Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat”, säger Cathrin Jung, Cross technology solutions. Läs artikeln här.

”Vi har behövt öka takten i att digitalisera vår säljstrategi. Som EdTech-bolag har vi sett en positiv effekt på vår verksamhet som drivits av att skolor som inte kunnat bedriva fysisk undervisning har behövt mer digitala resurser”, säger Carl Emilsson på Kognity. Läs artikeln här. 

”Nu går antalet ordrar upp igen. Vi behövde inte varsla några personer vilket är bra nu när vi egentligen måste börja gasa ännu mer”, säger Kristian Tryggvason, Biolamina. Läs artikeln här.

”Att ha en stark kundrelation har varit extra viktigt. Nu har många företag börjat hitta sätt att bedriva verksamheter med anpassade förutsättningar, vilket gör att fler vågar ta beslut att köpa tjänster av varandra igen”, säger Martina Klingvall, Telness. Läs artikeln här.

”Viktigaste beslutet var att helt fokusera på den svenska marknaden. Nu ser vi att intresset från investerarna ökar igen och vi har tagit oss stärkta genom krisen bland annat genom att se över våra kostnader”, säger Micael Gustafsson, Learning to sleep. Läs artikeln här. 

”Omställningen till cirkulär ekonomi har skyndats på. Ett viktigt beslut vi tog var att inte anställa fler till vårt team vilket gjort att vi jobbat mycket med att effektivisera vårt arbete”, säger Ola Degerfors på Hygglo. Läs artikeln här. 

”En stor digitaliseringsvåg kommer följa, med bättre strukturer kring införandet av nya innovativa produkter samt ett öppnare förhållningssätt att testa nytt och våga ligga i framkant”, säger Maja Magnusson, Care to Translate. Läs artikeln här. 

”Detta är något jag dagdrömt om länge. Kortsiktigt har vi blivit mer konkurrensutsatta av fysiska aktörer som tvingats bli digitala. Men den digitala mognaden hos slutanvändaren kommer på sikt att öka vilket stärker positionerna för ledande digitala aktörer”, säger Peter Munteanu, Yogobe. Läs artikeln här.

”Vi fick oss en välbehövlig funderare. Även om få kunnat förutspå en pandemi var det varken sunt, riskeffektivt eller skalbart att vara så tungt exponerad mot en och samma bransch”, säger Rasmus Solholm, Gigstr. Läs artikeln här.

”Världen har insett vikten av drönare. Vi utnyttjande våren och pausen i kundbeställningar till att lära upp nya medlemmar i teamet, utveckla vår tekniska plattform och jobba på vår marknadsföring”, säger Matilda Waara Holmqvist på Globhe. Läs artikeln här. 

”Vi var i en stark tillväxtfas redan innan, men pandemin blev som en katalysator för hela vårdbranschen att gå in i en mer digital era vilket gynnar oss som är digital first”, säger Rickard Lagerqvist Mindler. Läs artikeln här. 

”Våra användarsiffror har legat på all-time-high. Vi har satsat på digitala event och webinars vilket har varit visat sig vara ett väldigt bra sätt att nå ut och komma i kontakt med potentiella kunder”, säger Thor Olof Philogène, Stravito. Läs artikeln här. 

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.