”För oss har pandemin betytt ett genombrott”

Cathrin Jung, Cross technology solutions.

Pandemin är långt ifrån över men nu har ekonomin under en tid visat tecken på återhämtning. Efterfrågan ökar, produktionen vänder uppåt och för många företag börjar bilden av det ”nya normala” att klarna.

Techarenan News har pratat med 20 svenska techbolag om hur situationen ser ut nu, vilka de stora utmaningarna har varit och vilka beslut som varit de allra viktigaste. – Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat, säger Cathrin Jung, Cross technology solutions.

Cross Technology Solutions skapar Lösningar som ska hjälpa hälso- och sjukvården att ställa om från kalenderstyrd till behovsstyrd vård. Cathrin Ljung är bolagets communications manager.

Ser ni en ljusning för er verksamhet efter våren?

– För oss, som erbjuder en innovativ lösning för distansvård, har Covid-19-pandemin betytt ett genombrott. Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat. Evidensbaserade eHälsolösningar spelar en viktig roll både vad gäller Covid-19-patienter och även andra patienter som är i behov av distansuppföljning. Fördelarna av att använda digitala hjälpmedel i vissa områden inom hälso- och sjukvården har blivit så uppenbara under pandemin, som till exempel möjlighet till tidigare hemgång, på distans kunna övervaka riskpatienter, minskad fysisk närvaro vid vårdinrättningar vilket minskar smittorisk för både patienter och vårdpersonal.
Dessutom gynnas personer med kroniska besvär av en kontinuerlig digital kontakt och lätt tillgängliga kommunikationsvägar med vårdgivaren. 
Sammanfattningsvis kan vi säga att det ser ljust ut för oss och vår bransch.

Har ni behövt ställa om till en ny affärsmodell med anledning av pandemin?

– Nej, vi har inte ställt om till en ny affärsmodell, däremot har vår befintliga modell verkligen prövats under senare tid och vi har fått bekräftelse att modellen är rätt och fungerar. Prövningen av affärsmodellen gäller volym och även att vi valde att inte begränsa oss på ett specifikt tillstånd. Vår lösning är flexibel och i princip anpassningsbar till vilken patientpopulation som helst. Vi har haft stor nytta av det nu när det gäller att förse vården med lösningar för många olika hälsotillstånd vad gäller distansuppföljning. 

Vilka har de stora utmaningarna varit och hur har ni tacklat dessa?

– En av de stora utmaningarna har varit att leverera vår lösning till vården anpassad till så många olika hälsotillstånd på väldigt kort tid. Det har varit ett extremt högt tempo och en mycket hög arbetsbelastning särskilt för vårt utvecklingsteam. Ovanpå den höga arbetsbelastningen har vi varit tvungna att ställa om helt och hållet till distansarbete. Den utmaningen har fungerat över förväntan. 

Samtidigt har det varit fantastiskt att kunna göra skillnad och hjälpa till när hälso- och sjukvården är under ett så pressat och akut läge. 

Här kan ni läsa fler intervjuer i denna serie om besluten, utmaningarna och återhämtningen hos svenska techbolag:

”Vi kommer ha ännu större tillväxtmöjligheter i och med pandemin. Vi ser en tydlig trend mot en snabbare tillväxttakt i gigekonomin”, säger Alok Alström på Appjobs. Läs artikeln här. 

”Viktigaste beslutet var att ha kvar sälj på 100 procent. Affärsmodellen och våra produkter ligger helt rätt när världen öppnar upp igen”, säger Mats Pettersson på Sensative. Läs artikeln här. 

”Våra utmaningar har främst varit relaterade till lockdowns och reserestriktioner. – Vi har under denna tid sett över våra etablerings- och tidsplaner. Det har inneburit en hel del förändringar och nytänkande”, säger Katja Lindvall Moving Floor. Läs artikeln här. 

”Vi breddade vårt erbjudande online. Vi tog tillfället i akt och breddade vårt erbjudande online både inom egna kanaler och genom andra, bland annat Amazon”, säger Noel Abdayem, The Humble co. Läs artikeln här. 

”Vi har kunnat hålla en hög affärsvolym total sett. Från fall till fall har vi kunnat justera prisbilden för strategiska kunder”, säger Fredrik Ehrenstråle, Fossid. Läs artikeln här.

”För oss har pandemin betytt ett genombrott. Efterfrågan på digitala verktyg för att ta hand om patienter på distans har under pandemin vuxit lavinartat”, säger Cathrin Jung, Cross technology solutions. Läs artikeln här.

”Vi har behövt öka takten i att digitalisera vår säljstrategi. Som EdTech-bolag har vi sett en positiv effekt på vår verksamhet som drivits av att skolor som inte kunnat bedriva fysisk undervisning har behövt mer digitala resurser”, säger Carl Emilsson på Kognity. Läs artikeln här. 

”Nu går antalet ordrar upp igen. Vi behövde inte varsla några personer vilket är bra nu när vi egentligen måste börja gasa ännu mer”, säger Kristian Tryggvason, Biolamina. Läs artikeln här.

”Att ha en stark kundrelation har varit extra viktigt. Nu har många företag börjat hitta sätt att bedriva verksamheter med anpassade förutsättningar, vilket gör att fler vågar ta beslut att köpa tjänster av varandra igen”, säger Martina Klingvall, Telness. Läs artikeln här.

”Viktigaste beslutet var att helt fokusera på den svenska marknaden. Nu ser vi att intresset från investerarna ökar igen och vi har tagit oss stärkta genom krisen bland annat genom att se över våra kostnader”, säger Micael Gustafsson, Learning to sleep. Läs artikeln här. 

”Omställningen till cirkulär ekonomi har skyndats på. Ett viktigt beslut vi tog var att inte anställa fler till vårt team vilket gjort att vi jobbat mycket med att effektivisera vårt arbete”, säger Ola Degerfors på Hygglo. Läs artikeln här. 

”En stor digitaliseringsvåg kommer följa, med bättre strukturer kring införandet av nya innovativa produkter samt ett öppnare förhållningssätt att testa nytt och våga ligga i framkant”, säger Maja Magnusson, Care to Translate. Läs artikeln här. 

”Detta är något jag dagdrömt om länge. Kortsiktigt har vi blivit mer konkurrensutsatta av fysiska aktörer som tvingats bli digitala. Men den digitala mognaden hos slutanvändaren kommer på sikt att öka vilket stärker positionerna för ledande digitala aktörer”, säger Peter Munteanu, Yogobe. Läs artikeln här.

”Vi fick oss en välbehövlig funderare. Även om få kunnat förutspå en pandemi var det varken sunt, riskeffektivt eller skalbart att vara så tungt exponerad mot en och samma bransch”, säger Rasmus Solholm, Gigstr. Läs artikeln här.

”Världen har insett vikten av drönare. Vi utnyttjande våren och pausen i kundbeställningar till att lära upp nya medlemmar i teamet, utveckla vår tekniska plattform och jobba på vår marknadsföring”, säger Matilda Waara Holmqvist på Globhe. Läs artikeln här. 

”Vi var i en stark tillväxtfas redan innan, men pandemin blev som en katalysator för hela vårdbranschen att gå in i en mer digital era vilket gynnar oss som är digital first”, säger Rickard Lagerqvist Mindler. Läs artikeln här. 

”Våra användarsiffror har legat på all-time-high. Vi har satsat på digitala event och webinars vilket har varit visat sig vara ett väldigt bra sätt att nå ut och komma i kontakt med potentiella kunder”, säger Thor Olof Philogène, Stravito. Läs artikeln här. 

Lisa von Garrelts
lisa@techarenan.com

Har du nyhetstips eller synpunkter? Kontakta oss

Skriv ut

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Techarenan är obereoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.